3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Tavanomaisten varastojen kipukohtia

Tavanomaiset varastot törmäävät rajoihinsa, koska järjestelmään ei voida liittää tarpeeksi hissejä. Se synnyttää pullonkauloja varastointiin ja varastostaottoon. Siksi varastopaikkojen määrä on rajallinen, ja prosesseja voidaan irrottaa vaaka- ja pystysuorista suunnista  vain auttavasti.

Kun Shuttle -automatiikka tehostaa käytävien käyttöä, pullonkaulat siirtyvät kuljetintekniikan puolelle. Sekventointi on näissä järjestelmissä mahdollista vain erillisten varaston jälkeisten sekventointijärjestelmien avulla.

3D-MATRIX Solution® on kehitetty ratkaisuksi näihin pulmiin. SSI SCHÄFERin patentoima ratkaisu vie automatisoidut varastojärjestelmät aivan uudelle tasolle. Modulaarinen konsepti on huippudynaaminen järjestelmäratkaisu yksittäisnimikkeiden, laatikoiden, alustojen  ja kuormalavojen varastointiin ja keräilyyn.

​​​​​​​Joustava ja vallankumouksellinen innovaatio

Matriisiratkaisussa on kolme keskeistä järjestelmäkomponenttia: Shuttle -ajoneuvot, hissit ja kuljettimet . Shuttle- eli sukkula-ajoneuvot toimivat X-akselilla varastokanavien syvyyssuunnassa. Hissit hoitavat varastotavaran pystysuuntaiset kuljetukset Y-akselilla. Kuljettimet puolestaan huolehtivat vaakasuuntaisista kuljetuksista Z-akselilla sekä tavaran toimittamisesta järjestelmään liitettyihin keräily- tai lähetystyöpisteisiin. Varaston X-, Y- ja Z-akseleilla operoivien kuljetusvälineiden liikkuminen on erotettu johdonmukaisesti toisten akselien toiminnoista, joten niitä voidaan suorittaa samanaikaisesti.

3D-MATRIX SOLUTION® – VARASTOINTI, PUSKUROINTI JA SEKVENSOINTI SAMASSA JÄRJESTELMÄSSÄ

3D-MATRIX Solution® -järjestelmän ainutlaatuisen toimintaperiaatteen ansiosta varastoa käsitellään kaikkiin suuntiin avoimena järjestelmänä. Näin saadaan aikaiseksi toisistaan riippumattomia prosesseja ja vältetään pullonkaulojen syntyminen. 3D-MATRIX Solution® saattaa kaikki varastoidut tuotteet saataville ja toimittaa samanaikaisesti järjestelmään liitetyille goods to person -tyyppisille työpisteille tarvittavia artikkeleja. Kiinnitämme paljon huomiota ergonomiaan ​​​​​​ kaikkialla, missä henkilöstö suorittaa työtehtäviä .

Järjestelmän huoltaminen on helppoa myös järjestelmän toimiessa, koska sen osiin pääsee jatkuvasti käsiksi. Järjestelmälaajennukset liittyvät vaivattomasti osaksi olemassa olevaa varastonhallintajärjestelmää.

3D-MATRIX Solution® tuo varsinkin verkkokaupan ulottuville välttämätöntä joustavuutta. Järjestelmällä voi toteuttaa skaalautuvia järjestelmiä, joissa voi varastoida jopa yli 500 000 artikkelia. Mitoitamme tarvittavan varastointikapasiteetin ja suorituskyvyn varastoa edeltävien ja sen jälkeen seuraavien prosessien mukaan. Ratkaisumme antaa voimakkaasti kasvavan verkkokauppa-alan käyttöön juuri ne työkalut, joita liiketoiminnan kukoistus edellyttää.

Korjaa merkittävän tehokkuuden kasvun, toiminnan mukana kasvavan ratkaisun ja pitkäaikaisen investointivarmuuden hyödyt talteen.

 • Huippudynaaminen järjestelmäratkaisu yksittäisnimikkeiden, laatikoiden, alustojen  ja kuormalavojen varastointiin ja keräilyyn

 • Samanaikaiset prosessit vaaka- ja pystysuuntaisten kuljetusten sekä tavaran työpisteille toimittamisen eriyttämisen ansiosta

 • Kaikki varastoartikkelit jatkuvasti käytettävissä yhtä tehokkaasti

 • Dynaamisuus ja hyvä läpivirtaus ilman pullonkauloja

 • Ei tarvetta varastoartikkelien luokittelulle kiertonopeuden mukaan (ABC)

 • Syöttöpuskurointi siirtopaikkojen avulla

 • Tilausten täydellinen sekventointi

 • Hissien yksilöllinen käyttö siirtoasemilla

 • Modulaarinen, skaalautuva ja laajentumiskykyinen ratkaisu

 • Kaikkia komponentteja voi asentaa tarvittavan määrän minne tahansa; varastotilojen pituus, leveys ja korkeus joustavasti laajennettavissa

 • Helppo huolto: esteetön pääsy komponentteihin myös käytön aikana

 

SKAALAUTUVA NAVETTE-MONITASOKULJETIN KARL STORZILLA

SSI SCHÄFER pääurakoitsijana – tulevaisuuden varmistava investointi.

Erittäin dynaaminen jaksotus pienosalogistiikassa

SSI SCHÄFER toimi pääurakoitsijana ja toteutti erittäin dynaamisen Navette-varaston 3D-MATRIX Solution® ‑järjestelmän avulla Karl Storz GmbH & Co KG:lle. Järjestelmä suunniteltiin maksimaalista joustavuutta ja laajennettavuutta silmällä pitäen. Järjestelmässä on 120 000 varastohyllypaikkaa, ja se käyttää 42 innovatiivista Navette-monitasokuljetinta. Ratkaisu tarjoaa Karl Storzille yli 20 prosenttia tehokkaamman järjestelmän kuin perinteiset ratkaisut.

Kuinka voimme auttaa?