wamas_labor_management.jpg

WAMAS® LRM

WAMAS® Labor and Resource Management/ Työvoiman- ja resurssien hallinta - varaston maksimaalista ja läpinäkyvää suorituskykyä

WAMAS® Labor and Resource Management/ Työvoiman- ja resurssien hallinta -järjestelmä, WAMAS® LRM, täydentää yrityksen sisäisen WAMAS®-logistiikkaohjelmiston tuote- ja palveluvalikoimaa. Näiden kahden ratkaisun yhdistelmä optimoi intralogistiikan suorituskyvyn ja takaa tietojen parhaan läpinäkyvyyden. WAMAS® LRM -järjestelmää voi käyttää itsenäisenä järjestelmänä tai sen voi integroida olemassa olevaan varastonhallintajärjestelmään, kuten WAMAS®-järjestelmään. 

Älykäs WAMAS® LRM -järjestelmä analysoi sekä yksittäisiä prosesseja että koko yrityksen sisäistä materiaalivirtaa. Tulokset voidaan tarjota käytettäväksi useina eri analyysivaihtoehtoina. Raportit takaavat läpinäkyvyyden päivittäin kaikille varaston prosesseille. Eri aikavälejä analysoimalla on helppo nähdä selvästi, milloin ja missä esiintyy korkean tuotannon vaiheita tai alhaisen tuotannon vaiheita. 

OPTIMIZED STORAGE PROCESSES AND RESOURCE EFFICIENT PERSONNEL DEPLOYEMENT

WAMAS® LRM laskee kaikki etäisyydet, kulkuajan ja materiaalinkäsittelyajan varastossa. Kuljetustavasta tai valvottavan vaiheen nopeudesta ja tehokkuudesta johtuen järjestelmä jakaa kaikki varastoprosessit vapaasti määritettäviin aikalohkoihin. Jokaisen aktiviteetin ihannetavoiteaikoja vertaillaan sen jälkeen kuhunkin aktiviteettiin todellisesti käytettyyn aikaan. Tämä varaston tuottavuuden arviointi selkeyttää, mitkä prosessit tarjoavat lisäarvoa ja mitkä eivät. Sen lisäksi WAMAS® LRM tallentaa ja arvioi varastovaiheet, joita ei luokiteltaisi lisäarvoa tuottaviksi, mutta tarpeellisiksi. 

Tosiaikaiset arvioinnit tarjoavat arvokkaita tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa optimoitavat alueet. Arviointia voi mukauttaa ja suodattaa monella tavalla. Yksittäisiä koontinäyttöjä ja ajoitettuja raportteja voidaan luoda ja lähettää automaattisesti asianmukaisille vastaanottajille. Tämän ratkaisun avulla henkilöstön käytön suunnittelu helpottuu huomattavasti. 

Henkilön toiminnan suunnittelulle määritetyt tunnusluvut helpottavat päivittäisten varasto-operaatioiden ohjaamista. Kyseisiä tietoja voi käyttää milloin tahansa, ja ne ovat olennaisia suunniteltaessa tulevaisuutta ja optimoitaessa resurssien käyttöä. Siten voidaan parantaa koko varaston tuottavuutta. 

• Vapaasti määritettävät aikalohkot

• Tavoite-/TOTEUMA-aikojen vertailu

• Suorituskykytietojen arviointi ja tunnusluvut 

• Palkanlaskenta sovittujen tunnuslukujen perusteella 

• Henkilöstösuunnittelu

• Ennustesuunnittelu 

• Vakioraportit ja -koontinäytöt 

• Erillinen tai integroitu WAMAS WMS -järjestelmään

• Työntekijäarvioinnit ja -kyselyt

Työvoiman hallintajärjestelmien käyttö on osoittautunut yhä tärkeämmäksi kilpailueduksi useille yrityksille. Huippusuorituskyvyn ja kasvaneiden käsittelymäärien kaltaiset intralogistiset haasteet asettavat yritykset entistä suuremman paineen alle. Resurssien tehokas käyttö ja saatavuus on tärkeämpää kuin koskaan, ja monet yritykset tarvitsevat entistä suurempia varastoja ja enemmän työntekijöitä. 

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM -varastonhallintajärjestelmä

Ei näytettävää sisältöä

Kuinka voimme auttaa?