depalletizer_robot.jpg

SSI CASE PICKING

SSI Case Picking mahdollistaa myymäläkohtaisesti optimoidun lavakeräilyn

SSI SCHÄFERin SSI Case Picking -järjestelmä on kattava, modulaarisesti laajennettava ratkaisu vähittäismyyntituotteiden optimoituun lavaukseen vastaanottavan myymälän tarpeiden mukaisesti.

SSI Case Picking -ratkaisu mahdollistaa elintarvikealan vähittäismyyjille tehokkaasti pakatut lavat ja rullakot, joiden avulla myymälätoimitukset onnistuvat tehokkaasti.

 • Ratkaisu varmistaa laadukkaat toimitukset markkinoiden vaihtelevista vaatimuksista riippumatta. SSI SCHÄFERin järjestelmä mahdollistaa sekalavojen automaattisen keräilyn laajastakin tuotevalikoimasta sekä myymäläkohtaisesti optimoidut toimitukset. Tämä on mahdollista jatkuvasti kehittämiemme ja todistetusti toimivien teknologioidemme avulla. Modulaarinen lavausjärjestelmä on tehokas, joustava ja skaalautuva.

 • Myös ohjelmistoihin ja ylläpitoon tarvittava osaaminen löytyy meiltä talon sisältä.

 • SSI Case Picking -järjestelmän standardimoduulit muokataan vastaamaan asiakkaan ja elintarvikealan vaatimuksiin, mukaan lukien pakasteet ja tuoretuotteet, non-food-myyntiartikkelit, juomat sekä muut varovaista käsittelyä vaativat tuotteet.

MITEN RUOKAKAUPPIAAT VOIVAT MUOKATA VARASTONSA TEHOKKAITA, MYYMÄLÄKOHTAISESTI OPTIMOITUJA TOIMITUKSIA VARTEN?

Ratkaisu löytyy modulaarisesti laajennettavista, yksilöllisesti suunnitelluista ja luotettavista kokonaisratkaisuista, jotka vastaavat koviinkin markkinavaatimuksiin.

Älykäs SSI Case Picking -järjestelmä sisältää monia moduuleja sisälogistiikan prosessiketjun hallitsemiseen tavaran vastaanotosta aina varastointiin, keräilyyn ja toimituksiin asti. Se myös tarjoaa luotettavan kokonaisratkaisun vähittäiskaupan tuotteiden myymäläkohtaisesti optimoituun lavaukseen.

 • Moduulit lavalta purkuun ja lavaukseen: lavalta purkuun ja lavaukseen käytettävissä moduuleissa hyödynnetään huipputason robotiikkasovelluksia, joilla varmistetaan prosessien luotettavuus ja laajan tuotevalikoiman hellävarainen käsittely.

 • Dynaamiset varastoratkaisut pienille kuormankantajille: laatikoille, astioille ja alustoille tarkoitetut, joustavat shuttlejärjestelmät varmistavat tehokkuuden.

 • Optiona goods-to-person-työpisteet: jokainen tuote on kaikkina aikoina järjestelmän ulottuvissa – tuotteita voidaan poimia käsiteltäväksi myös verkkokauppatilauksia varten.

 • Älykkäät ohjelmistomoduulit ohjaavat prosesseja, tavaravirtaa ja lavausrobotteja ja varmistavat siten optimaalisen työnkulun ja tehokkaasti pakatut lavat.


Prosessin kaikki vaiheet on mahdollista hoitaa manuaalisesti, puoliautomaattisesti tai täysin automaattisesti. Modulaariseen järjestelmään voidaan lisätä puoliautomaattisia komponentteja (esimerkiksi työpisteitä lavalta purkuun), ja se mahdollistaa siten räätälöidyt, yksilölliset ratkaisut.

Älykkäät in-house-teknologiat ovat integroitavissa täysin ja luotettavasti kokonaisvaltaisiin logistiikkaprosesseihin.

 • Tuotevalikoimaa täydentävät räätälöidyt ylläpito- ja huoltopalvelutjoilla varmistetaan sisälogistiikkajärjestelmän tehokkuus ja käyttövarmuus koko elinkaaren ajan.

 • Järjestelmän modulaarisuus mahdollistaa myös liitännät toisiin järjestelmiin ja eri teknologioihin – erityisesti älykkäisiin ohjelmistomoduuleihin. Tämä tarjoaa käyttäjille lisää joustavuutta ja kilpailuetua.

RATKAISUMME: AUTOMATISOIDUT, HUIPPUTEKNOLOGIAA HYÖDYNTÄVÄT JA KATTAVASTI INTEGROITAVAT KERÄILYJÄRJESTELMÄT

SSI Case Picking -järjestelmä mahdollistaa automaattisen, myymäläkohtaisesti optimoidun vähittäismyyntituotteiden lavauksen.

