Przemysł

Przepływ materiałów w magazynach produkcyjnych wymaga coraz więcej kompleksowych rozwiązań.
Firma SSI SCHÄFER dostarcza rozwiązania każdego rodzaju: od manualnych, przez częściowo zautomatyzowane, po w pełni automatyczne – wszystko z jednego źródła.

WIĘCEJ

SEKTOR RYNKU – PRZEMYSŁ – CASE STUDIES

Zintegrowane rozwiązania magazynowe dla przepływu materiałów w produkcji.

Automated guided vehicle WEASEL® with carton as load carrier

Case Study Bachmann Forming AG

[---Image_alt---] Tugger train [DAM:IMAGE:PL:1700]

Case Study Brose

[---Image_alt---] Modular shelving [DAM:IMAGE:PL:1968]

Case Study Karl Storz

Brak dostępnych elementów

PRODUKTY, MODUŁY I OPROGRAMOWANIE DLA PRZEMYSŁU

Modułowe systemy dla składowania, przenoszenia, pobierania, transportowania i oprogramowanie.

[---Image_alt---] Modular shelving [DAM:IMAGE:PL:1968]

Nośniki małych ładunków

Magazyny małych ładunków

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Układnice i systemy z wózkami transportowymi do palet

[---Image_alt---] schwab_pallet_racking.tif [DAM:IMAGE:PL:1027]

Regały paletowe

Container Systems by SSI SCHÄFER

Nośniki małych ładunków

Pojemniki

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Produkty

Kompletacja zamówień

Customer Service & Support 4.0

Przenoszenie i transport

Bezobsługowe systemy transportowe

[---Image_alt---] Work Station [DAM:IMAGE:PL:2079]

Produkty

Systemy stanowisk pracy

Software Solutions for your logistics

WAMAS®

POBIERANIE

Broszura branżowa z rozwiązaniami automatycznymi 2017.

Broszura branżowa z rozwiązaniami automatycznymi 2017.
Omówienie dla każdego sektora. Doświadczenie SSI SCHÄFER: Specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie w produkcji niestandardowych rozwiązań dla naszych klientów.

1.1 MB

JAK MOGĘ CI POMÓC?

[---Error_NoJavascript---]