credit_card_laptop.jpg

E-handel

Den snabba e-handelsutvecklingen har lett till grundläggande förändringar för företagen och helt nya utmaningar. För att hålla jämna steg med denna utveckling måste företagen öka sin effektivitet och anpassa sina processer samtidigt som de minskar på kostnaderna. Ditt företag kan dra nytta av och växa med e-handel med ett skräddarsytt intralogistikkoncept från SSI SCHÄFER.

HANDELN FÖRÄNDRAS

Elektronisk handel eller e-handel innebär försäljning och inköp som sker via internet. Den här formen av elektronisk affärsverksamhet ställer handeln inför grundläggande förändringar som påverkar hela det sätt på vilket företagen gör affärer. E-handeln växer snabbt på grund av konsumenternas förändrade beteende. Nu handlar man via internet mycket oftare än i fysiska butiker. E-handeln ökar och trenden kommer att fortsätta i framtiden. Företagen måste anpassa sig för att inte hamna på efterkälken om de vill vara en del av e-handeln nu och i framtiden.

Kraftigt konkurrensutsatta marknader, små vinstmarginaler, mindre kvantiteter i kombination med ett ständigt växande och föränderligt produktsortiment innebär att e-handlarna tvingas till allt effektivare processer och optimerade leveranstider. Det är avgörande för att nå framgång och vara konkurrenskraftig inom e-handel, och det gäller både för stora och medelstora företag. Dessutom måste säsongsmässiga ordertoppar och – beroende på bransch – omfattande artikelreturer också hanteras. Även om de utmaningar som e-handelsföretagen står inför när det gäller interna materialflöden är likartade i många branscher är de inte identiska. De enskilda lösningsstrategierna skiljer sig mycket åt och är mycket specifika. SSI SCHÄFER har specialiserat sig på sex marknadssektorer, där man kan kombinera hela sin expertis: livsmedelshandel, mat och dryck, återförsäljar- och grossistverksamhet, hälsovård och kosmetika, mode och industri.

Varje dag bevisar våra fler än 10 000 anställda på över 70 platser inklusive tio produktionsanläggningar och fyra kompetenscenter varför SSI SCHÄFER är ett av de företag som utvecklas bäst på marknaden. Vårt omfattande produktsortiment kan i kombination med våra innovationer och skräddarsydda lösningar hantera nästan alla utmaningar. För att vinna på den ytterst konkurrensutsatta e-handelsmarknaden måste företagen ha en extremt effektiv och flexibel intralogiklösning. Det gör det möjligt för dem att leverera varor från sitt mycket breda produktsortiment till sina kunder nästa dag. Modullösningar baserade på skalbara systemelement ger bästa resultat. De skapar flexibla intralogistikstrukturer som kan hantera kraven som ställs på en mycket dynamisk e-handel.

SSI SCHÄFERs styrka är att man levererar en lösningsinriktad teknik som ger våra kunder möjlighet att växa genom förändring.

SSI SCHÄFER erbjuder företag som växlar upp till e-handel ett brett spektrum av produkter och lösningar. Dessa sträcker sig från manuella till delvis automatiserade och helautomatiska system. I kombination med kompetent rådgivning och planering av våra experter möjliggör våra produkter och lösningar att på ett optimalt sätt anpassa företagets intralogistik efter e-handelskraven och samtidigt förbereda ditt företag för kommande förändringar. Den rätta intralogistiken säkerställer att du kan uppfylla dina kunders krav. Och på så sätt kan du öka företagets tillväxt genom e-handel!

Lösningar för e-handel och effektiv rutthantering. De traditionella försäljningskanalerna återförsäljare och postorder vävs ihop i allt högre grad. Inom många områden har de förvandlats till modeller med flera eller många kanaler. Den fortsatta e-handelstillväxten resulterar i alltmer komplexa och krävande leveranskedjor. SSI SCHÄFER började ta itu med dessa förändringar redan från tidigt och etablerade ett team av experter för e-handelsmarknaden för att utveckla nödvändiga lösningar och koncept. ”Fulfillment Factory” är ett av dessa intelligenta koncept. Det är ett modulsystem för optimering av plockprocessen och orderbearbetning, och är idealiskt för e-handelstillämpningar. Varorna kan sorteras och sekvenseras högdynamiskt in i minsta möjliga utrymme. Samtidigt kan returer integreras i behandlingen av B2C- och B2B-order. Det gör Fulfillment Factory särskilt intressant för en mängd olika produkter som kläder, skor, elektriska artiklar, leksaker, hushållsapparater, läkemedel, kosmetika och andra konsumtionsvaror.

Transportsystemen SSI Carrier och SSI Mover är de centrala delarna i Fulfillment Factory. SSI Carrier är avsedd för laster upp till 3 kg, medan SSI Mover transporterar laster som väger upp till 10 kg. De är utrustade med en RFID-transponder eller en streckkod. Detta förhindrar fel och leder till hög tillförlitlighet.

SSI SCHÄFER är huvudentreprenör och fullsortimentsleverantör. Vi erbjuder våra kunder ett heltäckande paket som omfattar alla produkter, lösningar och tjänster de behöver. Det gör att vi kan erbjuda ett perfekt anpassat intralogistikkoncept som kan hantera de krävande och ständigt föränderliga e-handelskraven. Med ett effektivt logistikkoncept lägger du grunden för kundtillfredsställelse och säkrar företagets tillväxt och framgång. SSI SCHÄFER fungerar som din kraftfulla partner!