IMELO truck

Jätehuollon logistiikkaratkaisu IMELO

IMELO-tuotevalikoima: Käytännöstä syntynyt, käytäntöön tarkoitettu

IMELO on tuotevalikoima, jonka kehittämisen ja tuottamisen aloitti SSI SCHÄFERin jätteenkäsittelyyn ja ympäristötekniikkaan erikoistunut tytäryhtiö Institut für Entsorgung und Umwelttechnik GmbH 15 vuotta sitten.

IMELO koostuu viidestä pääasiallisesta tuotannonalasta:

  • IMELO CONSULT: konsultointi ja innovatiiviset liiketoimintakonseptit

  • IMELO OFFICE: jäteastioiden jakamisen hallinta, alue- ja tyhjennyskierrosten suunnittelu

  • IMELO FLEET: jäteautojen tietokoneet, tunnistus- ja punnitusjärjestelmät

  • IMELO SERVICES: kaikki jäteastioihin liittyvät palvelut

  • IMELO PARTS: laitteisto- ja ohjelmistokomponentit

Tämän päivän järjestelmien ja tuotteiden perusta luotiin jo vuonna 2000, jolloin kehitettiin ensimmäiset tiedonhallintaratkaisut jätteenkäsittelyn logistiikkaan. Nykyään kaikki ratkaisut ja komponentit kehitetään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Yhteistyön johtoajatus on ”käytännöstä syntynyt, käytäntöön tarkoitettu”.

Perusteellista neuvontaa

Yrityksen toiminnan toinen osa-alue on ympäristöneuvonta IFEU-tuotemerkin alla. IFEUn asiantuntijat antavat käytäntöön suuntautunutta ja luotettavaa neuvontaa ympäristöasioista ja vaarallisista aineista. Lisäksi asiantuntijat ovat käytettävissä viranomaisyhteistyöhön, valtuutettuna toimimiseen, energianeuvontaan ja auditointiin liittyvissä kysymyksissä.

LATAUKSET

Brochure IMELO

Brochure IMELO

4.6 MB
Kuinka voimme auttaa?