Czym jest przenoszenie?

W intralogistyce technologia przenośników jest wykorzystywana do zjednoczenia pojedynczych towarów w większe jednostki ładunkowe. Intralogistyka wykorzystuje sprzęt przenoszący i systemy przenośników do ochrony różnych towarów, przygotowania ich do załadunku, transportu i przechowywania.

Podgląd obszaru kompletacji zamówień z przenośnikiem
Modowe centrum dystrybucyjne Country Road Group – Melbourne, Australia

Technologia przenośników w logistyce

Centrum logistyczne jest tylko tak dobre, jak technologia transportu bliskiego i systemy transportowe, które je napędzają. Technologia przenośników odgrywa główną rolę w firmach, jeśli chodzi o przepływ materiałów w logistyce dystrybucji i produkcji. Materiały i towary muszą być przechowywane, transportowane i sortowane w bezpieczny sposób, a także dostępne w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.
Aby zapewnić płynność procesów logistyki wewnętrznej, technologia przenośników i przechowywania, a także przepływ materiałów i informacji wspierany oprogramowaniem muszą być ze sobą ściśle powiązane. Muszą być w stanie zintegrować się z poszczególnymi procesami, oferować możliwość rozszerzenia, a także elastycznego dopasowania do nowych warunków w każdej chwili. Do tego firmy potrzebują szytych na miarę koncepcji rozwiązania, które umożliwiają wydajne i pomyślne przetwarzanie zamówień.

Który system przenośników jest odpowiedni?

Wybór optymalnego zakładowego systemu transportowego zależy od kilku czynników i różni się w zależności od modelu biznesowego czy branży. Różne branże i operacje mają inne kryteria wyboru automatycznych systemów. W przemyśle spożywczym towary muszą być transportowane przede wszystkim szybko i delikatnie, aby zapobiec wyciekom lub uszkodzeniom. Transportowanie towarów mrożonych stanowi szczególne wyzwanie, ponieważ przez cały czas trzeba utrzymywać łańcuch chłodniczy. Duże operacje produkcyjne mogą odnieść korzyści z wykorzystania dużych nośników ładunków, podczas gdy podwieszanych przenośników najlepiej sprawdza się w zastosowaniach, gdzie transportowane są delikatne towary.

Rozkład magazynu przechowywany w systemie zarządzania magazynem (WMS) służy za system współrzędnych na potrzeby inteligentnego planowania tras i optymalizacji ścieżek. System uwzględnia również preferowaną strategię przechowywania – statyczną lub chaotyczną. W połączeniu z systemem przepływów materiałów każda jednostka dociera bezpośrednio do swojego miejsca docelowego, bez względu na to, jaka technologia przenośników jest stosowana.

Czynniki, które mają znaczenie przy wyborze systemu przenośników:

  • Rodzaj i charakterystyka towarów transportowanych przez system przenośników

  • Nośniki ładunków, które będą wykorzystywane podczas przenoszenia

  • Wymagana przepustowość

  • Inteligentny system sterowania

  • Przestrzeń dostępna w obiekcie

  • Zakres temperatury pracy sprzętu

Przenoszenie i transport

SSI SCHAEFER dostarcza rozwiązania do przenoszenia firmom z całego świata i oferuje szerokie spektrum modułowych rozwiązań transportowych będących w stanie obsługiwać...

Dowiedz się więcej o przenoszeniu i transporcie
System przenoszący pojemniki i kartony

Powiązane produkty

Poza szeregiem rozwiązań przenoszących i transportowych SSI SCHAEFER oferuje pełny wachlarz uzupełniających automatycznych rozwiązań. Wszystkie produkty do automatyzacji opierają się na oprogramowaniu, które dyktuje, w jaki sposób działa sprzęt.

WAMAS Warehouse Management Software Suite firmy SSI SCHAEFER zapewnia wydajność i prawidłowość systemów do automatyzacji. WAMAS to wydajny, elastyczny i niezawodny pakiet do zarządzania, który może integrować się z dotychczasowymi operacjami, aby kontrolować przepływ wewnętrznych materiałów w szybki i prawidłowy sposób.

Więcej
Wamas_allgemein_HD
Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla Twojej logistyki

Czym jest przyjęcie?

Podgląd obszaru kompletacji zamówień z przenośnikiem
Modowe centrum dystrybucyjne Country Road Group – Melbourne, Australia

Czym jest przenoszenie?

Magazyn wysokiego składowania z układnicą Exyz

Czym jest przechowywanie?

Ręczna kompletacja zamówień z kodami kreskowymi przy użyciu skanera RFID

Czym jest kompletacja?

Bufor wysyłkowy

Czym jest wysyłka?

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Czym jest zwrot towaru?

Masz pytania albo uwagi?