3d_depiction_sievi.tif

Sievi: Yksi varasto moneen käyttötarkoitukseen

Pohjois-Euroopan johtava turvajalkinevalmistaja Sievi investoi SSI Schäferin automaatioratkaisuun saadakseen kaiken hyödyn toimialan kasvusta

Sievi on antanut SSI Schäferille tehtäväksi Sievin kunnassa sijaitsevan varastonsa laajennukseen vuonna 2021. Jalkinevalmistaja toimittaa tuotteitaan paitsi paikallisille markkinoille, myös yli 40 muuhun maahan eri puolilla maailmaa.

Aina tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja ja innovaatioita etsivä ja toimialan kasvun kannustama Sievi katsoi varastoautomaation olevan tarpeellinen investointi. Sievin tärkein tavoite on mahdollista 200 eri nimikkeensä nopea ja saumaton toimitus asiakkaille ja mahdollistaa tulevaisuuden kehityssuunnitelmien toteuttaminen laajemman tuotanto- ja varastointikapasiteetin avulla. Näiden tarpeiden täyttämiseksi SSI Schäfer toteuttaa olemassa olevan järjestelmän laajennuksen kestävällä tavalla, niin että laitoksen tuntisuorituskyky kaksinkertaistuu ja varastopaikkojen lukumäärä kasvaa yli 60 prosentilla.

SSI Schäfer toteutti Sievin alkuperäisen järjestelmän vuonna 2009. Tämä aikaisempi yhteistyö, olemassa olevan järjestelmän skaalautuvuus ja SSI Schäferin WAMAS®-ohjelmiston joustavuus tarjosivat erinomaisen perustan kumppanuuden jatkamiselle.

”Sievi on alansa markkinajohtaja ja Suomen tunnetuimpia brändejä, joten meistä tuntuu upealta jatkaa yhteistyötä vahvojen arvojen ja sitoutumisen perheyhtiön kanssa, jollainen mekin olemme. Odotamme innolla, että pääsemme toteuttamaan Sievin tulevaa laajennusta”, SSI Schäferin Suomen ja Ruotsin toimitusjohtaja Michael Hillström sanoo.

MAKSIMAALISEN SUORITUSKYVYN JA VARASTOINTIKAPASITEETIN KESTÄVÄ LAAJENNUS

Skaalautuva ja kestävä ratkaisu sallii raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastoinnin samassa varastossa ja tuotantolaitoksessa.

Suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi SSI Schäfer toteuttaa tehokkaammat sekvensointiprosessit automaattisen pientuotejärjestelmän ja pakkausasemien välille. Kuusi nykyistä pakkauslinjaa puretaan ja uudet kuusi linjaa toteutetaan eri paikkaan. Lisäksi asennetaan yhteensä kuusi sekvensointitornia pakkausasemien eteen. Ne tarjoavat erilaisia hissein liitettyjä puskurivarastopaikkoja. Automaattisesta pientuotejärjestelmästä noudetut laatikot ja pahvivakkaukset voidaan näin puskuroida tehokkaasti ja kuljettaa pakkausasemiin vaaditussa sekvenssissä.

Varastovajeiden välttämiseksi toteutetaan uusi, neljällä SSI Exyz -hyllystöhissillä varustettu korkeahyllyvarasto. SSI Exyz -laitteet käsittelevät sekä raaka-aineiden että puolivalmiiden tuotteiden kuormalavoja. Lisäksi automaattista kenkälaatikoiden varastoinnin pientuotejärjestelmää laajennetaan kolmella käytävällä. Skaalautuva ja kestävä ratkaisu sallii Sievin varastoida raaka-aineet ja valmiit tuotteet yhdessä ja samassa varastossa ja tuotantolaitoksessa.

Vastaanoton jälkeen raaka-aineet ja puolivalmiit tuotteet varastoidaan uudessa korkeahyllyvarastossa ja kuljetetaan sieltä tuotantoon sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Tämän jälkeen valmiit tuotteet varastoidaan automaattiseen pientuotejärjestelmään. Kenkälaatikot kuljetetaan sekvenssitorneihin, missä ne puskuroidaan ja siirretään sieltä pakkausasemiin oikeassa sekvenssissä hissien ja kuljetusjärjestelmän avulla. Pakkausasemilla kenkälaatikot pakataan asiakastilausten mukaisesti. Merkintöjen tekemisen jälkeen ne siirretään lähtevän tavaran alueelle ja toimitetaan jälleenmyyjille 1–2000 laatikon tilauserissä.

Järjestelmää pyörittävät SSI Schäferin joustava ja tehokas WAMAS®-logistiikkaohjelmisto ja kuljetusjärjestelmä. SSI Schäfer tarjoaa modulaarisia, skaalautuvia ratkaisuja ja palveluita muoti- ja vaatetusalan erityistarpeisiin – kaikki samalta toimittajalta.

Uuden järjestelmän odotetaan valmistuvan käyttöön joulukuussa 2022.

Kuinka voimme auttaa?