Trender och innovationer i intralogistiken

Framtiden för intralogistiken påverkas av många sociala och tekniska utvecklingar. Som ett nyckelelement i värdekedjan, som blir mer och mer digitaliserad, kan intralogistiken helt enkelt inte undgå dessa utmaningar. I stället måste den om möjligt ligga steget före. Därför menar många experter att logistiken måste spela en föregångsroll i den fjärde industriella revolutionen.
På de följande sidorna presenterar vi några av de trender och innovationer som alla bör känna till som idag sysslar med intralogistik.

artificial_intelligence_02

Artificiell intelligens

Innovations and Trends in material handling and logistics

Trender och innovationer

Marknadsfrågor

it_material_flow

Megatrender

SSI Robo Pick Höglager

Industry 4.0

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?