Laatikkojen keräilyjärjestelmä tuotiin markkinoille lähetyserien automaattista keräilyä varten vuonna 2008, ja ratkaisu on sittemmin huomioitu useilla palkinnoilla, mukaan lukien arvostetulla MM Logistik Award -palkinnolla (2008). SSI SCHÄFER kehittää jatkuvasti laaja-alaista erikoisosaamistaan elintarvikkeiden vähittäismyynnin sektorilla.

 1. SSI Case Picking ottaa tavarantoimittajilta vastaan kokonaisia lavoja ja kuljettaa ne automaattiseen lavalta purkuun kuljetinjärjestelmän tai automaattitrukkien avulla. Robotit purkavat kuormalavat automaattisesti joko osittain tai kokonaan, kerros kerrokselta. Tässä prosessissa hyödynnetään huipputason robotiikkateknologiaa, jolla varmistetaan tuotteiden hellävarainen käsittely.

 2. Lavalta puretut tuotteet puskuroidaan yksitellen automatisoituun keräilyvarastoon SSI SCHÄFERin dynaamisten shuttlejärjestelmien avulla. Lisätehoa saadaan liittämällä shuttle-keräilyvarasto tarvittaessa SSI Case Picking -järjestelmän moduuliksi 3D-Matrix Solution®-ratkaisulla: erittäin dynaaminen 3D-Matrix kattaa niin varastoinnin, puskuroinnin kuin järjestelytoiminnotkin samassa järjestelmässä. Laatikot voidaan tuoda väliaikaisvarastosta oikeassa järjestyksessä lavausrobotille.

 3. SSI SCHÄFERin WAMAS®-logistiikkaohjelmiston älykkäät moduulit laskevat tuotteille 3D-Matrixin pohjalta optimaalisen keräilyn, minkä jälkeen robotit lavaavat tuotteet automaattisesti tilauslavoille. Lavat kuljetetaan lähettämöön joko SSI SCHÄFERin kuljetinjärjestelmällä tai automaattitrukeilla.

Robot Material Flow Controller & teollinen kuvankäsittely

Jokainen robotti toimii juuri niin hyvin kuin sitä ohjaava ohjelmistokin. Kokonaisvaltaisen ohjelmisto-osaamisensa ansiosta SSI SCHÄFERillä on kaikki tarvittava tieto talon sisällä. Tarjoamme käyttäjille optimaalisen yhdistelmän ohjelmistoja, sisälogistiikan laitteistoja ja teollista kuvankäsittelyä – kaikki samasta paikasta. WAMAS®-logistiikkaohjelmiston moduulit tekevät roboteista älykkäämpiä ja sopivia kokonaisvaltaisiin logistiikkasovelluksiin.

Lavausrobottien hallintajärjestelmän ydinkomponenttina toimii Robot Material Flow Controller (RMC). Ohjain käsittelee 3D-kuvadataa ja hyödyntää sitä robottien liikkeiden ohjaukseen. Modulaarisen rakenteen ansiosta WAMAS®-ohjelmiston kanssa voidaan käyttää myös erityistarpeisiin mukautettuja ratkaisuja.

Automaation tärkeinä mahdollistavina teknologioina toimivat teollinen kuvankäsittely ja huipputason sensorit. Niitä voidaan hyödyntää koneiden älykkäässä ohjauksessa, prosessien automatisoinnissa sekä tuotteiden yksilöimisessä ja tarkistamisessa.

Lisäksi tämäntyyppisillä järjestelmillä voidaan tarkistaa laatukriteereitä ja tuottaa arvokasta tietoa prosessien optimointiin. Järjestelmään tallentuvat kaikki olennaiset parametrit, jotka liittyvät tuotteiden optimaaliseen käsittelyyn. WAMAS® Vision -moduuli tunnistaa mahdolliset muutokset, ”oppii” ne itsenäisesti ja ottaa ne jatkossa huomioon kyseisen tuotteen kohdalla.

Ratkaisun ytimenä toimii Pack Pattern Generator -ohjelmistoteknologia

Älykäs Pack Pattern Generator laskee optimoidut lavat tapauskohtaisten määrittelytietojen pohjalta. Laskennassa hyödynnetään edistyneitä algoritmeja ja kuvankäsittelyjärjestelmistä saatavia tietoja. Kriteereille annetaan asiakaskohtaisesti erilaisia painoarvoja:

 • Volyymin optimointi

 • Tasainen kuorma

 • Tietyt rajoitteet ja tuoteryhmät

 • Myymäläkohtainen rakenne


Suunniteltu lava visualisoidaan heti laskennan valmistuttua, minkä jälkeen voidaan aloittaa tilauksen valmistelu ja käsittely SSI Case Picking -järjestelmässä. Järjestelmä käsittelee tilauksen tuotteet hyödyntämällä eränumeroaparasta ennen -päiväystä tai First In, First Out (FIFO) -periaatetta.

