Pick by Voice

Pick by Voice

Papperslösa system som styrs via Pick by Voice

Pick-by-Voice är en plocklösning där användaren styrs genom plockprocessen med röstkommandon och kan bekräfta korrekt plockning eller korrigera antalet med röstsvar. 

SSI SCHÄFER plocksystem är ytterst användarvänligt och inskolningen av medarbetarna är helt okomplicerad. Därför kan Pick by Voice tas i drift snabbt och utan långvarig utbildning. Medarbetarna arbetar inte längre med utskrivna plocklistor eller dataterminaler, utan med ett trådbundet eller trådlöst Bluetooth-headset. Dessutom kan användarna mata in data eller göra ändringar med röstkommandon.

PICK BY VOICE MED GOODS-TO-PERSON PRINCIPEN

PICK BY VOICE på NETTO

Papperslöst med PICK BY VOICE

SSI SCHÄFER har implementerat ett toppmodernt röststyrt orderplockningssytem på Netto. Lagringssystemet Ant ger personalen instruktioner via headset. Den anställda får veta vilka varor som ska plockas, var varan finns samt hur många som skall plockas.

PICK BY VOICE ÖKAD PRODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET

Pick by Voice-systemet från SSI SCHÄFER gör det möjligt att länka samman plockarbetet direkt med lagerhanteringen och sysselsätta flera medarbetare samtidigt på samma lagerplats. Pick by Voice kan användas i många tillämpningar:

 • Registrering av inkommande varor

 • Lastningskontroll

 • Trucktransporter

 • Inventering

 • Plockning​​​​​​​

Jämfört med enbart trådlösa lösningar kan plockningskapaciteten ökas med upp till 20 procent. För ytterligare förbättrad affekt kan Pick by Voice-systemet kombineras med streckkodsläsare eller skärminmatning.

 • Enkel anpassning till den erforderliga plockningskapaciteten vid säsongsfluktuationer

 • Upp till 20 procent bättre plockningskapacitet jämfört med trådlöst

 • Kombination med streckkodsläsare eller skärminmatning möjlig

 • Plockarbetet är direkt länkat till lagerstyrningen

 • Flexibelt antal personer kan engageras

 • Medger flera plockprocesser parallellt

 • Okomplicerat och snabbt införande

 • Röststyrning

Hur kan vi hjälpa?