Zrównoważone działanie i efektywność kosztowa dzięki innowacyjnej technologii

Nazwa „Exyz” pochodzi od zalet, jakimi charakteryzuje się stworzone przez nas rozwiązanie. „E” oznacza efektywność w zakresie zużycia energii i wydajności działania w trzech osiach „x”, „y”, „z” (odpowiadających za kolejne litery w nazwie), w których porusza się układnica.

Konsekwentne wykorzystanie nowoczesnych technologii sterowania sprawia, że nasze układnice poruszają się bardzo precyzyjnie i tym samym nie są wymagane ścisłe „zapasy bezpieczeństwa” wokół torów jazdy. Efekt ten wzmacnia dodatkowo specjalny sposób zaprojektowania podwozia, wózka podnośnego i masztu, których elementy są do siebie idealnie dopasowane. Innowacyjna koncepcja masztu firmy SSI SCHÄFER to jedyne takie rozwiązanie na rynku. Pozwala ono umieścić wewnątrz masztu przeciwwagę dla wózka podnośnego, która równoważy do dwóch trzecich masy własnej wózka. To przekłada się na wzrost wydajności działania przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. W porównaniu z typowymi urządzeniami podnoszenie ładunku wymaga nawet o 25% mniej energii. Jest to część technologii Green Crane firmy SSI SCHÄFER. Inne przykłady:

  • Optymalizacja zużycia energii dzięki pokrywaniu się obszarów działania wielu układnic

  • Połączenie obwodem prądu stałego sterowników napędów umożliwiające przekazywanie energii hamowania jednego napędu do zasilania innego napędu

  • Odzyskiwanie energii hamowania i oddawanie jej z powrotem do sieci

  • Dostosowanie prędkości i przyspieszenia układnic zgodnie z zapotrzebowaniem