Marknadssektor Sjuk-hälsovård & Kosmetika

Systemnyckelfigurer

FigurVärde
Lager storlek9.000 m2
System storlek4.500 m2
SKUs16.000
Order linje / dag25.000
Brickor/ dag5.000
Arbetstimmar / dag7,5 h