Picking of hanging garments with RFID scanner

Manuaalinen keräily

Keräily on varastologistiikassa keskeinen toiminto. Automaattisen ratkaisujen ja manuaalisten keräilyjärjestelmien välissä on vielä monta väliporrasta.

Goods to person -periaatteella toimivilla ratkaisuillamme voit lisätä varastosi tehokkuutta rutkasti.

Manuaalinen keräily: Person to goods -periaate

Manuaalinen keräily on yleisin käytännössä käytettävä tapa. Se pohjautuu person to goods -periaatteeseen. Tämä tarkoittaa seuraavaa: Tavara on valmiina varastolaatikoissa, joista työntekijä ottaa sen.

Työntekijä saa tarvittavat keräilytiedot esimerkiksi merkkivalojen tai näyttöjen kautta, kuten Pick by Light -keräilyjärjestelmässämme. Merkkivalo näyttää työntekijälle oikean laatikon ja siitä otettavien tavaroiden lukumäärän.

Valikoimassamme on monia erilaisia modulaarisia ratkaisuja:

Kognitiivisten kykyjensä ja joustavan tunnustelu- ja tartuntakykynsä vuoksi ihminen on keräilytehtävissä yhä tärkeä ja taloudellinen toimija, ja sellaisena ihminen myös pysyy.

MANUAL PICKING GALLERY

Picking is the central function of warehouse logistics. SSI SCHAEFER offers a variety of ergonomic manual picking solutions for your warehouse.

Pick to Light

Pick by Light ja Put to Light ( Valo-ohjattu keräily )

Pick by Voice

Pick by Voice

RF Picking

RF Picking

Ei näytettävää sisältöä

Kuinka voimme auttaa?