Customer Service & Support CSS

Preventive Services

Optimale bescherming van uw installatie

Het preventieve onderhoud wordt door onze speciaal hiervoor opgeleide servicemonteurs met behulp van een computerondersteund onderhoudsbeheersysteem (SSI SCHÄFER CMMS) uitgevoerd.

SSI SCHÄFER CMMS is een elektronische service portal voor een efficiënte aansturing en beheer van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op uw locatie. Big data vormt hierbij een van de centrale onderwerpen van Industrie 4.0. Via SSI SCHÄFER CMMS kan relevante informatie worden opgeslagen, geconsolideerd en gevisualiseerd, op basis waarvan gefundeerde conclusies mogelijk zijn.

SSI SCHÄFER CMMS voordelen:

 • Papierloze werkprocessen en elektronische documentatie van onderhoudsactiviteiten

 • Continu overzicht van de onderhoudsgeschiedenis van de installatie

 • Permanente beschikbaarheid van technische documentatie

 • Preventieve probleembestrijding door middel van een langetermijnanalyse van geregistreerde gegevens

 • Preventieve onderhoudsplanning en -optimalisatie

 • Gedetailleerde opsommingen van onderhoudstaken voor elke component

 • Effectieve structurering van de onderhoudstoepassingen

 • Vermelding van gebruikte reservedelen en eenvoudige nabestelling via de SSI SCHÄFER Webshop in de Serviceportal

Naast de eigenlijke onderhoudsmaatregelen vallen onder Preventive Services ook inspecties, veiligheidscontroles, System Monitoring alsook trainingen voor uw medewerkers. Profiteer van een toegenomen beschikbaarheid van voorzieningen, door het vroegtijdig herkennen van tekortkomingen en slijtage.

ONZE PREVENTIVE SERVICES BESTAAN UIT:

Maintenance Icon.jpg

De onderhoudmaatregelen omvatten bevatten behalve de optische en akoestische analyse ook alle maatregelen die voor het behoud van de gewenste toestand van de installatie vereist zijn. SSI SCHÄFER voert deze met ervaren en gecertificeerde servicetechnici uit. Zo kunnen voorkomende werkzaamheden reeds in een onderhoudsstadium worden afgerond.

Inspection Icon.jpg

Dankzij onze inspecties beschikt u altijd over een actueel overzicht van de toestand van uw installatie. Door het inzetten van ervaren servicemonteurs vindt er een betrouwbare registratie van de actuele toestand van de complete installatie plaats.

 • Regelmatige inspectie door gekwalificeerd personeel tegen vaste tarieven

 • Kennis van de actuele toestand van de installatie op basis van het inspectierapport

 • Uitvoerig statusrapport van de installatie

Safety Inspection Icon.jpg

Exploitanten binnen de Europese Unie zijn verplicht om ten minste jaarlijks een veiligheidstechnische controle van de arbeidsveiligheid conform de geldige richtlijnen van het betreffende land uit te voeren. SSI SCHÄFER voert deze controle met behulp van speciaal opgeleide servicemonteurs uit.

 • Zekerheid over het goed functioneren en een juiste werking van alle veiligheidstechnische persoonlijke veiligheidsvoorzieningen

 • Kostenminimalisatie, doordat er geen extra controles door een speciale proefinstantie nodig zijn

 • Minder administratieve handelingen en een beperking van de productie dankzij gecombineerde uitvoeringen van inspectie/onderhoud

Rack Inspection Icon.jpg

SSI SCHÄFER is BMWT-Keur gecertificeerd in het verrichten van magazijnkeuringen en heeft gediplomeerde keurmeesters in dienst. BMWT-Keur geeft u de zekerheid dat u een puntsgewijze rapportage omtrent het gekeurde object ontvangt, inclusief veiligheidsaspecten, onderhoud, te verrichten werkzaamheden en een eindconclusie. De resultaten worden overeenkomstig in protocollen opgenomen en het magazijn ontvangt een keurmerk van inspectie.


Stellingsystemen die verplicht moeten worden getest, zijn:

 • Legbordstellingen

 • Palletstellingen

 • Draagarmstellingen

 • Inrijstellingen

 • Doorrijdstellingen

 • Etagevloerconstructies

 • Verrijdbare stellingen

 • Kanaalmagazijnen

System Monitoring Icon.jpg

De systeembewaking omvat alle maatregelen die voor een langdurig continu bedrijf van de magazijncomputersystemen vereist zijn. SSI SCHÄFER voert de bewaking uit met een speciale tool en gekwalificeerde technici via ondersteuning op afstand.

 • Handmatige, regelmatige controles voor het identificeren ven verhelpen van zwakke punten

 • Identificatie van potentiële storingen en langdurige observatie

 • Snelle reactie op systeemfoutmeldingen

 • Beschikbaarheid van oplossingsvoorstellen en prestatiegegevens in een maandelijks rapport

Training Icon.jpg

Om alles uit uw installaties en -systemen te halen en stilstandtijden te voorkomen, is het van belang dat deze correct worden bediend. Daarom bieden wij u de juiste opleidingen aan – direct na inbedrijfstelling en naar behoefte. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

 • Uitvoering van onderhoudstrainingen op locatie aan de installatie of in ons technologiecentrum

 • Operator trainingen en administrator trainingen (optionele bijscholingen na personeelswisselingen)

 • Inzet van gekwalificeerde trainers met een jarenlange beroepservaring (verschillende talen mogelijk)

 • Online leerplatform voor een zelfstandige bijscholing van onze technici (SSI eAcademy)

PREVENTIVE SERVICES

Optimale systeembewaking

Naast onderhoudsactiviteiten omvatten preventieve diensten ook inspecties, veiligheidsinspecties, systeemmonitoring en training voor uw werknemers. U profiteert van verbeterde systeembeschikbaarheid door vroege detectie van defecten en slijtage.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Reactive Services

Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Customer Service & Support

Life Cycle Management

DOWNLOADS

Brochure Customer Service and Support EN

Meer informatie over Customer Service & Support vindt u in onze brochure die u gratis kunt downloaden. 

832.9 KB
HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?