Utmaningar för intralogistiken

  • Allt kortare leveranstider (leverans samma dag/nästa dag)

  • Mindre kvantiteter och enheter

  • Ökande antal artiklar

  • Fler returer

  • Säsongsvariationer

  • Säljkampanjer som Black Friday, Cyber Week eller Singles Day

  • Flerkanalsförsäljning med varierande ordertyper som hanteras i ett distributionscenter

Med sin omfattande produkt- och lösningsportfölj kombinerat med vår mycket goda och tack vare sin mycket goda IT-kompetens kan vi erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för de skiftande behoven inom marknadssektorn detalj- och grossisthandel.

Lösningarna är utveclade för specifika marknadssegment, som möbelhandel, el- och elektronikartiklar, kontorsmateriel eller gör det själv-artiklar, järnvaror och reservdelar samt till onlinebutiker.