Cele

  • Poszerzenie obszarów przechowywania

  • Optymalizacja wewnętrznych procesów logistycznych

  • Eliminacja nieproduktywnego czasu pracy