Customer Service & Support CSS

Forebyggende Vedlikehold

Optimal systembeskyttelse

Forebyggende vedlikehold gjennomføres av utdannede service teknikere fra SSI SCHÄFER ved bruk av et databasert vedlikeholdssystem (Computerized Maintenance Management System - CMMS).

Computerized Maintenance Management System (CMMS) er det databaserte systemet fra SSI SCHÄFER for effektiv styring og kontroll av vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på ditt anlegg. Big data er et sentralt aspekt av Industri 4.0. Ved hjelp av SSI SCHÄFER CMMS kan relevante data lagres, konsolideres og visualiseres for å utlede dype konklusjoner.

SSI SCHÄFER CMMS fordeler:

 • Papirløse arbeidsprosesser og elektronisk dokumentasjon av vedlikeholds og reparasjonsaktiviteter

 • Kontinuerlig overblikk over ditt anleggs vedlikeholds og reparasjonshistorikk

 • Teknisk dokumentasjon er alltid tilgjengelig

 • Forebygging av problemer med langtidsanalyser av innsamlede data

 • Planlegging og optimering av forebyggende vedlikehold

 • Detaljert liste over vedlikeholdsoppgaver på alle deler av anlegget

 • Effektiv organisering av vedlikeholdsoppdragene 

 • Oversikt over anvendte reservedeler og enkel gjenbestilling via SSI SCHÄFERs webshop i serviceportalen

I tillegg til de forskjellige vedlikeholdsaktivitetene, inkluderer forebyggende vedlikehold også inspeksjoner, sikkerhetsinspeksjoner, IT-systemovervåkning samt trening av dine ansatte. Når feil og slitasje oppdages på et tidlig stadium, er det langt mindre risiko for driftsstopp og forstyrrelser.

VÅRE FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD INNEHOLDER

Maintenance Icon.jpg

Vedlikeholdstiltakene omfatter ved siden av den visuelle og akustiske evalueringen av anlegget også slike tiltak som er nødvendige for å bevare anleggets ønskede tekniske tilstand. SSI SCHÄFER gjennomfører vedlikeholdet med erfarne og sertifiserte serviceteknikere. Utbedring av feil og gjennomføring av innstillingsarbeider allerede samtidig med at vedlikeholdet gjennomføres.

Inspection Icon.jpg

Våre inspeksjoner sørger for at du alltid er informert om ditt systems tilstand. Ved å bruke erfarne serviceteknikere sikres en pålitelig vurdering av dagens tilstand på hele ditt system.

 • Regelmessig inspeksjon gjennom kvalifisert personell

 • Kunnskap om dagens tilstand på basis av inspeksjonsrapporten

 • Utførlig tilstandsrapport om anlegget

 

Safety Inspection Icon.jpg

Driftsansvarlige innenfor Den europeiske unionen er forpliktet til minst en gang i året å foreta en sikkerhetsteknisk kontroll av sitt anlegg i henhold til gjeldende direktiver og standarder i landet der anlegget drives. SSI SCHÄFER gjennomfører inspeksjonerne med erfarne og sertifiserte serviceteknikere

 • Visshet om at alle sikkerhetstekniske personverninnretninger fungerer korrekt

 • Reduksjon av kostnadene, da ingen ekstra kontroller fra et spesielt kontrollorgan er nødvendige

 • Mindre tid og penger til administrasjon og mindre forstyrrelser i produksjonen da vi kombinerer gjennomføringen av inspeksjon og vedlikehold

Rack Inspection Icon.jpg

Standard EN 15635 "Søknad og vedlikehold av lagringsutstyr" styrer omfanget og prosedyren for inspeksjon av lagringsanlegg. SSI SCHÄFERs egne offisielt sertifiserte reolsysteminspektører utfører inspeksjonene via en visuell kontroll. Resultatene er dokumentert og angitt med et inspeksjonsmerke. Hvis reparasjoner kreves, utføres utskiftningen raskt og av en kvalifisert medarbeider.

Følgende reolsystemer krever inspeksjon:

System Monitoring Icon.jpg

Systemovervåkningen omfatter de tiltakene som er nødvendige for en langsiktig opprettholdelse av den løpende driften av lagerdatasystemene. Systemovervåkningen blir utført av et overvåkningsverktøy samt kvalifiserte teknikere ved fjernvedlikehold.

 • Manuell kontroll med jevne mellomrom gjør det mulig å identifisere og utbedre svake punkter

 • Identifikasjon av potensielle feil gjennom langtids-overvåkning 

 • Rask reaksjon på systemfeilmeldinger

 • Løsningsforslag samt ytelsesdata fastholdes i en månedlig rapport og gjøres tilgjengelig

Training Icon.jpg

For å oppnå maksimalt utbytte av potensialet som dine anlegg og systemer har å by på, er det viktig at de betjenes på korrekt måte. Derfor tilbyr SSI SCHÄFER deg og dine medarbeidere relevante kurs – både rett etter idriftsettelsen og ved behov. Etter avslutning av hvert etteropplæringskurs får dine medarbeidere et sertifikat.

 • Gjennomføring av kurs kan holdes på vårt teknologisenter, eller på stedet der anlegget er bygget

 • Trening av operatører og ledere (eventuelt re-trening etter endring av stab)

 • Kursene gjennomføres av en kvalifisert SSI SCHÄFER kursleder med mange års yrkeserfaring (Tilgjengelig på forskjellige språk)

 • Online læreplattform til kontinuerlig selvstendig videreopplæring av dine teknikere

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Optimal systembeskyttelse

Forebyggende Vedlikehold galleri

I tillegg til de forskjellige vedlikeholdsaktivitetene, inkluderer forebyggende vedlikehold også inspeksjoner, sikkerhetsinspeksjoner, IT-systemovervåkning samt trening av dine ansatte. Når feil og slitasje oppdages på et tidlig stadium, er det langt mindre risiko for driftsstopp og forstyrrelser.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Teknisk support

Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Customer Service & Support

Life Cycle Management

LAST NED

HVORDAN KAN VI HJELPE?