E-handel och omnichanneldistribution inom logistik

E-handel: intro

 • Detaljhandeln på nätet blomstrar och har fått ännu mer fart på grund av pandemin, och kommer att förändra köpbeteendet permanent. Företagen och e-handlarna står därför inför uppgiften att anpassa sin intralogistik till den ökande ordervolymen inom e-handeln, samtidigt som de hanterar behovet av att stärka sin lyhördhet i ömtåliga och starkt konkurrensutsatta marknader. 

 • Denna utveckling har också underlättats av de människor som före pandemin var helt beroende av fysiska butiker och som nu har lärt sig att uppskatta fördelarna med att handla på nätet.

 • Följaktligen är förväntningarna höga på att de efterfrågade produkterna alltid ska finnas tillgängliga, och kunderna förväntar sig att de ska levereras till dörren eller vara tillgängliga för avhämtning inom kortast möjliga tid.

Vilka alternativ har man för att göra sitt lager redo för onlineförsäljning?

Vårt svar: Kundanpassade och skräddarsydda lösningar för materialhantering från modulsystemet behövs för att möta de höga förväntningarna på marknaden. 

Hur SSI SCHÄFER kan hjälpa till

Att kartlägga den nya inköpsverkligheten på logistiknivå är en utmaning för både återförsäljare och tillverkare. E-handel och omnichannelkoncept ställer särskilt höga krav på effektiv, snabb och felfri orderhantering. Det som behövs är skalbara, mycket flexibla system med en anpassad grad av automatisering - nyckelfärdiga från en enda källa, uppgraderingsbara och utbyggbara när som helst.

Utrustad med kunskap om de specifika utmaningarna i respektive bransch analyserar SSI SCHÄFER processerna och väljer tillsammans med er de moduler som är mest lämpliga från vår omfattande produktportfölj. De flesta av komponenterna är noga ihopmatchade och produkterna, inklusive programvara, kommer från vår egen produktion och utveckling. Vi på SSI SCHÄFER har redan genomfört många projekt av olika storlek. Detta innebär att vi kan stödja våra kunder som en långsiktig partner i deras arbete efter ytterligare expansion genom att erbjuda individuellt anpassade, växande systemlösningar för order- och returhantering.

Flexibla, modulära, skalbara och hållbara intralogistiklösningar

I alla branscher ökar den nya shoppingverkligheten trycket på att installera högpresterande e-handel och omnichannellogistik som kan hantera beställningar på ett sätt som ger kunderna en lyckad shoppingupplevelse.

Det primära och branschövergripande fokuset ligger på:

 • Lösningar för att hantera heterogena produktsortiment

 • Leveranskapacitet på 100 % även under toppar som "Cyber Days" eller "Black Friday"

 • Korta cykeltider samt hög transparens för kunden

 • Effektiv hantering av mindre levererade kvantiteter och beställningar av enstaka artiklar samt behandling av prioriterade premiumbeställningar

 • Minimera felplock

 • Snabb och kostnadsoptimerad hantering av returer

 • Myndighetsföreskrifter, t.ex. viktbegränsningar för orderplockning

 • Ergonomiska faktorer: för att anpassas till personalen och om man har en attraktiv arbetsmiljö kan det eventuellt lösa brist på kvalificerad arbetskraft

Kostnader, transparens och sökinsatser

System som bara kan ändras med stora kostnader är ingen lösning på medellång och lång sikt. För att undvika begränsningar förlitar sig flerkanalleverantörer på flexibel, modulär, skalbar och hållbar intralogistik som stegvis kan anpassas till förändrade produktsortiment och ökade ordervolymer. Dessa är företrädesvis också från en enda källa för att utesluta gränssnittsproblem. 

Men eftersom slutkunden inte är beredd att acceptera ett högre pris för den produkt som beställs online måste systemen också vara utformade på ett sådant sätt att:

 • Färre kostnader uppstår för att hantera e-handelsordrar och returer

 • Det skapas öppenhet från början till slut när det gäller lagret, så att kunden kan lita på det utlovade leveransdatumet.

Våra lösningar: Från grundpaketet till en heltäckande systemlösning

Skräddarsydda lösningar för många olika marknader

Det finns inga standardlösningar för e-handel, eftersom kraven varierar beroende på bransch, företagsstorlek och plats.

Företagen förväntar sig att deras leverantör:

 • Erbjuder en bred, modulär portfölj av manuella och helautomatiska komponenter med prestanda från en enda källa

 • Att kombinera branschexpertis för att skapa en komplett systemlösning som täcker den individuella kravprofilen exakt och utan kompromisser.

SSI SCHÄFER kan med hjälp av sin breda expertis tillgodose kraven genom att erbjuda medelstora och stora företag samt nystartade företag nyckelfärdiga intralogistiksystem från en enda källa, som redan har prövats och testats i flera år, särskilt inom detaljhandel, livsmedelshandeln, sjukvård- och kosmetikaindustrin samt modebranschen.