Avfallshantering

  • Avfalls- och återvinningsbehållare av plast från 60 till 360 liter

  • Avfalls- och återvinningsbehållare av plast från 660 till 1 100 liter

  • Stålbehållare

Systemens och produkternas kvalitet spelaren avgörande roll. Avfallsbehållarna måste framför allt vara robusta och hållbara för att klara daglig användning. Hos SSI SCHÄFER utsätts tillverkningen för ständig kvalitetskontroll. Kvalitetsstyrningssystem enligt DIN ISO 9001 och RAL garanterar produkternas höga tillförlitlighet och hållbarhet.

Hela vårt sortiment baseras på decennier av erfarenhet och säkerställer effektiva och hållbara lösningar – världen över. Som familjeföretag står vi för långsiktig projektsäkerhet och serviceinriktat samarbete.

Hos oss får du allt du behöver från en enda leverantör.

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Produkter

Contact SSI SCHÄFER

Avfall och återvinning

Service

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]