Pick to Light

Pick by Light ja Put to Light ( Valo-ohjattu keräily )

Lyhyet käsittelyajat ja luotettavat tulokset

Pick by Light on puoliautomaattinen paperiton keräilymenetelmä. Pick by Light -keräilyn, kuljetintekniikan [link: Kuljettimet ja kuljetus] ja toimivuudestaan tunnetun materiaalivirtojen WAMAS®- WMS varastonohjausohjelmistomme avulla voit optimoida yrityksesi prosessit ja saada samalla huomattavaa säästöä logistiikkakustannuksissa. Ohjelmisto on parametroitava, joten se mukautuu helposti yrityksesi tarpeisiin. Sitä voi käyttää niin SSI SCHÄFERin ohjelmistojen yhteydessä kuin erillisenäkin keräilyjärjestelmänä olemassa olevan varastonhallintajärjestelmän yhteydessä.

SSI SCHÄFERin Pick by Light -järjestelmällä keräilyvirheistä päästään eroon miltei kokonaan. Jokaisen varastolokeron yhteydessä on merkkivalo, näyttö ja vähintään yksi kuittauspainike. Kun keräilyastia  on keräilyasemassa, merkkivalo osoittaa työntekijälle oikean lokeron, ja näytössä ilmoitetaan, montako kappaletta nimikettä on tarkoitus ottaa. Ottaminen vahvistetaan kuittauspainikkeella.

Käytettävissä on kolme erilaista järjestelmää:

 • Pick by Light: yksi keräilypaneeli jokaisessa ottoasemassa ja valaistu kuittauspainike

 • Multi Light: yksi valaistu kuittauspainike jokaisessa ottoasemassa, usean ottoaseman yhteinen keskusnäyttö (keräilypaneeli)

 • Put to Light: vastaava kuin Pick by Light -periaate, mutta osoitetusta asemasta ei oteta tuotetta vaan laitetaan siihen ilmoitettu kappalemäärä tuotetta.LYHYET KÄSITTELYAJAT JA LUOTETTAVAT TULOKSET

 • ohjaustietokone, jossa on liityntä ylätason järjestelmään (host, WMS tms.)

 • linjavalvonta (lukumäärä järjestelmän suuruuden mukaan)

 • keräilypaneeli jokaista varastopaikkaa kohden

Keräilypaneeli (pick face) koostuu näyttö- ja hallintayksiköstä, jonka kautta työntekijälle ilmoitetaan keräiltävä kappalemäärä ja jolla määrä kuitataan otetuksi keräilyn tapahduttua. Näytettyä määrää voi korjata kahdella määränkorjauspainikkeella vastaamaan otettua määrää tuotteen varastotilanteen niin vaatiessa.

Pick by Light -järjestelmä on helppo sulauttaa olemassa tai suunnitteilla oleviin keräilymenettelyihin ja -strategioihin. Järjestelmä on tarkoitettu erityisesti pienosahyllystöjen ja kuormalavahyllystöjen yhteyteen.

 

 • Paperiton keräily

 • Helppo ja turvallinen käyttää

 • Luotettava käyttäjäohjaus ja keräilyn laadun paraneminen tilausluettelon perusteella tapahtuvaan keräilyyn nähden

 • Joustava tilauksenkäsittely ja tarkka varastotilanteen seuranta

 • Varastonvalvonta inventaaritoiminnon avulla

 • Lyhyet keräilyreitit

 • U-muoto keräilytehon optimoimiseksi

 • Toimitusten maksimaalinen luotettavuus

 • Varastonvalvonta inventaaritoiminnon avulla

 • Paras mahdollinen käytettävyys laitteiston omavalvonnan avulla

 • Selkeä tilausten seuranta

 • Helppo huoltaa

 • Lyhyt käyttökoulutus järjestelmän helppouden ja selkeyden ansiosta

LATAUKSET

Brochure E-Pick EN

Brochure E-Pick EN

1.3 MB
Kuinka voimme auttaa?