Hardinge Kellenberger AG: skladovací věž SSI LOGIMAT® jako game changer

Úspora místa, zvýšení efektivity, digitalizace a zrychlení procesů – tak to dělá Hardinge Kellenberger AG ve Švýcarsku.

6 SSI LOGIMAT Vertical Lift Modules have been installed at Hardinge Kellenberger

Švýcarsko jako nová lokalita

Výroba přesných brusek je hlavní kompetencí společnosti, která je součástí Hardinge Group. Aby bylo možné i v budoucnu zachovat výrobu jenom ve Švýcarsku, rozhodla se společnost pro významný krok k digitalizaci a moderní skladové logistice s optimalizovaným využitím prostoru. Koncept intralogistiky od SSI SCHAEFER byl přesvědčivý a byl implementován podle plánu.


Pokud chcete podrobně vědět, jak SSI SCHAEFER k této výzvě přistoupila, stáhněte si níže uvedenou case study. Neváhejte kontaktovat naše odborníky, abyste se dozvěděli více a prodiskutovali další relevantní témata.

Case Study Hardinge Kellenberger AG

Zjistěte více o řešení u Hardinge Kellenberger. Stáhněte si case study!

Stáhnout
Kellenberger-Aussenansicht-0003_K1

Řešení

  • Vertikální skladovací věže SSI SCHAEFER budou hrát v novém areálu klíčovou roli. Díky kompaktní vertikální skladovací věži SSI LOGIMAT® a využití výšky haly bylo dosaženo enormní skladovací hustoty a celková logistická plocha byla snížena o 35 %.

  • Bylo integrováno celkem 6 skladovacích věží a software WAMAS Lift & Store, které pomáhají digitalizovat procesy a optimalizovat tok materiálu pro dodávku montáže.

  • Dodatečnou montáží konzolových a paletových regálů PR 600 vznikl další kompaktní skladovací prostor pro palety a dlouhé zboží.

Skladovací věž jako gamechanger ve skladování malých dílů

Před přestěhováním do nového výrobního závodu strávili zaměstnanci v montážním prostoru příliš mnoho času hledáním položek na různých místech a v několika podlažích. Navíc docházelo k chybám, když např. počet položek na skladě neodpovídal ERP systému. Inventarizace byla také stále časově náročnější a neefektivní. Díky skladu malých dílů přibližně 8 000 různých, někdy velmi citlivých komponentů konsolidovaných ve skladovacích výtahech, je v budoucnu zaručena rychlá dostupnost materiálu.

Optimalizací naší skladové logistiky jsme dosáhli výrazného zlepšení výrobních procesů a zefektivnění zásobování našich výrobních linek. V důsledku toho již dosahujeme výrazného zvýšení kapacity a efektivity. Vertikální skladovací věže jsou v současné době zaplněny přibližně z 60 %. Očekáváme, že pokračující optimalizace zvýší efektivitu v následujících měsících až o 20 %.

Viktor Gaspar
CEO Hardinge Kellenberger AG
Viktor Gaspar
CEO Hardinge Kellenberger AG

SSI SCHAEFER@LogiMAT 2024 - Let's Talk: Automatizace s vertikální skladovací věží

V odborných panelových diskusích na LogiMAT 2024 vysvětluje Rico Bonaconsa, Director Order Fulfillment Process ve společnosti Hardinge Kellenberger, v rozhovoru s Oliverem Meyerem, Head of Projects SSI SCHAEFER, jak spolupráce probíhala a jaká opatření zvyšující efektivitu umožní společnosti pokračovat v budoucnu úspěšně vyrábět ve vysoce nákladném místě ve Švýcarsku.

Speciální vlastnosti pro ergonomické procesy

  • LOGIPOINTER používá k označení produktu, který má být odstraněn, vestavěné laserové ukazovátko, takže nesprávné odstranění je prakticky nemožné.

  • Celý proces je potvrzen průběžnou potvrzovací světelnou závorou ​​pod provozním otvorem (LOGIBAR).

  • Ergonomie byla dále vylepšena pomocí LOGITILT. Kromě individuálně nastavitelné výšky odebírání lze přihrádky v oblasti odebírání také naklonit až o 30°, aby se usnadnilo vyjímání dílů ze zadních oblastí přihrádek.

  • Funkce jsou doplněny bezpečnostními funkcemi, jako je sledování hmotnosti a výšky.

Bezproblémová integrace WAMAS Lift & Store do stávajícího ERP systému

  • Kmenová data, správa objednávek a zásob spojená v jednom softwarovém balíčku

  • Integrace probíhá v reálném čase a díky přímému propojení a komunikaci s ERP systémem lze na jednom centrálním místě provádět řízení zásob, plánování materiálu a rezervace.

  • Výsledek: optimální a efektivní řízení, které splňuje požadavky moderní skladové logistiky a zahrnuje funkce zásob a reportů.

Přesné dodržování termínů

Hardinge Kellenberger si dal za cíl provést přemístění během probíhajících operací bez ztráty výroby. To kladlo vysoké nároky nejen na projektové řízení, ale také na spolehlivost smluvních firem. Díky flexibilní a kooperativní spolupráci byl SSI SCHAEFER schopen přesně dodržet požadovaný časový rámec. Od zahájení instalace do předání, včetně softwarového školení, uběhlo pouhých šest týdnů.

Související produkty

Vertical Lift Module LOGIMAT

Skladovací věž SSI LOGIMAT®

softwaresolutions_liftandstore_HD

WAMAS Lift & Store

Pallet Rack PR 600

Regálové systémy

KRM Cantilever rack

Konzolové regály

Máte otázky?