shutterstock_1102852871_rgb.jpg

SSI SCHÄFER I SVERIGE

Skräddarsydda lösningar från en enda leverantör

Ta möjligheten att utveckla ditt lager

Lagring och logistik genomgår enorma förändringar och framtidens vinnare är de som använder möjligheterna. Alla vill inte hel automatisera sitt lager, därför erbjuder SSI SCHÄFER manuella, semi- och helautomatiska lösningar. Som en av världens ledande leverantör i branschen har vi den största portföljen av system och produkter, producerade i våra egna fabriker.
Hos SSI SCHÄFER letar vi inte efter de bästa lösningarna för dig. Vi skapar dem.

Kundservice & Support

Predictive Maintenance for Sustainable Intralogistics

In the following interview, Elie Zita provides an overview of how digitalization has revolutionized customer service, guaranteeing maximized system availability and sustainability as a result of customized, predictive maintenance.

LÄS MER
Kundservice & Support

Digitalisering möter kundservice

Ett framsteg för kontinuerlig tillgänglighet

LÄS MER
website_header_agv.jpg

Automatisering möter manuella processer och tvärtom

Öka produktiviteten genom att utöka manuella och halvautomatiska logistikprocesser på ett flexibelt sätt med AGV.

LÄS MER
WEASEL Layout with mezzanine, vertical lift module LOGIMAT, shelving, conveyor,

SSI Mechatronics

Inom affärsområdet SSI Mechatronics förser SSI SCHÄFER marknaden med komponenter. Vi levererar dagligen intralogistikkomponenter till generalentreprenörer. Hur detta affärsområde fungerar och vilken roll SSI SCHÄFER spelar berättar Arnold Lanz, vice vd Hub Development & Integrator Business

LÄS MER
picking_handling_brochure_key_visual.jpg

Best Place to Work: Ergonomi möter effektivitet

En uppgift kan utföras på ett särskilt effektivt och högkvalitativt sätt när förutsättningarna är optimala och förloppet är tydligt. Om detta handlar vårt program ergonomics@work!® med speciella plockstationer som motiverar medarbetarna, möjliggör topprestationer och väsentligt förbättrar ergonomin på arbetsplatsen. Rörelser som att lyfta och bära underlättas genom ergonomiska drag- och skjutrörelser och arbetsförloppet och arbetshöjden optimeras. Målet är att skapa ”må-bra-arbetsplatser”, vars användning är intuitiv tack vare intelligenta kommunikations- och indikatorsystem. Våra lösningar är anpassade till den enskilda kundens behov.

LÄS MER
ssi_exyz c_update magazin_screenshot.jpg

SSI Exyz C: Automating Pallet Racks at a Later Point

En ny kompakt komponent ”C” är det nya tillskottet i familjen med de beprövade SSI Exyz-staplingskranarna från SSI SCHÄFER. SSI Exyz C automatiserar processerna i pallställ i befintliga anläggningar på upp till 13,5 m höjd. För detta krävs varken anpassning av golvbeläggningen eller omfattande ombyggnadsåtgärder – det går att införa förändringen under pågående drift.

LÄS MER
sustainability_thinktomorrow_gettyImages_660768786_granulat.tif

Hållbara plastlådor

Intervju med dr Armin Vogel: Hur hållbara plastlådor tillverkas och används under lång tid inom logistik.

LÄS MER
LogiMAT_2020_Key_Visual_IT

Hållbar logistik med – och tack vare – IT

Intralogistiksystem blir allt större och mer komplexa. Datorkapaciteten för en modern IT-infrastruktur för lager uppnår dimensioner vad gäller storlek och komplexitet som var otänkbara för bara några år sedan. I följande artikel berättar Markus Klug, teamledare Data Science & Simulation, hur SSI SCHÄFER driver på utvecklingen inom hållbar logistik med – och tack vare – IT.

LÄS MER
Conveyor system för lagerlådor

Är det dags att skaffa conveyorbanor till ditt lager?

När ditt lager når en viss storlek är det naturligt att börja tänka på automatisering. Conveyorbanor är en bra halvautomationslösning för lagren i mellanskiktet.

LÄS MER

KUNDSERVICE OCH SUPPORT ÖVERBLICK. INTRALOGISTISK UTGÅVA

Intralogistik handlar om komplexa, långvariga relationer, med flertalet personliga kontakter i alla skeden, allt från layoutdesign av diverse implementeringar till livstids-service. För att uppnå bästa möjliga effektivitet i detta, så är maximal tillgänglighet och snabb reaktionsförmåga väldigt viktigt.

