Roller Converyors

Przenośniki kontenerów rolkowych

Niezależnie od używania kontenerów rolkowych do transportu bliskiego w obrębie magazynu czy do przewozu towarów na dłuższych odcinkach, nasze przenośniki dla tego typu kontenerów zapewniają odczuwalny wzrost wydajności systemowej.

Jest to odzwierciedlone najwyraźniej w dużym wzroście przepustowości. Przenośniki kontenerów rolkowych są szczególnie ważne w przypadku stosowania automatycznych systemów magazynowych wykorzystujących rozwiązania do pakowania i sortowania, takie jak na przykład nasz system Schäfer Case Picking (SCP). System przenośnikowy kontenerów rolkowych SSI SCHÄFER z bezpośrednim automatycznym załadunkiem lub pakowaniem towarów do kontenerów pozwala w takiej sytuacji uniknąć dodatkowego etapu roboczego.

Indywidualny projekt instalacji
Jak w przypadku wszystkich systemów przenośnikowych SSI SCHÄFER, również w przypadku przenośników kontenerów rolkowych dużą wagę przykładamy do jakości i kompatybilności poszczególnych elementów konstrukcyjnych, ponieważ tylko w ten sposób można zapewnić płynne i wydajne działanie całego systemu. Opierając się na szerokiej gamie podzespołów systemów przenośników oraz bogatej ofercie akcesoriów, możemy zawsze oferować indywidualnie opracowane projekty instalacji. 

PRZENOŚNIKI KONTENERÓW ROLKOWYCH

Przenośniki kontenerów rolkowych zapewniają optymalną wydajność pracy

  • Stanowisko podnoszenia wymagające minimum konserwacji

  • Obciążenie użytkowe do 300 kg (w tym kontener rolkowy)

  • Bezpieczny transport produktów dzięki zastosowaniu pasów zębatych

  • Własna produkcja gwarantuje stałą wysoką jakość

  • Prosty montaż, wygodna obsługa techniczna

  • Ciągłe doskonalenie i modernizacja komponentów

  • Zakres temperatur: -28°C do +45°C (bez kondensacji)

Jak mogę Ci pomóc?