Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Tietosuojaseloste

Data Protection Notice

Privacy Policy for Applicants

PRIVACY POLICY SSI SCHÄFER GERMANY

Olemme iloisia siitä, että olet kiinnostunut yrityksestämme, tuotteistamme ja palveluistamme. Haluamme sinun tuntevan olosi turvalliseksi ja tietävän, että henkilötietosi ovat turvassa, kun vierailet verkkosivustollamme. Suhtautumme tähän asiaan nimittäin erittäin vakavasti. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisten tietosuojalakien noudattaminen on meille itsestäänselvyys.

Kun keräämme sinua koskevia tietoja, haluamme sinun tietävän, mitä tietoja keräämme ja kuinka niitä käytämme. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sekä me että ulkopuoliset palveluntarjoajamme täytämme tietosuojaa koskevat lainsäädännön vaatimukset.

Henkilötiedot ovat henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja käsitellään aina GDPR-lainsäädännön sekä muiden yhtiötämme velvoittavien tietosuojalakien ja  asetusten vaatimusten mukaisesti.

Sinun ei periaatteessa tarvitse luovuttaa henkilötietojasi, kun käytät sivustoamme. On kuitenkin tilanteita, joissa meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle toivomasi palvelut.

Sama pätee, jos meidän pitää lähettää sinulle tietoja tai tuotteita, jotka olet tilannut, tai jos meidän on vastattava sinun esittämiisi kysymyksiin. Kun käsittely on tarpeen, ilmoitamme siitä sinulle asianmukaisesti.

Jos henkilötietojen käsittelylle ei ole lakisääteistä perustetta, pyydämme sinulta suostumuksen käsittelyyn.

Lisäksi tallennamme ja käsittelemme ainoastaan sellaisia tietoja, jotka olet antanut meille vapaaehtoisesti, tai soveltuvissa tilanteissa tietoja, jotka keräämme automaattisesti, kun vierailet verkkosivustollamme (esim. IP-osoitteesi, katselemasi sivut, käyttämäsi selaimen ja käyttöjärjestelmäsi tiedot, vierailusi päivämäärän ja kellonajan, käyttämäsi hakukoneet sekä lataamiesi tiedostojen nimet).

Jos käytät palveluitamme, keräämme yleensä vain ne tiedot, jotka tarvitsemme kyseisten palveluiden tarjoamiseen. Jos pyydämme muita tietoja, niiden antaminen ei ole välttämätöntä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan pyydettyjen palvelujen toteuttamiseen ja omien, oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.

The following categories of personal data may be collected when you visit our website or through other processing described in this privacy policy:

 • Master data (names, addresses, etc.)

 • Other personal data provided by you (personal interests, etc.)

 • Contract data (customer number, contract number, etc.)

 • Content data (texts, photos, videos, etc.)

 • Contact details (e-mail, phone numbers, etc.)

 • Meta data (IP addresses, device information, etc.)

 • Usage data (visited content, access times, etc.)

 • Concerned persons are thereby users/prospective customers of our offers.

GDPR-lainsäädäntöön ja kaikkeen muuhun EU-jäsenvaltioissa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä ja muissa tietosuojaa koskevissa asioissa vastuullinen taho on:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Yhtiön tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, mikäli sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita.

Käytämme antamiasi henkilötietoja kysymyksiisi vastaamiseen, tilaustesi käsittelyyn tai tarjotaksemme sinulle tiettyjä tietoja tai palveluita. Asiakassuhteen ylläpitämiseksi saattaa myös olla tarpeen, että yhtiömme tai meidän toimeksiannostamme toimiva palveluntarjoaja käyttää näitä henkilötietoja tarjotakseen sinulle tietoa tuotetarjouksesta tai tehdäkseen verkkokyselyitä, jotta voimme täyttää paremmin asiakkaiden vaatimukset ja vastata heidän kysymyksiinsä. Tämän tyyppisten käsittelytapojen oikeusperuste. GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta.

Kunnioitamme luonnollisesti sitä, jos et halua luovuttaa henkilötietojasi sellaiseen käyttöön, joka ei ole asiakassuhteen ylläpitoa (erityisesti suoramarkkinointiin tai markkinatutkimuksiin). Emme myy tai muulla tavoin luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme antamiasi henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka olemme ilmoittaneet. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi.

Keräämme tai siirrämme henkilötietoja valtion laitoksille tai viranomaisille, joilla on oikeus saada nämä tiedot ainoastaan silloin, kun laki tätä vaatii ja/tai meidän on tehtävä niin tuomioistuimen päätöksellä. Yhtiömme ja meidän toimeksiannostamme toimivien palveluntarjoajien työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus sekä velvoite noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön erityistä tarkoitusta varten, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Jos käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa sinä olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Joissakin tapauksissa, esim. verovelvoitteiden täyttämiseksi, meillä saattaa olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Näissä tapauksissa lakisääteiset käsittelyperusteet on lueteltu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tietoja saatetaan käsitellä sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi. Tällaisessa poikkeustapauksessa käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. Käsittely voi myös perustua GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Näin on laita, jos käsittely on tarpeen yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut. Meillä katsotaan olevan tällainen oikeutettu etu, jos olet asiakkaamme. Jos käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on päivittäisen liiketoimintamme harjoittaminen.

Kun vierailet sivustoillamme, seuraavat tiedot tallennetaan organisatorisista ja teknisistä syistä: lataamasi sivut, käyttämäsi selain ja käyttöjärjestelmä, vierailusi päivämäärä ja kellonaika, käyttämäsi hakukoneet, lataamiesi tiedostojen nimet sekä IP-osoitteesi.

Kerätyt tiedot ovat välttämättömiä, jotta pystymme tarjoamaan sinulle asianmukaisen sisällön sivustollamme. Lisäksi näitä teknisiä tietoja analysoidaan anonyymisti pelkästään tilastollisiin tarkoituksiin, jotta voimme optimoida verkkosivustoa jatkuvasti ja kehittää sen suunnittelua sekä tarjota poliisiviranomaisille tutkinnassa tarvittavia tietoja kyberhyökkäyksen sattuessa. Nämä tiedot tallennetaan turvallisiin järjestelmiin erilleen muista henkilötiedoista. Yksittäisiä henkilöitä ei tunnisteta. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota sivustoamme tehokkaalla ja turvallisella tavalla GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ja GDPR-asetuksen 28 artiklan tarkoittamassa mielessä.

Lakisääteisten velvoitteiden mukaisesi sivustollamme on yhteystiedot, joiden avulla voit ottaa meihin nopeasti yhteyttä sähköisesti ja keskustella suoraan kanssamme. Nämä tiedot tarkoittavat sähköpostiosoitetta ja tarvittaessa myös yhteydenottolomaketta. Käyttäjien tietojen käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella, antamasi henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Näitä sinun vapaaehtoisesti antamiasi tietoja käytetään tiedustelusi käsittelyyn tai tarvittaessa yhteydenottoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Käsittelemme rekisteröityjen henkilöiden henkilötietoja GDPR-asetuksen 17 ja 18 artiklan mukaisesti ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen ilmoitetun tavoitteen saavuttamiseksi tai kuin lakisääteiset velvollisuudet sitä mahdollisesti yhtiöltämme vaativat. Jos tietojen säilytyksen peruste ei enää jatku tai jos lakisääteinen (esim. verolaki, kauppalaki) säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan lain edellyttämällä tavalla, ellei meillä ole lakiin pohjautuvaa velvoitetta jatkaa kyseisten tietojen säilytystä. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan.

Vastuullisena organisaationa emme sovella automatisoitua päätöksentekoa emmekä profilointia.

