IT Control Center

Tunnusluvut ja raportit

Täydellistä avoimuutta perusteltuja päätöksiä varten

WAMAS® Lighthouse -logistiikkaohjelmamme yhdistää tavanomaiset visualisointitehtävät ja logististen tunnuslukujen esittämisen. WAMAS® Lighthousen avulla näet, miten järjestelmäsi toimii, ja voit analysoida sitä, jotta pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä.

Keskeinen informaationäyttö visualisoi järjestelmän toiminnan lisäksi myös materiaalivirran, näyttää tehokkuuteen liittyvät tunnusluvut ja antaa paljon erilaisia seurantamahdollisuuksia. Tämä ohjelma yhdistää siis tekniset, logistiset ja operatiiviset tiedot yhdeksi raportiksi, joka voidaan määrittää eri käyttäjäryhmille yksitellen.

NYKYAIKAISTA OHJELMISTOTEKNOLOGIAA JA HUIPPUTASON SUORITUSKYKYÄ, JOTKA KASVAVAT YHDESSÄ YRITYKSENNE KANSSA

Varaston tehokkuuden tunnusluvut yhdellä silmäyksellä.

WAMAS LIGHTHOUSE -LOGISTIIKKAOHJELMA

Varaston tehokkuuden tunnusluvut yhdellä silmäyksellä.

TÄYDELLISTÄ AVOIMUUTTA PERUSTELTUJA PÄÄTÖKSIÄ VARTEN

WAMAS® Lighthousessa käyttäjä on keskipisteessä. Järjestelmän intuitiivinen käytettävyys mahdollistaa helposti ymmärrettävän käytön ja helpottaa järjestelmässä navigointia.

WAMAS® Lighthousen avulla käytettävissäsi on realistinen kuvaus koko järjestelmästä vieläpä niin, että esitettävien tietojen yksityiskohtaisuutta voidaan vaihdella.

 • Käyttäjäsuuntautunut rakenne ja intuitiivinen käytettävyys

 • Käyttäjän konfiguroitavissa olevat kaaviot ja raportit eri työtehtäviä varten

 • Skaalautuva verkkosovellus -> alustariippumattomuus

 • Teknikkojen ja huoltohenkilöstön tukeminen yksityiskohtaisilla ja jäsennellyillä teknisillä kuvauksilla järjestelmästä

 • Varastopäälliköiden ja operatiivisen henkilöstön tukeminen yksityiskohtaisilla ja jäsennellyillä kuvauksilla järjestelmän logistisista seikoista (esimerkiksi suorituskykytiedot, materiaalivirta tai toimeksiannon toteutuminen)

 • Päivitettävyys

 • Maailmanlaajuinen tuki 24/7

 • Nopea vianetsintä

 • Virheiden vähentäminen

 • Järjestelmän seisokkiaikojen välttäminen

 • Luotettavuuden, toimivuuden ja tehokkuuden parantaminen

WAMAS® Lighthouse on skaalautuva verkkosovellus, joten sitä voi käyttää monentyyppisillä laitteilla, niin kiinteillä kuin mobiileillakin. WAMAS® Lighthouse -palvelin on alustasta riippumaton ja resursseja tehokkaasti säästävä. Lisäksi se toimii eri käyttöjärjestelmissä.

Keskeinen tiedonlähde seuraaville:

 • Järjestelmän visualisointi

 • Suorituskyvyn tunnusluvut

 • Materiaalivirran visualisointi

 • Varaston toiminnan tila:
  Keskitetty ilmoitusten keruu ja jako, hälytysten käsittely eri hälytystasoilla, vikailmoituspalvelut ja tikettijärjestelmä

 • Erilaisia tapoja järjestelmän tietojen esittämiseen

 • Päivittäiset käyttäjä- ja hallintatiedot

 • Erilaisten tietojen yhdistäminen yhdellä silmäyksellä luettaviksi

 • Pitkän ajan tietojen analysointi

LATAUKSET

Sopiva ratkaisu kullekin eri toimialalle. SSI SCHÄFERin asiantuntemuksessa yhdistyvät toimialatuntemus sekä laaja kokemus räätälöityjen ratkaisujen toimittamisesta.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB
Kuinka voimme auttaa?