Green Bulding

Energiatehokkuus

Varaston tehokkuus optimoi energiankulutuksen ja turvaa investoinnit 

Varaston energiankulutuksen optimointi säästää ympäristöä ja vähentää samalla varastokokonaisuuden käyttö- ja kunnossapitokustannuksia. Hyvän omantunnon lisäksi yrityksesi saa myös turvatun investoinnin.

Perinpohjaisen asiantuntemuksen ja vuosikausien kokemuksen ansiosta SSI SCHÄFER pystyy takaamaan varaston toiminnan energiatehokkuuden jo logistiikan ja rakennuksen ollessa suunnittelupöydällä. Koska yrityksen sisälogistiikan tuote- ja palveluvalikoimamme on niin laaja, ajattelemme asioita järjestelmien ja kokonaisratkaisujen kannalta. Ne turvaavat yrityksesi menestyksen tehokkaasti ja kestävästi.

Energiatehokkuutta alusta loppuun

SSI SCHÄFERin varasto- ja keräilyjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessakin energiatehokkuus otetaan itsestäänselvästi huomioon. Kiinnitämme huomiota esimerkiksi näihin osatekijöihin:

 • varastokokonaisuuden osien sijoittelu reittien optimointia ajatellen

 • energiatehokkaiden komponenttien ja käyttölaitteiden käyttö

 • kevyet rakenteet

 • kompaktit varastokonseptit

 • tehosuhteeltaan optimoitujen käyttölaitemallien käyttö

 • käyttöjen tehon alentaminen omapainon tasauksella

 • kitkan minimointi sopivien materiaaliyhdistelmien avulla

 • tarveohjautuva virrankatkaisu

 • hyllystöhissien pääakselien älykäs ohjaus

 • energian talteenotto.

OPTIMOITU ENERGIANKULUTUS SÄÄSTÄÄ LUONNONVAROJA JA VOIMAVAROJA

Vihreä rakentaminen ja vihreä logistiikka

Tässä esimerkkejä osa-alueista, joilla annamme mielellämme neuvoja ja jotka toteutamme yhdessä yrityksesi kanssa:

 • Uusiutuvan energian hyödyntäminen

  • Mitä mahdollisuuksia aurinkosähkö, maalämpö tai aurinkoenergia tarjoavat?

 • Valaistus

  • Onko käytössä energiansäästölamppuja? Käytetäänkö valaistuksessa liiketunnistimia?

 • Lämmitys

  • Voiko lämmitystä täydentää järkevästi pelleteillä, biokaasulla tuotetulla kaukolämmöllä tai terminen sähkömagneettinen säteily ns. black- body radiation ?

 • Rakennustekniikka

  • Voiko katon ja julkisivun toteuttaa erityisen energiatehokkaasti? Onko porteissa, ovissa ja suluissa riittävä lämpöeristys?

  • Miten kompaktin varastoratkaisun valinta vaikuttaisi energiatehokkuuteen?

Kiinteistöjen kestävyys ja vihreä rakentaminen ovat erityisen mielenkiintomme kohteena. Olemme koonneet niihin liittyvät tuotteemme Green Logistics -merkin alle. SSI SCHÄFERiltä yrityksesi saa tarvittaessa kestäville ja energiatehokkaille rakennuksille myönnettävän kansainvälisen sertifikaatin.

Asiantuntijamme sertifioivat rakennuksenne DGNB-, LEED- tai BREEAM-vaatimusten mukaan.

Logistiikkatoimintojen teknisyyden asteen mukaan rakennuksessa tarvitaan sähköä työpisteiden, trukkien ja muun teknisen varustuksen käyttöön tai hallien viilennykseen. Lisäksi tiloissa on oltava tarvittava infrastruktuuri, kuten muuntaja-asemat tai hajautetut latausasemat. Hyvällä logistiikka- ja rakennussuunnittelulla voidaan toteuttaa sähköä ja siihen liittyviä kustannuksia säästävä energiakonsepti. Kun esimerkiksi akkujen latauskonsepteissa tai energiatalouden kannalta optimoidussa logistisen tekniikan käytössä hyödynnetään niin paljon kuin tarpeellista, niin vähän kuin mahdollista -periaatetta, voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Myös tavaran kompaktilla varastoinnilla tavoitellaan samaa: tehostamalla käytettävissä olevan varastoalan käyttöä samassa tilassa voidaan varastoida jopa 90 prosenttia enemmän tavaraa tai säästää jopa 40 prosenttia pinta-alassa. Tämä hyödyttää yritystä monin tavoin, sillä niin varastoitavan tavaran määrän kasvu kuin rakennus- ja jäähdytyskustannusten lasku tasapainottavat lämpötilasäädellyssä varastohallissa jatkuvasti kuluvan energian kustannuksia.

Tarjoamme asiakkaillemme EN 16247 -standardin mukaista energia-auditointia eli kiinteistöjen energiataloudellista arviointia. Voimme myös auttaa ISO 50001 -standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän laatimisessa ja sertifioinnissa. Tavoitteena on aina energian säästämisen mahdollisuuksien osoittaminen asiakkaillemme ja niiden toteuttaminen. Laskemme myös optimointitoimenpiteiden kannattavuuden sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) avulla. Valvomme toimenpiteiden toteutumista säännöllisissä katselmuksissa, jotka osoittavat saavutetun säästön tehokkaasti.

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ?