Pick by Voice

Pick by Voice to rozwiązanie do kompletacji, które umożliwia pracownikom sterować procesem kompletacji z użyciem komend głosowych.

Pick by Voice

Pick by Voice

Elektroniczna kompletacja zapewniająca lepszą wydajność i rentowność

Pick by Voice to rozwiązanie do kompletacji, które umożliwia pracownikom sterować procesem kompletacji z użyciem komend głosowych. Głosowe informacje zwrotne potwierdzają prawidłowość kompletacji i umożliwiają skorygowanie ilości. W wyniku tego podczas samej kompletacji pracownicy muszą korzystać tylko z rąk i oczu.

Zwiększa to nie tylko dokładność kompletacji, ale także jej prędkość.

System do kompletacji SSI SCHAEFER jest wyjątkowo przyjazny użytkownikowi, a pracownicy szybko się go nauczą. Dzięki temu możesz wdrożyć rozwiązanie Pick by Voice bez konieczności organizacji obszernych szkoleń. Pracownicy nie muszą już pracować z drukowanymi listami do kompletacji ani zdalnymi terminalami danych. Zamiast tego korzystają z przewodowego lub bezprzewodowego zestawu głośnomówiącego Blutetooth. Dodatkowo pracownicy mogą także wprowadzać informacje albo dokonywać zmian poprzez komendy głosowe.

 

Elektroniczna kompletacja zapewniająca lepszą wydajność i rentowność

System Pick by Voice od SSI SCHAEFER pozwala na bezpośrednie połączenie operacji kompletacji z zarządzeniem magazynem, a także na jednoczesne wykorzystanie kilku pracowników w tym samym miejscu magazynowym.

Pick by Voice nadaje się do wielu różnych zastosowań:

 • Rejestracja towarów przychodzących

 • Kompletacja

 • Inwentaryzacja

 • Transport sztaplarek

 • Kontrole załadunku


Wydajność kompletacji można poprawić aż o 20% w porównaniu z czystymi bezprzewodowymi rozwiązaniami w zakresie danych Dodatkowo system Pick by Voice od SSI SCHAEFER można także łączyć ze skanerem kodów kreskowych czy ekranem wejściowym, aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność.

 • Elektroniczny system kompletacji

 • Sterowanie głosem

 • Zestaw głośnomówiący w magazynie

 • Możliwa obsługa kilku jednoczesnych procesów kompletacji

 • Proces kompletacji bezpośrednio połączony z zarządzaniem magazynem

 • Łatwe i szybkie wdrożenie

 • Elastyczność w kwestii liczby operatorów

 • Możliwość łatwego dopasowania do wymaganej wydajności kompletacji w celu skompensowania sezonowych wahań

 • Możliwość połączenia ze skanerem kodów kreskowych i danymi wejściowymi na ekranie

 • Wydajność lepsza aż o 20% w porównaniu z bezprzewodowymi rozwiązaniami w zakresie danych

 • Skalowalne i opłacalne rozwiązanie

Kompletacja ręczna: zasada „człowiek do towaru”

Rozwiązanie Pick by Voice w NETTO

Masz pytania albo uwagi?