Green Bulding

Energooszczędność

Efektywne magazynowanie optymalizuje zużycie energii i zwiększa bezpieczeństwo inwestycji

Optymalizacja zużycia energii w magazynie chroni środowisko jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne i obsługi instalacji technicznej. Wzmacnia to proekologiczną świadomość , a dodatkowo zapewnia lepszy wynik z inwestycji.

Specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają SSI SCHÄFER dobierać energooszczędne rozwiązania już na etapie planowania logistyki i projektowania budynku magazynowego. Szerokie spektrum usług i rozwiązań intralogistycznych, jakie oferujemy, pozwala nam myśleć w kategoriach systemów i rozwiązań całościowych, które skutecznie zapewniają trwały sukces.

Energooszczędność od samego początku

Zarówno na etapie koncepcyjnym, jak i podczas wdrażania systemów magazynowych i kompletacji zamówień efektywność energetyczna jest ważnym aspektem wszystkich planów i działań SSI SCHÄFER. Podejście to widać w poniższych aspektach:

 

 • Rozplanowanie przestrzenne poszczególnych części systemu pozwalające optymalnie wytyczyć ścieżki transportowe

 • Stosowanie energooszczędnych komponentów i napędów

 • Unikanie niepotrzebnego zwiększania masy konstrukcji

 • Stosowanie kompaktowych systemów magazynowych

 • Dobieranie wydajnych systemów napędowych

 • Ograniczanie obciążenia dla systemów napędowych poprzez równoważenie ciężaru własnego elementów poruszanych

 • Minimalizowanie tarcia poprzez dobieranie odpowiednich materiałów współpracujących elementów

 • Możliwość automatycznego wyłączania systemów w danej chwili nieużywanych

 • Inteligentne sterowanie osiami ruchu układnic regałowych

 • Systemy odzyskiwania energii

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ OD SAMEGO POCZĄTKU

Zielone budownictwo i zielona logistyka

Poniżej przedstawiamy obszary, w których chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i wspólnie wdrażamy optymalnie dobrane rozwiązania: 

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł

 • Jak wyglądają możliwości wykorzystania energii słonecznej (fotowoltaika i kolektory solarne) lub geotermalnej?

Oświetlenie

 • Czy zamontowano oświetlenie energooszczędne? Czy funkcjonuje system monitorowania obecności ludzi w poszczególnych obszarach obiektu?

Ogrzewanie

 • Czy używane są uzupełniające źródła ciepła, takie jak kotły na biomasę, instalacje grzewcze zasilane biogazem lub promienniki ciepła w podczerwieni?

Rozwiązania budowlane

 • Czy można zbudować dach i elewację w wersji energooszczędnej? Czy bramy, drzwi i śluzy są wystarczająco dobrze zaizolowane?

 • Jak wpłynąłby na wydajność energetyczną wybór mniejszego rozwiązania magazynowego?

Szczególną uwagę przykładamy do kwestii zrównoważonego rozwoju nieruchomości i tzw. zielonego budownictwa. Wszystkie związane z tym działania określamy mianem zielonej logistyki. Na życzenie SSI SCHÄFER zapewnia certyfikację budynków zgodnie z uznanymi międzynarodowymi normami dotyczącymi zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa. Nasi eksperci certyfikują budynki zgodnie ze standardami DGNB, LEED i BREEAM.

W zależności od poziomu zastosowanych rozwiązań technicznych obiekty logistyczne wymagają doprowadzenia odpowiedniego zasilania pozwalającego klimatyzować stanowiska pracy, chłodzić przenośniki podłogowe i inne używane systemy. Wymaga to uwzględnienia w pomieszczeniach miejsca na stacje transformatorowe, centralne lub zdecentralizowane stanowiska ładowania itp. Odpowiednie zaplanowanie systemów zasilania logistyki i obiektu magazynowego pozwala w pewnym zakresie zbilansować koszty energii elektrycznej. Zgodnie z maksymą „tak dużo, ile trzeba – lecz nie więcej, niż trzeba”, systemy ładowania akumulatorów lub energooszczędna technika logistyczna, mogą umożliwić duże oszczędności.

Kompaktowe składowanie towarów, dodatkowo przyczynia się do osiągnięcia tego celu: maksymalne zwiększenie gęstości składania pozwala zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez magazyn (nawet o 40%) lub zwiększyć wydajność operacji magazynowych (nawet o ponad 90%). Wychodzi to naprzeciw potrzebom użytkownika. Zysk w postaci większej ilości składowanych towarów, mniejszych potrzeb w zakresie kubatury budynku czy niższe koszty budowy oraz chłodzenia, równoważą nakłady związane ze stałym zapotrzebowaniem na energię w obiektach magazynowych z regulowaną temperaturą.

Oferujemy również usługę audytu energetycznego zgodnie z normą EN 16247, czyli oceny zużycia energii w całym obiekcie. Ponadto pomagamy stworzyć system zarządzania energią oraz przeprowadzić certyfikację zgodnie z normą ISO 50001. Wszystko to z myślą o pokazaniu klientom możliwości zmniejszenia zużycia energii – i pomocy w wykorzystaniu tych możliwości. W ramach działań optymalizacyjnych pokazujemy wskaźnik zwrotu z inwestycji dla planowanych działań poparty specjalnymi obliczeniami. Następnie w trakcie regularnie przeprowadzanych audytów okresowych kontrolujemy skuteczność wdrożonych środków i pokazujemy uzyskane oszczędności.

Jak mogę Ci pomóc?