Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Ponsse panostaa tulevaisuuteen katsovaan varastoratkaisuun

Ponsse, yksi maailman johtavista metsäkonevalmistajista, onnistui kasvattamaan kokoonpanolaitoksensa tuotannon tehokkuutta 50 prosenttia. Yhtenä kasvun mahdollistajana toimii SSI Schäferin toteuttama tuotannon sisälogistiikan älykäs automaatiojärjestelmä.

”Aikaisempi varastoratkaisumme ei pystynyt enää varmistamaan sellaista kapasiteettia ja suorituskykyä, jota tarvitsemme vastataksemme kasvaneeseen kysyntään", Ponsse-konsernin logistiikkapäällikkö Tapio Honkanen kertoo. Sen vuoksi vuodesta 1995 asti pörssilistattu konepajayhtiö päätti automatisoida ja digitalisoida kokoonpanolinjan materiaalien sisälogistiikan ja rakentaa uuden logistiikkakeskuksen Pohjois-Savon Vieremässä sijaitsevalle tehtaalleen. Automatisoidun sisälogistiikan suunnittelu ja toteutus annettiin SSI Schäferin tehtäväksi. ”Nykyaikaiseen teknologiaan perustuva vakuuttava peruskonsepti, jolla voidaan toteuttaa tilaa säästävä varastointi, sekä tehokkaat, automatisoinnilla optimoidut keräilyprosessit", Honkanen listaa urakoitsijan valintaan johtaneita keskeisisiä seikkoja. ”SSI Schäfer ymmärsi vaatimuksemme, analysoi ongelmat, perehtyi lukuihin ja läpimenotarpeisiin – ja esitti sitten tulevaisuuteen katsovan konseptin, joka oli suunniteltu vastaamaan tarpeitamme. SSI Schäferin toteuttama ratkaisu auttoi meitä kasvattamaan tuotannon tehokkuutta 50 prosenttia. Sen lisäksi ratkaisu kasvatti merkittävästi varastotoimintojemme tuottavuutta ja laatua.”

Vuonna 1970 perustettu Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Yhtiön tuotevalikoimaan sisältyy eri kokoluokkien metsäkoneita kaikkiin eri puolilla maailmaa vallitseviin ilmasto- ja maaperäolosuhteisiin. Ponsse suunnittelee ja valmistaa kaikki keskeiset komponentit yhtiön tehtaalla Vieremän kunnassa. Tehdasta on laajennettu viime vuosina alkuperäisestä 300 m2 pinta-alasta 4 ha pinta-alaan. Tuotanto saa tarvittavat komponentit ja materiaalit viivytyksettä tehtaaseen liitetystä uudesta keskitetystä logistiikkakeskuksesta. Siellä varastoidaan 8000 erilaista tuotetta alkaen 4000 kg painoisista koneakseleista pieniin elektroniikan komponentteihin asti. Kaksivuoroperiaatteella toimiva logistiikkakeskus toimittaa tehtaan tuotantolinjoilla sijaitseviin 100 eri noutopisteeseen valmiiksi koostettuja komponentteja ja kokoonpanosarjoja. Komponenttien varastointia ja sarjojen nopeaa, virheetöntä keräilyä sekä tuotantolinjojen kysyntävetoista palvelua varten SSI Schäfer toteutti automaatiokonseptin, joka käsittää kuormalavapohjaisen korkeahyllyvaraston, sukkulajärjestelmän pienosien varastointiin, kompaktin kuljetinjärjestelmän ja ergonomiset keräilyasemat.

Toimittajilta saapuu logistiikkakeskukseen joka päivä keskimäärin 12 rekallista metsäkoneiden komponentteja. Ponsse on integroinut logistiikkakeskukseen saapuvan tavaran vastaanottorampit, jotta tämä hyvin moninainen nimikevalikoima saadaan purettua tehokkaasti. ”Lastit pystytään purkamaan kätevästi sivusta haarukkatrukeilla”, SSI Schäferin Huoltopäällikkö Jani Eronen kertoo. Saapuva tavara siirretään vastaanoton ja tarkastuksen jälkeen logistiikkakeskukseen uudelleenpakkaukseen ja varastopaikkoihin. Molemmissa automatisoiduissa varastojärjestelmissä sisään- ja ulossyöttö tapahtuu varastojärjestelmien etuvyöhykkeelle asennetulla 200 metriä pitkällä lava- ja laatikkokuljetusjärjestelmällä.

Ponsselle saapuvat kuormalavat syötetään kuljetinjärjestelmään haarukkatrukeilla, mistä ne lähtevät korkeahyllyvarastoon. Lavakuljetusjärjestelmä siirtää lavat hyllystöhisseille. Kolmen käytävän automatisoidussa korkeahyllyvarastossa on 3700 varastopaikkaa ja SSI Schäferin SSI Exyz -hyllystöhissit varmistavat varastointi- ja noutoprosessien tehokkuuden yhdellätoista hyllytasolla. Jokainen hyllystöhissi yltää 40 kaksoissyklin tuntikapasiteettiin. Kun kokoonpanoasemilta tulee tilaus, lavat noudetaan neljään rinnakkaiseen keräilyasemaan korkeahyllyvaraston etuvyöhykkeellä. Siellä tarvittavat suuret komponentit keräillään manuaalisesti kuormalavoilta vaunuihin ja kuljetuslavoille. Tämä tapahtuu näytön opastamana ergonomisten nosturien avulla. Kuljetinjärjestelmä kuljettaa alkuperäiset kuormalavat takaisin Exyz-hyllystöhissin siirtoasemille varastoitaviksi. Tällä tavoin keräillään 1600 tilausriviä päivässä suuria ja raskaita komponentteja. Haarukkatrukit poimivat tuotantolinjoja varten lastatut kuljetuslavat ja – vaatimuksista riippuen – ne yhdistetään sukkulavarastosta keräiltyihin pienosiin.

