Marknadssektor Livsmedel

Livsmedelshandel

Individuella lösningar för livsmedelshandeln

Livsmedelshandeln ställer höga krav påen väl fungerande  intralogistik. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt genom den snabbt växande näthandeln av livsmedel. SSI SCHÄFER levererar flexibla, skalbara lösningar.

SSI SCHÄFER satte tidigt riktmärket för varuförsörjning till detaljister med sina manuella, halvautomatiska och helautomatiska intralogistiklösningar. Men med ökad näthandel av livsmedel ställs livsmedelsdetaljisterna nu inför nya logistiska utmaningar. Vi erbjuder dynamiska lösningar som gör det möjligt för både etablerade detaljhandelskedjor och expansiva uppstartsföretag att ta sig an denna nya marknad. Dessa lösningar täcker alla steg i processen, från varumottagning till leverans vid kundens dörr.

Lösningar från SSI SCHÄFER

NEDLADDNING

Den rätta lösningen för varje bransch. SSI SCHÄFER kombinerar kompetens med lång erfarenhet och levererar skräddarsydda lösningar.

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB
Hur kan vi hjälpa?