Pick by Voice

Pick by Voice

Paperittomalla keräilyllä lisää tehoa ja tulosta

Pick by Voice -keräilyratkaisussa työntekijää opastetaan keräilyprosessissa puheohjauksella. Hän vahvistaa keräilyn onnistuneen suorittamisen puhekuittauksella tai korjaa kappalemäärää. Näin kädet pysyvät vapaina varsinaista tehtävää eli keräilyä varten.

Tämä parantaa sekä keräilyn laadukkuutta että nopeutta.

Keräilyjärjestelmämme on erittäin käyttäjäystävällinen ja työntekijöiden perehdytys joutuisaa. Siksi Pick by Voice -järjestelmän käytön voi aloittaa ilman ”pitkäpiimäisiä” koulutuksia. Työntekijöillä ei enää ole käytössään paperille tulostettuja keräilylistoja tai käsipäätteitä, vaan langaton tai langallinen Bluetooth-kuulokemikrofoni. Työntekijät voivat myös muuttaa keräilytietoja puheohjauksella.

PAPERITTOMALLA KERÄILYLLÄ LISÄÄ TEHOA JA TULOSTA

Pick by Voice -järjestelmällämme keräilytyön voi linkittää suoraan varastonhallintaan, ja samassa varastopaikassa voi työskennellä useita työntekijöitä samanaikaisesti.

Pick by Voice sopii moniin käyttötarkoituksiin:

 • tavaran vastaanottokirjaukset

 • keräily

 • inventaari

 • trukkikuljetukset

 • kuormausvalvonta

Pelkkiin radiotaajuusjärjestelmiin verrattuna keräilytehoa voi kasvattaa jopa 20 %. Tehoa voi kasvattaa entisestään liittämällä SSI SCHÄFERin Pick by Voice -järjestelmään viivakoodinlukijan tai syöttönäytön.

 • Paperiton keräilyjärjestelmä

 • Puheohjaus

 • Kädet vapaana varastossa

 • Useiden keräilytapahtumien samanaikainen työstö

 • Keräilyn suora yhdistäminen varastonhallintaan

 • Helppo ja mutkaton perehdytys

 • Joustava käyttäjämäärä

 • Helppo mukauttaa tarvittavaan keräilytehoon kausivaihtelun myötä

 • Yhdistettävissä viivakoodinlukijaan ja syöttönäyttöön

 • Tehokkuuden kasvu radiopäätteisiin verrattuna jopa 20 %

 • Skaalautuva ja edullinen ratkaisu

MANUAALINEN KERÄILY: PERSON-TO-GOODS-PERIAATE

Äänikeräilyratkaisu NETTOlla

Pick by Voice for paperless, voice-controlled picking

SSI SCHAEFER has implemented a state of the art pick by voice method for order picking at Netto. The storage system Ant directly provides the employee with precise instructions via a head set. The instructions tell which goods should be picked, where and in which quantity.

Kuinka voimme auttaa?