Pienempien koneenosien täysin automatisoitua varastointia varten SSI Schäfer rakensi huippumodernin ja joustavan SSI Cuby -sukkulajärjestelmän. Standardoitu varastointijärjestelmä koostuu hyllystöistä, nostolaitteista, yhdestä Cuby-sukkulasta per varastotaso, sukkuloiden noston, kunnossapidon ja mahdolliset tasosiirrot mahdollistavasta sukkulanosturista sekä ohjausohjelmistosta. ”Modulaarisen suunnittelun ansiosta komponentit skaalautuvat hyvin, minkä vuoksi ratkaisu soveltuu ihanteellisesti pienosavaraston ensimmäiseksi automaatio- ja digitalisaatioratkaisuksi”, SSI Schäferin Eronen toteaa. ”Cuby-sukkulajärjestelmän kokonaiskonsepti tarjoaa siten älykkään ratkaisun tilankäytön optimointiin pienosavaraston sisälogistiikassa.” Esimerkiksi varastointialueen etuosaan integroitu, innovatiivinen ja skaalautuva, laatikot hyllytasoille syöttävä nostojärjestelmä varmistaa kompaktin tilankäytön ja maksimaalisen varastointikapasiteetin. Sukkulat hyödyntävät koko hyllystön syvyyttä varastoinnissa. Lastauslaitteen ohjaamiseen käytetty patentoitu hyllysyvyystuki on järjestelmäteknologialtaan ainutlaatuinen. SSI Schäfer Cuby-sukkulateknologia mahdollistaa siten jopa 35 kg muovi- ja pahvilaatikoiden varastoinnin ja varmistaa samalla erinomaisen käyttövarmuuden ja korkeat läpimenovolyymit.

Näin on myös Ponssen varastossa. Yksikäytäväisen, 65 m pitkän Cuby-järjestelmän 34 sukkulaa palvelevat noin 15 000 varastopaikkaa. Laatikot varastoidaan sinne yksittäiskeräilyä varten. Laatikot siirtyvät varastosta kuljetinjärjestelmään ja sukkulajärjestelmän esivyöhykkeen kahdelle keräilyasemalle kahden hissin avulla. Tehokas kaksoishissiratkaisu lastauslaitteen kaksikerrostoiminnolla varmistaa maksimaaliset läpimenovolyymit. Yli 50 prosenttia toimittajien toimittamista pienosista on pakattu valmiiksi varastoyksiköihin, jotka on tarkoin suunniteltu kokoonpanoasemien tarpeisiin. Tavaroiden vastaanoton jälkeen ne viedään uudelleenpakkausasemiin, missä ne yksinkertaisesti otetaan lavoilta tai laitetaan laatikoihin ja siirretään kuljettimella sukkulavarastoon. "Varastointi ja nouto sekä porrastus keräilyasemilla tapahtuvat sitten automaattisesti”, Ponssen logistiikkapäällikkö Honkanen kertoo. Pienosien keräily kokoonpanolinjojen tarpeisiin tapahtuu kahdessa laatikkokeräilytyyppisessä goods-to-person-työpisteessä. Ponssen varastossa kiertää noin 15 000 SSI Schäferin LTF6220-laatikkoa, ja niissä osat sekä varastoidaan varastopaikoilla että kuljetetaan tuotantolinjalle.

Nostinten ja sukkuloiden yhteispeliä koordinoidaan varaston etuvyöhykkeellä kuljettimen ja kahden goods-to-person-työpisteen kanssa, minkä ansiosta Cubyn esivyöhykkeellä Ponssen työntekijät pystyvät jopa 6000 poiminnan päivävauhtiin. Kuljettimet ja nostimet palauttavat vapautuvat laatikot Cuby-järjestelmään. Tilausrakenteesta riippuen Cuby-järjestelmästä tulevien komponenttien toimituslaatikot siirretään joko suoraan kokoonpanolinjoille tai yhdistelypisteille, missä ne yhdistetään korkeahyllyvarastosta lavoilla tuleviin komponentteihin. Lopuksi komponentit toimitetaan käyttöpisteelle haarukkatrukilla tai hinausvaunulla. Toimituslaatikot palautetaan tyhjennyksen jälkeen Cuby-järjestelmän toimituspuskuriin uutta täyttöä varten.

”Harmoninen projektitoimitus ja ensiluokkaiset teknologiaratkaisut materiaalivirtojen automatisointiin”, Ponssen logistiikkapäällikkö Honkanen summaa. ”Automatisoitu varastointijärjestelmä maksimoi käytettävissä olevan tilan kapasiteetin. Käyttövarmuus ja kapasiteetti ovat moninkertaistuneet. Automatisoidut ja optimoidut sisälogistiikkaprosessit ovat nopeuttaneet tuotantolinjojen ja kokoonpanoasemien komponenttisyöttöä ja kasvattaneet näin tehtaan tuotannon tehokkuutta yli 50 prosenttia. Voidaankin sanoa, että SSI Schäferin toteuttama konsepti on meille tulevaisuuteen katsova ratkaisu.”

Kuinka voimme auttaa?