Henkilötiedot poistetaan lakisääteisen säilytysajan umpeuduttua, mikäli niitä ei enää tarvita sopimuksen täytäntöönpanoon tai laatimiseen.

Lainsäädäntö tai sopimukset voivat jossakin määrin edellyttää henkilötietojen toimittamista. Tästä syystä sinun on ehkä annettava henkilötietojasi meille käsiteltäväksi, jotta voimme esimerkiksi tehdä sopimuksen kanssasi. Esimerkki on sopimuksen teko, missä yhteydessä henkilötietojen antaminen on välttämätöntä. Ilman henkilötietojen antamista sopimuksen teko on mahdotonta.

Voit halutessasi keskustella tietosuojavastaavamme kanssa ennen henkilötietojesi luovutusta. Hän kertoo, perustuuko henkilötietojen luovutusvaatimus kyseisessä tapauksessa lainsäädäntöön vai sopimukseen, ja mitä seurauksia tietojen luovuttamatta jättämisestä olisi.

As the data controller responsible for processing, we have taken technical and organisational security measures pursuant to Art. 32 of the GDPR. This includes in particular measures to ensure the confidentiality, integrity and availability of the data. Furthermore, we have established processes to guarantee that the rights of the data subject, erasure of personal data and immediate response to threats to such data are ensured. We also ensure the protection of personal data as early as the development and selection of hardware and software in accordance with the principles of Art. 25 of the GDPR. All of our employees and persons involved in data processing are bound to compliance with the General Data Protection Regulation and other laws related to data protection as well as the confidential handling of personal data.

Kun henkilötietoja kerätään ja käsitellään, tiedot salataan kryptografisesti ennen niiden siirtämistä, jotta kolmannet osapuolet eivät voi käyttää niitä luvattomasti. Tietoturvatoimenpiteitämme arvioidaan jatkuvasti suhteessa teknologian kehitykseen.

Internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto on kuitenkin perusluonteeltaan haavoittuvaa, joten ehdotonta suojaa ei voida taata.

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuutta ja tietoturvaa koskevia toimenpiteitämme, silloin kun se on teknologian kehittymisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa päivitämme myös tietosuojaselostettamme. Sen vuoksi sinun tulee aina tutustua tietosuojaselosteemme ajantasaiseen versioon.

Jos käytät sivustoillamme olevia, muille sivustoille johtavia linkkejä, tämä tietosuojaseloste ei kata niitä. Sivustoillemme linkkejä lisätessämme varmistamme, että linkin lisäämisajankohtana ei ole mitään ilmeistä syytä olettaa, että kohdesivusto rikkoisi sovellettavaa lainsäädäntöä. Emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan siihen, noudattavatko muut palveluntarjoajat tietosuoja- ja tietoturvamääräyksiä.

Perehdy siis muiden palveluntarjoajien sivustoilla kyseisten sivustojen tietosuojaselosteisiin.

Jos käyt jollakin sivustollamme, saatamme tallentaa koneellesi tietoja evästeinä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka web-palvelin lähettää selaimellesi ja jotka selain tallentaa tietokoneesi kiintolevylle.

Ainoa henkilötieto, joka evästeisiin tallentuu, on internetin yhteyskäytäntöosoite (”IP-osoite”). Tätä tietoa käytetään, jotta voimme automaattisesti tunnistaa sinut, kun palaat verkkosivustolle, ja pystymme helpottamaan sivuston käyttöäsi. Evästeiden avulla voimme mm. muokata sivustoa kiinnostusten kohteidesi perusteella tai tallentaa salasanasi, niin ettet joudu syöttämään sitä joka kerran, kun käyt sivustolla.

Voit luonnollisesti selata sivustojamme myös ilman evästeitä. Jos et halua, että pystymme tunnistamaan tietokoneesi, kiellä evästeiden tallennus kiintolevylle valitsemalla ”Älä salli evästeitä” selaimen asetuksista. Selaimen asetuksista voit myös poistaa tietokoneellesi jo tallennetut evästeet. Ohjeet tähän löydät oman selaimesi tekijän ohjetiedoista. Jos et hyväksy mitään evästeitä, kaikki tarjoamamme palvelumme eivät välttämättä toimi.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Alle 16-vuotiaiden ei tule luovuttaa meille mitään henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Emme pyydä mitään henkilötietoja lapsilta tai nuorilta, emmekä kerää tällaisia tietoja tai siirrä niitä kolmansille osapuolille.

Säilytämme uutiskirjeen tilauksen yhteydessä antamasi tiedot, kunnes peruutat uutiskirjeemme. Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa uutiskirjeessä olevan linkin avulla tai lähettämällä meille peruutuspyynnön. Peruuttamalla tilauksen kiellät meitä käyttämästä sähköpostiosoitettasi. Sähköpostiosoitteesi, sukunimesi sekä muut uutiskirjeen tilauksen yhteydessä antamasi tiedot poistetaan välittömästi.
Käsittely tapahtuu vastaanottajan suostumuksen pohjalta GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan sekä Saksan kilpailulain (UWG) 7 §:n 2 kohdan 3 alakohdan tai 7 §:n 3 kohdan puitteissa. Käyttäjän uutiskirjeen tilauksen todistamisen mahdollistaminen on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu. Sähköpostiosoite, joka käyttäjän on välttämättä annettava, tallennetaan tätä tarkoitusta varten, kunnes käyttäjä peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeen vastaanottamiseen.
Käytämme tähän tarkoitukseen Evalanche-ohjelmaa, jonka toimittaja on SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. Tätä varten on solmittu GDPR-asetuksen 28 artiklan mukainen tilauskäsittelysopimus SC-Networksin kanssa.

Perustamme salasanalla suojatun suoran käyttömahdollisuuden (asiakastili) tallennettuihin varastotietoihin niille asiakkaille, jotka rekisteröityvät tällaista asiakastiliä varten. Tililtä voit katsoa tietoja aiemmista, avoimista ja äskettäin lähetetyistä tilauksista ja muokata osoite-, pankkiyhteys- ja uutiskirjetietoja. Hyväksyt pitämään henkilökohtaiset käyttäjätietosi luottamuksellisina etkä salli niiden joutumista luvattomiin, ulkopuolisiin käsiin. Emme voi ottaa vastuuta salasanan väärinkäytöstä, jos väärinkäyttö ei aiheudu meistä. 

”Muista sisäänkirjautuminen” -toiminnon avulla haluamme tehdä vierailustasi sivustolla mahdollisimman kätevää. Toiminnon avulla voit käyttää palveluitamme, ilman että joutuisi joka kerta kirjautumaan uudestaan sisään. Turvallisuussyistä sinua kuitenkin pyydetään syöttämään salasanasi uudestaan esimerkiksi silloin, jos haluat muuttaa henkilötietojasi tai tehdä tilauksen. Suosittelemme, että et käytä tätä toimintoa, jos tietokonettasi käyttävät muutkin käyttäjät. Huomaa, että jos käytät asetusta, joka poistaa tallennetut evästeet automaattisesti kunkin vierailun jälkeen, ”Muista sisäänkirjautuminen” -toiminto ei voi silloin toimia.

Voit lähettää tietosi meille yhteydenottolomakkeella, jos sivustollamme on sellainen saatavilla. Sitä kautta lähetetyt tiedot siirretään ajanmukaisella salausmenetelmällä suojattuna. Jos lähetät hakemuksesi meille sähköpostilla, huomaa, että sähköpostiliikennettä ei salata, ja sinun hakijana tulee pitää huoli salauksesta. Tästä syystä emme ota vastuuta tietojesi siirtämisestä tällä tavoin, vaan suosittelemme lähettämään ne postitse. Asiakirjojen lähettämisen sähköpostilla tai tarvittaessa verkkolomakkeella voi korvata postitoimituksella. 

