Marknadssektorer

Marknadssektorer

Logistik inom olika marknadssektorer

SSI Schäfer erbjuder skräddarsydda lösningar inom flera olika marknadssektorer. Same-day delivery och shop-friendly delivery, e-handel, omni-channel och effektiv produktionsförsörjning är exempel på ökade krav på en modern intralogistik. De kraven kan mötas med effektiva processer och individuellt anpassade lösningar

Intelligent och uppkopplad intralogistik  spelar en viktig roll för att framtidssäkra ditt företag. SSI Schäfer är en stark partner med lång och gedigen erfarenhet. Vi hjälper till att analysera era processer och automatiserar, optimerar och visualiserar med våra mjukvarulösningar  Logistikprogrammet WAMAS® kan anpassas helt efter era behov. WAMAS kan också utan problem integreras i existerande system tack vare sina olika gränssnitt. Som certifierad SAP-partner kompletterar vi vår portfölj med lösningar från SAP.

Specifik expertis inom sex marknadssektorer

Även om många branscher står inför samma utmaningar när det gäller det interna materialflödet, så är både strategier och lösningar olika. Av detta skäl har vi specialiserat oss på följande sex marknadssektorer, inom vilka vi har samlat på oss specifika kunskaper:

  • Fashion, Lösningar för kunder som handlar eller producerar med modeartiklar. Hängtransportör system från SSI Schäfer har visat sig vara ett framgångsrikt koncept inom den växande modehandeln. Varan kan också transporteras och lagras liggande eller förpackad. 

  • Industri, SSI Schäfer har speciallösningar som optimerar materialflödet inom industri. Allt från lådor, manuella och helautomatiska lager. Målkunder är tillverkare av maskiner och utrustning samt fordons- och elektrotekniksektorn. 

  • Livsmedelshandel, Livsmedelshandeln växer och tillsammans med det nya kravet på hanteringen, har SSI Schäfers levererat framgångsrika systemlösningar. Produkterna levereras till partihandlare, butiker eller via e-handelskanaler. Lagren har vanligen olika temperaturzoner.

  • Livsmedel & Dryckesindustrin, SSI Schäfers produktportfölj är stor och mångsidig, med ett utbud som kan kan anpassa sig både efter lokalens temperatur och önskemål om plocklösning beroende på om det handlar om drycker, mat/sötsaker, djupfryst och mejeriprodukter. 

  • Sjukvård & Kosmetikahandel, SSI SCHÄFER har logistiklösningen och  levererar innovativ teknik för hälso-och sjukvård och kosmetik. Varorna levereras främst till apotek, kosmetikbutiker och e-handelskunder.

  • Detaljhandel & Grossisthandel, SSI Schäfer levererar lagerlösningar till detalj och grossisthandeln med sin omfattande produktportfölj. Lösningar för företag vilkas verksamhet består i mellanlagring och vidareförsäljning av huvudsakligen non-food-produkter till butiker eller slutkunder.

Heltäckande support

Vi har erfarna team med omfattande branschkunskap som talar språket i din bransch, förstår dina utmaningar och kan utveckla individuellt anpassade lösningar. Det innebär att du alltid har tillgång till aktuell intralogistik- och programvaruexpertis för ditt projekt. Vi hittar exakt den lösning som du behöver för att öka din produktivitet och effektivitet.

NEDLADDNING

Den rätta lösningen för varje bransch. SSI SCHÄFER kombinerar kompetens med lång erfarenhet och levererar skräddarsydda lösningar.

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB
Hur kan vi hjälpa?

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB