agv_collage.jpg

Itseohjautuvat kuljetusvaunut suurille kuormankantajille

Itsenäisesti toimivat kuljetusjärjestelmät tehostavat ja optimoivat materiaalivirtoja. Siksi itseohjautuvat kuljetusvaunut ovat tärkeä osa arvoketjua.
Itseohjautuvat kuljetusvaunut voidaan räätälöidä erilaisiin käyttökohteisiin ja käyttöalueisiin siten, että saavutetaan täydellinen integraatio varasto-organisaatioon.

Suurten kuormankantajien, kuten kuormalavojen, rullakkojen, lavahäkkien tai suurten muovilaatikoiden, käsittelyyn voidaan käyttää haarukkanosturilla tai muilla kuljetuselementeillä varustettujen itseohjautuvien kuljetusvaunujen järjestelmää.

Parhaiten soveltuva AGV-ratkaisu riippuu käyttökohteesta ja erilaisista tekijöistä, kuten

  • Kuormankantaja

  • Paino

  • Kuljetustehtävä

  • Varastoympäristö

Voit hyödyntää laajaa tietämystämme ja osaamistamme – autamme mielellämme.

Strategisen kumppanimme DS AUTOMOTION kanssa tarjoamme laajaa itseohjautuvien kuljetusvaunujen mallistoa suurille kuormankantajille ja pystymme vastaamaan markkinoiden tyypillisiin vaatimuksiin.
DS AUTOMOTIONin ja SSI SCHÄFERin yhteistyön ansiosta tarjottavat palvelut laajenevat vielä toisen kumppanuuden, asiantuntija Roclan, ansiosta.

Ratkaisuasiantuntemus kattaa seuraavat alueet:

  • Haarukkatrukki

  • AGV-tasovaunut

  • Raskaiden kuormien itseohjautuvat kuljetusjärjestelmät

  • Kokoonpanolinjojen automatisointiin tarkoitetut AGV-järjestelmät.

SUURTEN KUORMANKANTAJIEN KULJETUS AGV-VAUNUILLA – SSI HEAVY LOAD AGV

Icon_agv_low_lifter.png

Lavansiirtovaunut luokkaan sisältyvät kaikki vaunut, jotka voivat kuljettaa suuria kuormankantajia siirtoasemien välillä maan tai lattian tuntumassa. Kuorma poimitaan haarukalla, jossa on lastaus- ja ohjausrullat. Nostopiikit voidaan säätää maksimissaan 200 mm korkeuteen maan tai lattian tasosta, joten kuormankantajia voidaan nostaa tai laskea vastaavasti.

Icon_agv_high_lifter.png

Pinoamisvaunut luokkaan kuuluvat vaunut, jotka pystyvät nostamaan kuorman maksimissaan 8,5 metrin korkeuteen ja mahdollistavat kuormalavojen keräämisen ja asettamisen matalan korkeuden siirtoasemille. Varastoissa, joissa tavaran kiertonopeus on hidasta tai normaalia, tämä on taloudellinen ratkaisu eurolavojen ja lavahäkkien käsittelyyn lattian sekä kuljetusjärjestelmän tai matalien kuormalavatelineiden välillä.

Icon_agv_reach_truck.png

Työntömastoratkaisuihin sisältyvät kaikki sellaiset vaunut, joilla raskaita kuormia voidaan käsitellä korkealla (maksimissaan 10 m korkeudessa). Kuorma kerätään työntämällä mastoa eteenpäin siten, että haarukka on vapaasti vaunun edessä ja voidaan laskea maan tai lattian tasolle. Kuorma kuitenkin kuljetetaan pyörävarsien sisäpuolella masto sisäänvedettynä, mikä parantaa ajovakautta ja vähentää vastapainon tarvetta.

Icon_agv_counter_balance.png

Vastapainoluokkaan kuuluvat sellaiset vaunut, joissa on integroitu vastapaino. Haarukkatrukin paino toimii kuorman vastapainona. Tällaiset vaunut soveltuvat ihanteellisesti suurten kuormankantajien keräilyyn. Vapaiden haarukkapiikkien ansiosta vastapainollisten haarukkatrukkien siirtoasemien vaatimukset ovat kohtuulliset.

Icon_agv_narrow_aisle.png

Kapeakäytäväratkaisuihin kuuluvat vaunut on suunniteltu varta vasten varastoihin, joissa on kapeat käytävät. Kapeakäytävävarasto soveltuu erityisen hyvin, kun halutaan hyödyntää varastotila äärimmäisen tehokkaasti. Tällainen ympäristö synnyttää erityisvaatimuksia itseohjautuville kuljetusvaunuille. Esimerkiksi haarukkatrukit eivät mahdut toimimaan kapeakäytävävaraston normaalia selvästi kapeammassa käytäväleveydessä. Sen vuoksi itsenäisesti suunnistava kapeakäytävä-haarukkatrukki on suunniteltu niin, että sen haarukka pystyy kiertymään 180 astetta kuljetussuunnassa ja voi työntyä ulos ja sisään sivusuunnassa. Toinen vaihtoehto on nostotaso.

Icon_agv_platform.png

AGV-tasovaunut soveltuvat ihanteellisesti rullakkojen, pienten laatikoiden tai hyllyjen sisäiseen kuljetukseen. Kompakti kuorma keräillään ajamalla vaunu alle ja sitten nostamalla kuormankantaja vaunun omalla nostotoiminnolla. Vaunut ovat uskomattoman turvallisia ihmisille ja pystyvät liikkumaan alueella tehokkaasti, ts. ne pystyvät kulkemaan kaikkiin mahdollisiin suuntiin.

Icon_agv_conveyor_deck.png

Kuljetintasolliset AGV-ratkaisut ovat ketju-, rulla- tai erikoiskuljettimilla varustettuja itseohjautuvien kuljetusvaunujen järjestelmiä. Niiden avulla kuormalavat voidaan siirtää rivakasti kiinteästi asennetuille kuljetuslinjoille. Tämä tekee kuljetuksesta kahden siirtoaseman välillä nopeaa ja helppoa. Erilaisista kuljetinkorkeuksista riippuen nämä vaunut voidaan varustaa tarvittaessa nostotoiminnolla.

Icon_agv_multi_pallet.png

Nämä itseohjautuvat kuljetusvaunut pystyvät siirtämään useita kuormankantajia tai kuormalavoja samalla kertaa. Vaunuissa useita kuormankantajia voidaan kerätä haarukalla toistensa kanssa päällekkäin tai rinnakkain; toisaalta kuljetintasolla voi olla useita lastauslaitteita joko rinnakkain tai peräkkäin. Ne voidaan puolestaan varustaa ketju- tai rullakuljettimilla.

Icon_agv_lift_carry.png

Nosto- ja kuljetusluokan kompaktit itseohjautuvat kuljetusvaunut varustetaan käyttökohteeseen soveltuvalla lastauslaitteella. Ne on suunniteltu pienten, kompaktien kuormien kuljetukseen. Tällaisia voivat olla rullakoissa, pienissä hyllyissä tai lavahäkeissä olevat pienten kuormankantajien pinot. Tyypillisesti itseohjautuvia nosto- ja kuljetusvaunuja käytetään tuotannossa, kun valmis tuotantoerä pitää siirtää lähetysosastolle pyörillä varustetuille kuljetusalustoille kasatuissa pienissä kuormankantajissa.

Icon_agv_picking.png

Keräilyluokan AGV-ratkaisuihin kuuluvat vaunut, joilla automatisoidaan keräilyprosessin materiaalien kuljetus. Itseohjautuvat kuljetusvaunut mahdollistavat itsenäisen kuormankantajien vaihdon ja tilausten priorisoinnin älykkäiden IT-järjestelmien avulla. Näin itseohjautuvat kuljetusvaunut käyttävät optimaalisia reittejä. Vaunuja käytetään person-to-goods-periaatteella, joka tukee sekä ergonomista yksittäiskeräilyä että usean tilauksen keräilyä.

Icon_agv_heavy_duty.png

Heavy-duty luokan vaunut ovat ihanteellinen ratkaisu silloin, kun yrityksessä pitää kuljettaa raskaita kuormia. Nämä vaunut mahdollistavat erittäin raskaiden, epämääräisen muotoisten ja mahdollisesti prosessin aikana asentoa vaihtavien kuormitusyksikköjen kuljetuksen. Ne voivat kuljettaa maksimissaan 50 tonnin painoisia kuormia sisätiloissa. Kuljetusvaunut ovat lisäksi varustelun suhteen erittäin joustavia. Raskaiden kuormien lastausalueella niihin voidaan varustaa nostotasoja, rullakuljettimia tai muita erityisiä lastauslaitteita, kuten kiinnitysleukoja tai pihtejä.

Icon_agv_assembly_line (1).png

Kokoonpanolinjaratkausut mahdollistavat tuotantologistiikan prosessien automatisoinnin vaiheittaisesta tuotantoketjusta matriisituotantoon.

agv_collage.jpg

Kuljettaminen ja kuljetus

Itseohjautuvat kuljetusvaunut

Automated guided WEASEL®

Itseohjautuva kuljetusjärjestelmä pienille kuormankantajille

Automated guided WEASEL®

WEASEL®

Ei näytettävää sisältöä

Kuinka voimme auttaa?