PostNord

Nordens största TPL-företag är så nöjda med lagerautomaterna att de har fördubblat sin beställning. Men COVID-19 bidrog med utmaningar vid installationen.

PostNord TPL är Nordens största TPL-företag med 2,4 miljarder SEK i årsomsättning och nästan 700 000 kvadratmeter lager fördelat över hela Sverige. Håkan Lindberg ansvarar för 150 000 av dessa, som COO för Helsingborg-delen av verksamheten - totalt fem lager som rymmer en mängd olika kunder.

Först skall vi förflytta oss till Malmö, där PostNord hade sex av SSI Schäfer lagerautomater installerade för en viktig e-handelskund.

LAGERAUTOMATER: DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR E-HANDELSKUNDER

Medan SSI Schäfer tidigare har levererat stora skyttelösningar till PostNord, var lagret i Malmö första gången där vi samarbetade om lagerautomater. De största automationssystemen är faktiskt ogynnsamma för e-handel, som vanligtvis har väldigt många men mycket varierade småvaror. Därför finns det också många som helt enkelt väljer traditionella, manuella hylllösningar.

Eftersom lagerautomater lagrar en stor mängd varor på ett mycket litet utrymme och tar varorna direkt till plockaren var det således en självklar lösning för PostNord. Efter att ha tagit in offerter från flera leverantörer föll valet på SSI Schäfer, som installerade sex lagerautomater på det 10 000 kvadratmeter stora lagret i Malmö.

Hela lagret var tillägnad en stor e-handelskund, men det räckte inte. Utrymmet var för litet. PostNord bestämde sig för att flytta allt till ett större lager i Helsingborg - inklusive de sex befintliga lagerautomaterna, samt ytterligare sex stycken.

Det låter i grund och botten som en enkel uppgift. Men detta var 2020 - ett år där väldigt lite visade sig vara enkelt.

Håkan Lindberg säger att projektet med att flytta från Malmö till Helsingborg fungerade även om det var ett pressat tidsschema. Allt var tvunget att klaffa  för att lagret skulle kunna fungera inom den fastställda tidsramen. Han säger att den korta tiden från beställning till leverans var en avgörande faktor för dem att välja SSI Schäfer.

Lagerautomaterna monterades ner och flyttades till Helsingborg, de nya lagerautomaterna installerades, det som kvarstod var kalibreringen av maskinerna. SSI Schäfer är ett internationellt företag och kompetent personal var på väg från Litauen när gränserna stängdes.

"Det hade varit väldigt enkelt för Schäfer att säga att detta inte var möjligt på grund av COVID. Men de ordnade in utbildad personal från Danmark, och vi fick allt på plats inom den planerade tidsramen",

- säger Lindberg.

Lindberg berättar att lagerpersonalen är mycket nöjda med den nya tekniken, som sparar dem mycket plocktid. 

"Många har tyckt att det är spännande med ny teknik, och det är mycket användarvänligt med laserpekare som visar vilken vara du ska välja och med skannerbekräftelse så att du vet vad som har plockats. Det är också lätt att lära sig; folk förstår det snabbt",

- säger Lindberg. 

Utifrån statistiken som är hämtat från systemet, fastslår han att det ligger på runt 40% fler orderrader i timmen mot vad de hade klarat med tradtionella ställage.

På frågan om hur nöjd han är med leveransen, visar han planen för 2021: 

"Vi har beställt ytterligare tolv lagerautomater, så det är uppenbart att vi tycker det är en bra lösning."

I början av 2021 kommer det därmed att finnas 24 operativa lagerautomater i PostNords lager i Helsingborg.

LAGERAUTOMATER: DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR E-HANDELSKUNDER

Postnord image

Hur kan vi hjälpa?