Jos haet työpaikkaa, mutta et tule valituksi, tietosi poistetaan kuuden kuukauden päästä, ellet ole ennen mainitun ajan päättymistä esittänyt lainmukaista suostumuksen peruutusta tai antanut meille suostumusta säilyttää tietojasi pidempään. Tämä on välttämätöntä, jotta pystymme täyttämään Saksan yhdenvertaisuuslainsäädännön meille asettamat velvoitteet. Jos olet lähettänyt meille laskuja matkakulujen hyvitystä varten, laskut tallennetaan lain vaatimalla tavalla ja poistetaan, kun lakisääteinen säilytysaika päättyy. 

Käsittelemme tietojasi ainoastaan hakuprosessin tarpeisiin. Käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan – tai jos käsittely on tarpeen oikeuskäsittelyn vuoksi – GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan sekä Saksan liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) 26 §:n puitteissa. Jos lähetät meille erityisiä henkilötietoja, esim. jos lähetät meille vapaaehtoisesti terveystietojasi, niiden käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan puitteissa. Jos erityiset henkilötiedot ovat tarpeen kyseisen työtehtävän vuoksi, edellytämme erityisiä henkilötietoryhmiä GDPR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan puitteissa.

Kun lähetämme tilauksesi, välitämme osoitetietosi ja soveltuvissa tilanteissa sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, jotta tilauksen toimituksen tehtäväkseen ottava logistiikkayhtiö pystyy sopimaan sen toimituksesta.  Tietojen siirto tapahtuu sopimuksen täytäntöön panemiseksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa.

Jotkut tuotteet lähetetään sinulle suoraan valmistajalta. Tässä tapauksessa välitämme osoitetietosi valmistajalle tilattujen tuotteiden toimittamista varten. Tietojen siirto tapahtuu sopimuksen täytäntöön panemiseksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa.

Jotta voimme tarjota sinulle monipuolisia maksutapoja (luottotili, osamaksut jne.), meidän on varmistettava, etteivät tällaiset maksutavat johda väärinkäytöksiin tai siihen, että asiakkaidemme talous kuormittuu liikaa. Yhtiömme on siksi liittynyt luottotietoraportointijärjestelmään suojautumiseksi maksukyvyttömyydestä johtuvilta maksuhäiriöiltä, tahallisesti maksamatta jätetyiltä laskuilta sekä kolmansien osapuolten väärinkäytöksiltä (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne).

GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen oikeutettu etumme on viestiä käyttäjien ja palveluistamme kiinnostuneiden tahojen kanssa ja näin ollen olemme läsnä erilaisissa sosiaalisen median verkostoissa. Niiltä osin kuin kyseisten alustojen tarjoajat saavat käyttäjiltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan puitteissa. 

Ei ole mahdotonta, että Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisten käyttäjien henkilötietoja käsitellään. Se voi vaikeuttaa kyseisten tahojen palvelujen täytäntöönpanoa.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellään yleisesti markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Käyttäjätietojen pohjalta luodaan profiileja, jotka tekevät mahdolliseksi esimerkiksi kunkin käyttäjän oletettujen mielenkiinnon kohteisiin perustuvien mainosten näyttämisen. Tämä toteutetaan yleisesti asettamalla käyttäjän laitteeseen evästeitä. Tietopyynnöt ja omiin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä suoraan kyseisille, seuraavassa luettelossa esitetyille alustantarjoajille, sillä vain heillä on pääsy käyttäjien henkilötietoihin ja vain he voivat tehdä pyydetyt toimenpiteet tai antaa pyydetyt tiedot. 

Jos silti tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit tietenkin ottaa meihin yhteyttä. 