Mikäli automaattisen lavauksen aikana ilmenee virhetilanteita, johtuen esimerkiksi vahingoittuneesta pakkauksesta, tilaus voidaan pakata samalle lavalle reaaliaikaisesti muokattavan lavauskuvion mukaisesti tai, mikäli vakaussyistä tarpeen, se voidaan myös pakata uudelleen toiselle lavalle.

SSI Pack Pattern Generator mahdollistaa jokaiselle lavalle ja myymälälle oman, yksilöllisesti konfiguroitavan ja automaattisesti toteutettavan layoutin. Älykäs, luokkansa paras pakkausalgoritmi laskee ja käyttää volyymioptimoituja, vakaita ja myymäläkohtaisesti optimoituja pakkauskuvioita.

”Täydellisen lavan” luomiseen tarvitaan kaikki tuotteet kattava ja oikeassa järjestyksessä toteutettava syöttö ja lavaus. Väliaikaisesti varastoidut tuotteet noudetaan keräilyvarastosta oikeassa järjestyksessä ja kuljetetaan lavausroboteille optimoidussa järjestyksessä. 3D-Matrix-ratkaisu mahdollistaa prosessin optimoinnin ilman tehokkuudesta tinkimistä tai erillisiä, tarkempaan järjestelyyn tarvittavia alijärjestelmiä. Tuotteet lavataan nopeasti ja luotettavasti lavoille tai rullakoihin käyttämällä aiemmin laskettuja ja optimoituja pakkauskuvioita kullekin myymälälle.

Robotics.jpg

Mitä oikeanlainen lavaus vaatii?

Täydellisen lavan määritelmä voi vaihdella asiakkaasta riippuen.
Mahdollisia kriteereitä optimaaliselle lavalle ovat:
1. Vakausoptimoitu pitkiin kuljetuksiin huonokuntoisilla teillä
2. Volyymioptimoitu kuljetusten kustannussäästöjä varten
3. Optimoitu myymäläkohtaisesti, jotta kaupan hyllyjen täyttäminen käy nopeasti.
Pack Pattern Generator -ratkaisulla pakkauskuvion kriteerit voidaan määritellä yksilöllisesti jokaiselle lavalle ja kaupalle sekä laskea täydellinen lavaus automaattisesti. Lavojen muodostus myymälän layoutin mukaisesti suunnitellulla pakkauskuviolla säästää kävelemiseen kuluvaa aikaa tavaratäydennyksissä, erityisesti isoissa myymälöissä. Lisäksi se vähentää henkilöstön työkuormaa ja parantaa niin prosesseja kuin asiakastyytyväisyyttäkin, ja siten myös lisää kaupan myyntiä.
LUE LISÄÄ

SSI CASE PICKING -RATKAISUN HYÖDYT

Varaston materiaalivirtojen täysi tai osittainen automatisointi SSI Case Picking -järjestelmällä tarjoaa kattavan kokonaisratkaisun, joka sisältää muun muassa tilausten keräilyn sekä erilaisten vähittäismyyntituotteiden, laatikkojen ja astioiden lavauksen. Järjestelmä tarjoaa monia etuja erityisesti elintarvikkeiden vähittäismyynnin sektorille.

Prosessien automatisointi ja ergonomiset työpisteet mahdollistavat varastotyöntekijöiden raskaiden, fyysisten työtehtävien automatisoinnin sekä henkilötyövoiman käytön optimoinnin. Siten ne auttavat myös täyttämään maakohtaiset, joskus hyvinkin tiukat varastotyötä (esimerkiksi pakkasvarastotyötä) koskevat turvallisuusvaatimukset.

Laajan tuote- ja pakkausvalikoiman automatisoitu keräily ja lavaus mahdollistavat sujuvan toiminnan kaikkina päivinä ja kellonaikoina. Järjestelmään voidaan toteuttaa erilliset keräilyvarastot eri lämpötila-alueille, alimmillaan jopa -30° C.

Kaikki tavaranoudot kaikilta varastoalueilta ja jokaiselta työpisteeltä kirjataan WAMAS®-järjestelmään, mukaan lukien erätiedot ja parasta ennen -päiväykset. Näin käyttäjä pysyy tietoisena varastotilanteesta kaikkina hetkinä ja pystyy hyödyntämään varastoa optimaalisesti.

