Individuella lösningar genom modulär design

Som en ledande global expert planerar, designar och genomför SSI SCHÄFER projekt hållbart och framgångsrikt. Med ett heltäckande utbud av marknadsdrivna produkter genererar vi individuellt skräddarsydda logistiklösningar. Våra produkter och tjänster ligger till grund för detta. Beroende på behov kan dock endast enskilda komponenter eller tjänster tillhandahållas av SSI SCHÄFER. Utöver våra standardprodukter, som kan erhållas från våra erfarna specialister från Products & Equipment-divisionen, erbjuder vårt team på Integrator Business Automation även individuella komponenter från områdena lagerhållning, transport och transport, orderplockning eller hantering för att länka dina maskiner och system. Som experter på höglager och smådelslager tar vi även på oss den komplexa projektledningen – från idé till överlämnande av den färdiga stålkonstruktionen.

Vertical Lift Module LOGIMAT, Pallet Racking, mezzanine, conveyor system and

Individuella lösningar genom modulär design

Som en ledande global expert planerar, designar och genomför SSI SCHÄFER projekt hållbart och framgångsrikt. Med ett heltäckande utbud av marknadsdrivna produkter genererar vi individuellt skräddarsydda logistiklösningar. Våra produkter och tjänster ligger till grund för detta. Beroende på behov kan dock endast enskilda komponenter eller tjänster tillhandahållas av SSI SCHÄFER.

Utöver våra standardprodukter, som kan erhållas från våra erfarna specialister från Products & Equipment-divisionen, erbjuder vårt team på Integrator Business Automation även individuella komponenter från områdena lagerhållning, transport och transport, orderplockning eller hantering för att länka dina maskiner och system. Som experter på höglager och smådelslager tar vi även på oss den komplexa projektledningen – från idé till överlämnande av den färdiga stålkonstruktionen.