Olemme läsnä seuraavalla sosiaalisen median sivustoilla:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook) – Tietosuojaseloste: https://www.facebook.com/about/privacy/ – Ulkopuolelle jättäytymisen vaihtoehdot: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen tai http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter) – Tietosuojaseloste: https://twitter.com/privacy – Ulkopuolelle jättäytymisen vaihtoehdot: https://twitter.com/personalization

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google ja YouTube) – Tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy – Ulkopuolelle jättäytymisen vaihtoehdot: https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) – Tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy – Ulkopuolelle jättäytymisen vaihtoehdot: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) – Tietosuojaseloste ja ulkopuolelle jättäytymisen vaihtoehdot: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Tämä sivusto käyttää Google Inc.:n (”Google”) tarjoamaa Google Analytics -verkkoliikenteen analysointipalvelua. Tässä yhteydessä käytetään mm. Universal Analytics -ominaisuutta, joka mahdollistaa eri laitteiden tietojen, istuntojen ja vuorovaikutuksen yhdistämisen pseudonymisoituun käyttäjätunnisteeseen, jotta käyttäjän toimintaa voidaan seurata kaikilla hänen käyttämillään laitteilla. 

Google Analytics käyttää nk. evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla sivuston käyttöäsi voidaan analysoida. Verkkosivun käyttöäsi koskevat, evästeen keräämät tiedot siirretään tavallisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jolle ne tallennetaan. Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivustolla, IP-osoitteesi lyhennetään etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, missä se lyhennetään. Huomaa, että Google Analyticsiä on laajennettu tällä sivustolla IP-osoitteen anonymisoinnilla (ns. IP masking) sen varmistamiseksi, että kerätyt IP-osoitteet ovat todella anonyymejä. Google Analyticsille selaimeltasi siirrettyä IP-osoitetta ei yhdistetä Googlen muihin tietoihin. Lisätietoa käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteissa https://www.google.com/analytics/terms/fi.html ja https://policies.google.com/?hl=fi 

Google hyödyntää toimeksiannostamme näitä tietoja sivuston käyttösi analysointiin ja laatii raportteja sivustovierailuistasi sekä toimittaa meille, sivuston ylläpitäjälle, muita sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. 

Käsittely tapahtuu suostumuksellasi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan puitteissa. 

Käsiteltyjen tietojen vastaanottaja on Google. 

Henkilötiedot siirretään Yhdysvaltoihin EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn puitteissa. Järjestely perustuu Euroopan komission antamaan tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen.

Meidän lähettämämme evästeisiin, käyttäjänimiin (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnisteisiin liittyvät tiedot poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Tiedot, joiden säilytysaika on umpeutunut, poistetaan automaattisesti kerran kuukaudessa. 

Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa estämällä selaimesi asetuksista evästeiden tallennuksen; huomaa kuitenkin, että silloin et välttämättä voi käyttää kaikkia tämän sivuston toimintoja kaikessa laajuudessaan. 

Lisäksi voit estää sivuston käyttöäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) seuraavan evästeen keräämien tietojen lähettämisen käsiteltäväksi Googlelle lataamalla selaimeesi laajennuksen osoitteesta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. 

Voit myös estää tietojesi keräämisen tämän sivuston tulevien vierailujesi yhteydessä ns. opt-out-evästeiden avulla. Estääksesi Universal Analytics -toimintoa keräämästä tietoja eri laitteiltasi, sinun on kiellettävä evästeiden käyttö kaikissa noissa käyttämissäsi laitteissa. 

Voit määrittää opt-out-evästeen napsauttamalla tästä: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi 
 

Käytämme YouTube-palvelua videoiden upottamiseen sivuille. Videot on upotettu laajennetussa tietosuojatilassa [CV1]. Useimpien sivustojen tapaan myös YouTube kuitenkin käyttää evästeitä, joilla se kerää tietoja sivuston vierailijoista. YouTube käyttää näitä tietoja videoihin liittyvien tilastotietojen keräämiseen, petosten torjuntaan, käytettävyyden parantamiseen ja muihin tarkoituksiin. Samalla luodaan yhteys Google DoubleClick -verkostoon. Kun aloitat videon toistamisen, niin voi käynnistyä muita tietojenkäsittelyprosesseja. Me emme voi vaikuttaa tähän. Lisätietoja YouTuben tietosuojasta on sen tietosuojaselosteessa osoitteessa http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

DoubleClick-palvelun tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Googlen DoubleClick käyttää evästeitä näyttääkseen sinua kiinnostavia mainoksia. Tämä prosessi antaa selaimellesi pseudonyymisen tunnistenumeron (ID), jonka avulla voidaan tarkistaa, mitä mainoksia selaimessasi on näytetty ja mitä niistä on napsautettu. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. DoubleClick-evästeiden käyttö antaa Googlelle ja sen kumppanisivustoille ainoastaan mahdollisuuden vaihtaa mainoksia aikaisempien meidän sivustolle tai muille sivustoille tekemiesi vierailujen perusteella. Evästeiden luomat tiedot lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin arviointia varten, ja tiedot myös tallennetaan sille. Google siirtää tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan, jos laki sitä vaatii tai jos se on tarpeen tilauskäsittelyn vuoksi. Google ei missään olosuhteissa yhdistä tietojasi muihin Googlen keräämiin tietoihin. 

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt, että Google käsittelee sinusta kerättyjä tietoja edellä kuvatuilla tavoilla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Voit estää selaimesi asetuksista evästeiden tallennuksen; huomaa kuitenkin, että silloin et välttämättä voi käyttää kaikkia tämän sivuston toimintoja kaikessa laajuudessaan. Lisäksi voit estää sivuston käyttöäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) seuraavien evästeiden keräämien tietojen lähettämisen käsiteltäväksi Googlelle lataamalla selaimeesi laajennuksen linkistä, joka on kohdassa DoubleClick-laajennuksen poistaminen käytöstä. Voit vaihtoehtoisesti ottaa DoubleClick-evästeet pois käytöstä tällä opt-out-evästeellä.
 

Oikeus saada pääsy tietoihin

GDPR-asetuksen 15 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus koska tahansa pyytää meiltä veloituksetta tiedot ja jäljennös tallentamistamme ja käsittelemistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus saada pääsy tietoihin sisältää tiedot käsittelyn tarkoituksesta; kyseessä olevat henkilötietoryhmät; vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; oikeutesi pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle; ja jos henkilötietoja ei kerätä sinulta, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; automaattisen päätöksenteon; sekä muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo ja – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset sinulle.

Sinulla on oikeus myös tiedustella, onko henkilötietojasi siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja mitä asianmukaisia suojatoimia tällaiseen siirtoon käytetään

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Lisäksi GDPR-asetuksen 16 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia virheellisten, sinua koskevien henkilötietojen oikaisua ilman tarpeetonta viivytystä. Sinulla on myös oikeus täydentää puutteelliset henkilötietosi niiltä osin, kuin se on käsittelyn tarkoituksen kannalta relevanttia.

Oikeus tietojen poistamiseen

GDPR-asetuksen 17 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia tallentamiemme sinua koskevien tietoja poistamista ilman tarpeetonta viivytystä, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; vastustat tietojesi käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä käsittelyyn ole tätä voimakkaampaa muuta laillista perustetta tai vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan nojalla; henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvan meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; henkilötietosi on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos olemme julkistaneet henkilötietosi ja meillä on GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit sekä näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

GDPR-asetuksen 18 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden; 

Käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista; emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla, ja ratkaisua siitä, syrjäyttävätkö yhtiömme oikeutetut perusteet sinun perusteesi, vielä odotetaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Pursuant to Art. 20 of the GDPR, sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän sitä estämättä, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai julkisen vallan käyttämistä varten.

Voit myös pyytää meitä siirtämään henkilötietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Vastustamisoikeus

Pursuant to Art. 20 of the GDPR, sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Mikäli vastustat käsittelyä, me emme enää käsittele mitään henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele niitä tähän tarkoitukseen.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on GDPR-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla koska tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevaan henkilötietojesi käsittelyyn.

Oikeus tietää käsittelystä

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, ota suoraan yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla osoitteeseen datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com tai puhelimitse numeroon +49 2735 70619 tai ota yhteys keneen tahansa muuhun työntekijäämme.

Oikeus tehdä valitus

Sinulla on lisäksi GDPR-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit ottaa yhteyttä pääsääntöisesti oman vakituisen asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai pääkonttorimme valvontaviranomaiseen.

Kerättävät tiedot ja tiedonkeruun oikeusperuste

Keräämme sinulta seuraavat tiedot, jotta pystymme järjestämään webinaareja:

Sisäänkirjautuminen / rekisteröinti

 • Sukunimi, etunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Yritys

 • Aihe / kiinnostuksen kohde


Webinaarin toteutus

 • Ääneen puhutut puheenvuorot

 • Chat-viestit

 • Äänestystiedot

 • Osallistuminen webinaariin

 • Integroitu kyselylomake


Webinaarin tallennus ja arviointi

 • Webinaarin videotallenne


Keräämme nämä tiedot webinaariin ilmoittautumisen yhteydessä antamasi suostumuksesi perusteella GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Voit halutessasi peruuttaa suostumuksesi koska tahansa lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen marketing@ssi-schaefer.com. Tämä ei vaikuta tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen suostumuksen peruuttamista edeltävältä ajalta.

Pardot-palvelun käyttö – tietojen käsittelijä

Webinaariemme kutsuprosessi on toteutettu Salesforce EMEA Limited -yhtiön (”Salesforce”) Pardot-palvelulla. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tietoja käsittelevät Salesforce-yhtiöt ja Salesforcen tietojen käsittelijät ETA-alueen ulkopuolella ja etenkin Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joiden osalta Euroopan komissio ei ole tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä. Siksi olemme sopineet Salesforcen kanssa Euroopan komission antamista, GDPR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainituista vakiosopimuslausekkeista.
Lisätietoja Salesforcen suorittamasta tietojen käsittelystä on Salesforcen tietosuojaselosteessa:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Käytämme Salesforcea tietojen käsittelijänä. Tietojen käsittelijät saavat käyttää tietoja ainoastaan meidän määrittelemiimme tarkoituksiin, ja niillä on myös meidän kanssamme sopimuksellinen velvoite käsitellä tietojasi ainoastaan tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Oikeusperuste sille, että Salesforce käsittelee tietojasi meidän puolestamme, on GDPR-asetuksen 28 artikla.

GoToWebinar-palvelun käyttö – tietojen käsittelijä

Käytämme webinaarien järjestämiseen LogMeIn Ireland Unlimited Company (”LogMeIn”) tarjoamaa GoToWebinar-palvelua. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tietoja käsittelevät LogMeIn-yhtiöt ja LogMeInin tietojen käsittelijät ETA-alueen ulkopuolella ja etenkin Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joiden osalta Euroopan komissio ei ole tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä. Siksi olemme sopineet LogMeInin kanssa Euroopan komission antamista, GDPR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainituista vakiosopimuslausekkeista.


Lisätietoja LogMeInin suorittamasta tietojen käsittelystä on LogMeInin tietosuojaselosteessa:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Käytämme LogMeInia tietojen käsittelijänä. Tietojen käsittelijät saavat käyttää tietoja ainoastaan meidän määrittelemiimme tarkoituksiin, ja niillä on myös meidän kanssamme sopimuksellinen velvoite käsitellä tietojasi ainoastaan tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Oikeusperuste sille, että LogMeIn käsittelee tietojasi meidän puolestamme, on GDPR-asetuksen 28 artikla.