SSI_Automatisierung.jpg

Lagerautomation

Genom att automatisera hela lagersystemet eller en del av lagret kan kunderna lägga grunden för effektivare interna materialflöden och öka sin produktivitet.

BÄTTRE AUTOMATIK – AUTOMATISKT BÄTTRE

De föränderliga krav som uppstår på en marknad som är starkt påverkad av e-handeln ökar också kraven på ett företags intralogistik. Dessa kan endast bemötas med effektiva processer och en skräddarsydd automatisering. Automatiserade lagersystem är ett viktigt steg mot att göra det möjligt för företag att effektivisera sina interna materialflöden och anpassa sig efter de moderna marknadskraven. Plockning är ett av de mest kostnadsintensiva områdena inom intralogistik. Helt eller delvis automatiserade lösningar kan göra att det går både smidigare och snabbare. Det leder i slutändan till effektivare företagsprocesser, ökad produktivitet, lägre kostnader och kortare leveranstider. Oavsett om det är ett litet, medelstort eller multinationellt företag så är detta avgörande faktorer för att upprätthålla och stärka företagets konkurrenskraft i e-handelns tidsålder.

På SSI SCHÄFER har vi ett stort engagemang för våra kunder och strävar efter att utveckla skräddarsydda och innovativa lösningar som svarar mot de utmaningar som du möter i din verksamhet varje dag. Vi använder vårt breda spektrum av manuella samt del- och helautomatiserade lager- och logistiklösningar för att förändra ditt lagersystem och uppfylla dina unika krav. Tillsammans skapar dessa lösningar ett integrerat modulsystem. Systemet kan förbättras med flexibla shuttlelösningar, autostyrd transport, högdynamiska påssorteringssystem, robotapplikationer och skräddarsydda plocksystem för att säkerställa effektiv interaktion mellan människa och maskin.

Flexibla shuttlelösningar
Shuttlesystem är en central del av modern intralogistik. Det är system som möjliggör snabb materialtransport i kombination med korta axeltider. SSI SCHÄFER är en av världens ledande leverantörer av moduluppbyggda lager- och logistiklösningar. Portföljen spänner över ett brett utbud av shuttles för en eller flera nivåer för pallar, tablarer, kartonger och containrar. Våra shuttlesystem är mycket effektiva för många tillämpningar i högdynamiska, automatiserade lager. De passar för användning i lager med ett brett sortiment av artiklar.

FTS WEASEL® – det automatstyrda transportsystemet
WEASEL är det prisbelönta automatstyrda transportsystemet från SSI SCHÄFER. Det är den idealiska lösningen för automatisering av transportuppgifter. Systemet kan integreras i nästan alla befintliga lager och ger säker och mycket effektiv transport av lådor, kartonger och hängande varor som väger upp till 35 kg. Det är också utomordentligt flexibelt och kan kopplas till befintliga intralogistiklösningar med minimal arbetsinsats.

SSI Carrier – det högdynamiska påssorteringssystemet

SSI SCHÄFER har utökat sitt produktsortiment för e-handel och multikanaldistribution . Under processen har SSI SCHÄFER utvecklat ett ovanligt kompakt och mångsidigt hängtransportörsystem för varor som väger högst tre kilo. Det innovativa systemet SSI Carrier består av den universella SSI Carrier för laster, en rulladapter och en bufferttransportör, lastbärare tillsammans med ergonomiskt optimerade arbetsstationer baserade kring konceptet ergonomics@work!® för lastning och lossning av transportörer. Dessa förenar fem funktioner i en enhet system: transport, lagring, distribution, buffring och sortering.

Som ett familjeägt företag har vi ett långtidsperspektiv för vår strategi och alla våra aktiviteter. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder största möjliga mervärde i samband med deras investering. Lagerautomatisering kräver också ett långsiktigt perspektiv och därför professionell och detaljerad planering. Inte bara i ekonomiskt hänseende, utan även med tanke på att företaget definierar de specifika förpackningstyper och artiklar som bearbetas i lagret under en längre tidsperiod. Som intralogistikexpert har SSI SCHÄFER lång erfarenhet av lagerautomatisering. Vi ger kunder råd om det idealiska automatiseringskonceptet för deras individuella behov med sikte mot framtiden. Successiv delautomatisering av lagret ger i synnerhet medelstora företag möjligheter att hålla jämna steg med konkurrenternas höga takt i den globaliserade världen. Under processen kan de stabilisera, konsolidera och trygga sin framgång på lång sikt.

Do you have questions or remarks?