LÄS MER
Mobile Racking System ESX

Vilka fördelar finns det med mobila pallställ i lagret?

Studien visar att brist på lagringsutrymme ofta orsakas av att utrymmet inte utnyttjas på ett effektivt sätt. I genomsnitt utnyttjas bara 68 % av lagrets kapacitet.

LÄS MER
cundc_krug_132.tif

Steg för steg till ett digitalt lager

Digitalisering, automatisering, Industri 4.0 och Smart Logistics är ledord som diskuteras på många företag. Inom intralogistiken finns många exempel på väl genomförda digitaliseringsstrategier. Men i företag där lagring och plockning av artiklar inte tillhör kärnverksamheten hittar man fortfarande gamla, invanda strukturer med manuell bokning, låg transparens och utan någon sammankoppling. För att företaget ska kunna digitalisera lager och logistik, rusta sig inför framtiden och samtidigt behålla sin konkurrenskraft finns en flexibel lösning som består av kompletterande, stegvisa anpassningar och moderniseringsåtgärder.

LÄS MER
grafik_cloud_it_RZ_en.jpg

Mjukvara: Flexibilitet i lagret

Snabba skiften på marknaden, oförutsebara händelser i miljö och samhälle samt oförutsägbara variationer i efterfrågan i tider av ökad digitalisering och växande e-handel, gör att flexibiliteten blir en grundförutsättning och måste prioriteras. Men det betyder inte ”individualitet till varje pris”, vare sig i privatlivet eller i lager- och logistikprocesserna och tillhörande program. För att säkra framtiden krävs rätt kombination av standardisering och individualitet.

LÄS MER
Mobile Racking ESX

Hållbar användning av lagerutrymmet

Vi har pratat med Frank Matysiak, chef för systemprojektering på SSI SCHÄFER, om de typiska utmaningarna i lagret och hur SSI SCHÄFER individuellt och framtidsorienterat hjälper kunderna att hitta rätt hyllösning.

LÄS MER
picking_handling_brochure_key_visual.jpg

Ergonomi i intralogistiken: Öka plockningskvaliteten långsiktigt

Inom den operativa logistiken har det länge varit känt att manuell plockning sliter på kroppen. Till detta läggs förändringar i demografin och det faktum att kroppen tål mindre ju äldre man blir. Därför spelar ergonomin en central roll när logistiksystemen ska utvecklas. För att förebygga hälsoproblem och minimera sjukfrånvaron är det viktigt att arbetsplatserna är ergonomiskt utformade för hela personalen oavsett ålder. Därför utvecklar SSI SCHÄFER lösningar för innovativa lagersystem och effektiva transportsystem för att skydda de anställdas hälsa.

LÄS MER
Apotea expanderar sin automation tillsammans med SSI Schäfer

Hälsovårdslogistik: Toppmodern och redo för den ökande e-handeln

Det som nästan hör till normen inom detalj- och grossisthandeln samt modeindustrin börjar nu också ta sig in i läkemedels- och kosmetikaindustrin: E-handel i form av onlineapotek.

LÄS MER
Baugruppe_Gurte_mit_Behaelter_fk050820_frei.tif

SÄKER LAGRING AV FARLIGT GODS

De nya behållarna för farligt gods, utvecklade av SSI SCHÄFER, uppfyller de speciella säkerhetskraven för transport av farliga ämnen i fast form.

LÄS MER
Lådor till conveyor system

7 enkla tips för att välja rätt låda till ert lager

Oavsett om era processer är manuella eller automatiserade så finns vi här för er!

LÄS MER

Hur och varför Coop skiftar från manuell drift

Från manuellt till en av de största automatiserade distributionscentralerna

I oktober 2020 meddelade Coop, ett av de ledande dagligvaruhandlarna i Sverige, och SSI Schäfer, ett av världens ledande leverantör av intralogistiska produkter och system, startpunkten för deras långsiktiga samarbete.

LÄS MER
SSI SCHÄFER Online Store

Den ultimata resan från manuellt till automation

Vi frågade 20 företag: "Vad innebär automatisering av ert lager?". Alla svar pekade mot hur ett automatiserat lager hade ett större framtidsperspektiv, men först efter att ha genomgått en lång och påkostad installation med flera omorganisationer.

LÄS MER
Hur kan vi hjälpa?