Automaattiset varastointi- ja keräilyjärjestelmät mahdollistavat varastotilan mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen sekä vaaka- että pystysuunnassa. Hyllystöhissejä tai kuljetinosuuksia varten jätettävät käytävät ovat kapeampia ja korkeampia kuin manuaalisessa tilauskeräilyssä kärryjä tai haarukkatrukkeja varten hyllyjen välissä tarvittavat käytävät. Myös automaattinen lavalta purku tai lavaus hoituu tilatehokkaasti robottisolujen avulla.

Lavausrobotit pystyvät täyttämään erikokoisia lavoja ja rullakkoja vakaassa, volyymioptimoidussa ja myymäläkohtaisesti optimoidussa järjestyksessä. Koska järjestelmä mahdollistaa laatikko- ja kappalekeräilyn yhdistelmän, sillä voidaan käsitellä erikokoisia tilauksia sekä käsitellä ja lavata laajojakin tuotevalikoimia yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä.

Kun varastointijärjestelmä, järjestely ja lavaus toimivat hyvässä tasapainossa, kokonaisjärjestelmä toimii tehokkaasti ja tilankäyttöaste pysyy korkeana.

Sekalavojen hyvä vakaus varmistetaan optimaalisella pakkauskuvion laskennalla, tuotteiden huolellisella käsittelyllä ja pinoamisella sekä kuorman varmistuksella käärimällä lavat kiristekalvoon.

LISÄÄ TEHOKKUUTTA MYYMÄLÄKOHTAISESTI OPTIMOIDULLA LAVAUKSELLA

Elintarvikkeiden vähittäismyynti tarjoaa kuluttajille heidän tarvitsemansa päivittäistuotteet. Tuotevalikoiman laajuutta ja syvyyttä, tuotteiden laatua sekä toimitusvarmuutta koskevat vaatimukset ovat kasvaneet valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaihtelevien myymäläformaattien ansiosta kuluttajille on tarjolla laaja valikoima kuiva-, tuore- ja pakastetuotteita sekä erilaisia pakkausvaihtoehtoja. Siten myös sisälogistiikkaan ja tuotevalikoiman käsittelyyn kohdistuu monenlaisia vaatimuksia:

 • Parasta ennen -päiväysten huomiointi ja eränumeroiden jäljitettävyys.

 • Helposti särkyvien tuotteiden hellävarainen käsittely, jotta tuotteet säilyvät siisteinä ja näyttävät myymälässä houkuttelevilta.

 • Logistiikkajärjestelmän joustavuus ja kapasiteetti ajoittaisissa kysyntähuipuissa, esimerkiksi kausituotteisiin ja viikkokampanjoihin liittyen.

 • Myymälät haluavat pieniä eräkokoja ja tiheitä toimituksia sekä myymäläkohtaisesti optimoiden pakattuja lavoja ja rullakkoja. Näin ne pystyvät täydentämään hyllyjään nopeasti.

 • Volyymin optimointi kuljetusta varten.

 • Verkkokaupan kasvava osuus elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden myynnistä vaatii uudenlaisia varastologistiikan konsepteja, kuten kotiinkuljetukset ja asiakasnoudot.

 • Kasvavat energia- ja henkilöstökustannukset, työntekijäpula sekä tiukentuneet työterveys- ja varastoturvallisuusvaatimukset.

 • Korkeat tehokkuusvaatimukset ja elintarviketeollisuuden logistiikan aikataulupaineet. Työntekijöiden on pukeuduttava pakkasvarastotyössä suojavaatetukseen ja pidettävä säännöllisiä lämmittelytaukoja.

 • Logistiikkatilojen nouseva hintataso johtaa varastotilojen rakentamisen yhteydessä esimerkiksi tilansäästöön ja optimaaliseen tilankäyttöön liittyviin keskusteluihin.


Kaikki nämä muutokset vahvistavat trendiä kohti puoli- ja täysautomaatiota niin myymälätoimitusten kuin yksittäisten tuotteidenkin keräilyssä. Teknologiaa on voitava käyttää kaikilla elintarvikelogistiikan lämpötila-alueilla, ja sen avulla on voitava pakata erikokoisia ja -painoisia tuotteita automaattisesti ja vakaasti erilaisille lavoille ja rullakoihin.

KÄYTÄNNÖLLINEN KERÄILYRATKAISU LAATIKOILLE

Tutustu hiljattain valmistuneisiin projekteihimme, joissa hyödynnetään SSI Case Picking -ratkaisua:

_B4A8027-1_corr.tif

SSI SCHAEFER proud to partner with Coca-Cola Amatil

Overview_asko

Grocery, Logistics, Sustainability: Customised Solution for Absolute Sequence

Coop 2020

Coop investoi yhteen maailman suurimmista automaatioratkaisuista

Ei näytettävää sisältöä

SISÄLOGISTIIKAN ERIKOISOSAAJINA LÖYDÄMME RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT KAIKKIIN TILANTEISIIN. SOITA TAI LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA.