Advanced Pick Station

Advanced Pick Station

Systemet Advanced Pick Station skapar ergonomiskt optimerade arbetsplatser med hög plockeffektivitet

Snabbt, ergonomiskt, skonsamt för produkterna. SSI SCHÄFERs goods-to-person arbetsplatssystem Advanced Pick Station gör att plockningen av produkter med långsam omsättning blir betydligt snabbare. Plockeffektiviteten kan öka upp till 1 000 enheter per timme med ett optimalt materialflöde. Med Advanced Pick Station kan du plocka direkt i lagerlådorna och kartonger.

Effektiv Goods-to-Person plockning

Den ergonomiska Advanced Pick Station lösningen från SSI SCHÄFER har utformats speciellt för denna uppgift och gör Goods- to-Person plockningen mycket effektiv. Advanced Pick Station kan anslutas direkt till ditt automatiska lagersystem.

Det tydliga användargränssnittet och övervakning av inplockningen med ljusbarriär garanterar maximal plockkvalitet. Som tillval finns tillämpningar för effektiv lagerkonsolidering och inventering.

Ergonomisk optimering 

En annan viktig egenskap hos vår Advanced Pick Station arbetsplats är ergonomikonceptet ergonomics@work®. Den noggrant genomtänkta gripsekvensen ”uppifrån och ned” reducerar arbetsbelastningen. Kontaktytor av beröringsvänliga trämaterial täcker den kalla metallen och bidrar till den förbättrade ergonomin.

EFFEKTIV GOODS-TO-PERSON MED ADVANCED PICK STATION

  • Ökar plockningskapaciteten med en faktor 10 jämfört med konventionell plockning

  • Maximal plockkvalitet, felfrekvensen reducerad till närmast noll

  • Inga felläggningar tack vare ljusbarriärövervakningen

  • Plockning enligt gods-till-person-principen

  • Genomflöde upp till 1 000 plock per timme

  • Maximalt skonsamt mot dina produkter

  • Plockning direkt i orderbehållare

NEDLADDNING

Broschyr Advanced Pick Station

Broschyr Pick to tote 

624.9 KB
Hur kan vi hjälpa?