Advanced Pick Stations

Szybkie, delikatne, ergonomiczne: zaawansowane stanowisko do kompletacji typu „towar do człowieka” od SSI SCHAEFER przyspiesza kompletację wolno rotujących artykułów. Ciesz się wydajnością kompletacji na poziomie aż 1000 jednostek na godzinę. Zaawansowane stanowisko do kompletacji pozwala kompletować bezpośrednio do pojemników i kartonów na zamówienia.

Get and Pick

Zaawansowane stanowiska do kompletacji: systemy „towar do człowieka”

Stanowiska pracy Pick to Tote zoptymalizowane pod kątem ergonomii zapewniają wysoką wydajność kompletacji do pojemników i kartonów.

Nasze zaawansowane stanowiska do kompletacji dostępne w wariantach jedno- lub dwupoziomowych zwiększają prędkość kompletacji aż do 1000 kompletacji na godzinę. Zamówienia są kompletowane bezpośrednio do koszy i kartonów na zamówienia. Dzięki jasnym wytycznym dla operatora oraz opcjonalnemu podświetleniu przedziału z koszem system Pick by Light i monitorowanie docelowych punktów za pomocą fotokomórek zapewnia najlepszą jakość kompletacji. Szczególną zaletą tego systemu jest dobrze przemyślany interfejs człowiek-maszyna oparty na koncepcji ergonomics@work!®. Wytyczne dotyczące kompletacji sterowane światłem, ergonomiczna budowa i miłe w dotyku powierzchnie optymalizują i upraszczają procesy robocze. Projekt systemów uwzględnia także operatorów z niepełnosprawnościami.

Przyjazna użytkownikami kompletacja zamówień w wąskich przestrzeniach Zaawansowane jednopoziomowe stanowisko do kompletacji

Opracowaliśmy specjalne stanowisko pracy do ergonomicznego przeładunku ciężkich lub delikatnych produktów, które trzeba układać warstwami w pojemnikach lub kartonach i których nie można rzucać. Może ono znaleźć zastosowanie w każdej branży, ponieważ może być wykorzystywane do kompletacji elektroniki, książek, butelek, kieliszków, części zamiennych i podobnych artykułów.

Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca zachować zdrowie

Ergonomiczna konstrukcja jednopoziomowego zaawansowanego stanowiska do kompletacji jest jedną z jego cech charakterystycznych. Co więcej, Instytut Ergonomii i Czynników Ludzkich przy Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt (IAD) zbadał ergonomiczną konstrukcję stanowiska pracy i potwierdził jego metody pracy pozwalające zachować zdrowie.

W ten sposób powstała konstrukcja, która umożliwia kompletującemu wykonywać swoje zadania ergonomicznie i szybko przez długi okres czasu ze stałą jakością. Na stanowisku do kompletacji nośniki ładunków do przechowywania i nośniki ładunków do kompletacji (kosze lub kartony do wysyłki) są tej samej wysokości. Artykuły są pobierane z jednego nośnika ładunków do przechowywania i kompletowane do czterech nośników ładunków do kompletacji. Inteligentny system komunikacji i wyświetlaczy zapewniają intuicyjne i komfortowe wskazówki dla użytkownika. Możliwość wrzucania kompletowanych towarów do prawidłowego nośnika ładunków do kompletacji za pośrednictwem belki potwierdzającej wykonanej z przyjemnego w dotyku drewna usprawnia pracę.

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA KOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ ZAPEWNIAJĄCA WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ

  • Ergonomiczna i delikatna kompletacja produktów niegenerujących śmieci

  • Ograniczenie błędów przy kompletacji praktycznie do zera, a także spójna jakość kompletacji w długich okresach

  • Kompletacja równoległa do czterech pojemników na zamówienia (od 2 do 6) z wydajnością kompletacji na poziomie 800 kompletacji na godzinę

  • Automatyczny transport nośników ładunków do przechowywania i kompletacji do/ze stacji (system „towar do człowieka”)

  • Możliwość scentralizowanego lub zdecentralizowanego rozpoczęcia realizacji zamówień

  • Wskazówki dla użytkownika przekazywane poprzez graficzny interfejs użytkownika i opcję Put to Light

  • Platforma z regulacją wysokości zapewnia optymalną ergonomię

  • Wykorzystanie naturalnego drewnianego materiału na wielu istotnych powierzchniach kontaktu zapewnia komfortowe, przyjazne użytkownikowi środowisko pracy

Ergonomia i imponująca wydajność kompletacji: Dwupoziomowe zaawansowane stanowisko kompletacji

Zaawansowane dwupoziomowe stanowisko do kompletacji nadaje się dla małych, możliwych do wrzucenia przedmiotów, które da się złapać jedną ręką. Jest szybkie, ergonomiczne i pozwala na kompletację wielu zamówień przy wydajności do 1000 kompletacji na godzinę. Pojemniki źródłowe i docelowe są obsługiwane na dwóch różnych poziomach, a sekwencja chwytania jest „od góry do dołu”. Pozwala to na istotne zmniejszenie codziennych ładunków, a tym samym obciążenia pracą. Już podczas fazy projektowania uwzględniliśmy to, że ludzie z niepełnosprawnościami również mogą pracować przy tych stanowiskach, jak na przykład w dwóch centrach dystrybucji wiodącej amerykańskiej sieci aptek Walgreens.

WYDAJNA KOMPLETACJA „TOWAR DO CZŁOWIEKA”

Najwyższa jakość kompletacji jest zagwarantowana dzięki jasnym wskazówkom dla operatora i precyzyjnym liczeniu kompletowanych ilości przy pomocy kurtyn świetlnych w docelowych lokalizacjach. Przyjemne w dotyku powierzchnie, takie jak drewniane elementy, optymalizują interfejs człowiek-maszyna i usprawniają pracę. Dowodzą tego również testy skrajnych warunków przeprowadzone we współpracy z uniwersytetami i instytutami badawczymi.

Bezbłędna i niezwykle dynamiczna kompletacja jest szczególnie pożądana w szybko rotującym sektorze e-commerce i biznesie omnichannel. Nasze ergonomiczne stanowiska pracy są wykorzystywane również na przykład w znakomitym centrum logistycznym omnichannel, które zrealizowaliśmy dla chińskiego giganta z branży detalicznej, Suning. Częściowo automatyczne stanowiska pracy gwarantują w nim szybkie przetwarzanie zamówień.

Ergonomia i imponująca wydajność kompletacji: Zaawansowane stanowisko do kompletacji

Zaawansowane dwupoziomowe stanowisko do kompletacji nadaje się dla małych, możliwych do wrzucenia przedmiotów, które da się złapać jedną ręką. Jest szybkie, ergonomiczne i pozwala na kompletację wielu zamówień przy wydajności do 1000 kompletacji na godzinę.

0011R_SSI_Schaefer_FUST_AG_Scan_Wareneingang.tif

Studium przypadku Dipl.-Ing. Fust AG, Szwajcaria

Arvato Supply Chain Solutions | Historia sukcesu | SSI SCHÄFER

Studium przypadku Arvato Supply Chain Solutions

Masz pytania albo uwagi?