it_material_flow

Företagslösning

Företagslösning är den integrerade lösningen för din supply chain

Affärssegmentet Enterprise solution hos SSI SCHÄFER definieras som det logistiska styrinstrumentet mellan lager, transport och materialstyrning. Med andra ord handlar det om att på ett integrerat och hållbart sätt uppfylla kundernas önskemål.

Enterprise solutions från SSI SCHÄFER innebär omvandling från en programvarustyrd och lösningsbunden intralogistik via nätverksansluten supply chain till en enhetlig logistikplattform för alla distributionsvägar. Detta inbegriper också en övergripande planering, tidsdispostion och styrning av logistiken som en del av ett flexibelt lagerhanteringssystem.

Fokus på kunden

Vi stöder dig i denna omvandling och tillhandahåller en omfattande rådgivning. Härvid utnyttjar vi vår omfattande logistik- och processexpertis som bygger på talrika kundinstallationer. Och vi talar ditt språk.

SSI SCHÄFER har som mål att skapa en enhetlig logistikplattform för alla säljkanaler och därmed en kanalövergripande planering, disposition och styrning av logistiken i ett flexibelt lagerhanteringssystem.


FÖRETAGSLÖSNING EN INTEGRERAD LÖSNING FÖR DIN SUPPLY CHAIN

E-handel och förvandlingen från säljarens till köparens marknad har lett till hög tillväxt, framför allt inom handeln. Följden är anpassad produktion, ökade förväntningar från kunderna och allt kortare produktlivscykler samt snabba produkt- och kollektionsändringar. Mindre ordermängder med högre orderfrekvens är en utmaning för intralogistiken när det gäller att tillgodose kundernas krav.

För att anpassa sig efter marknaden krävs en heltäckande logistikplattform för alla handelsvägar och tillhörande planering, disposition och styrning av logistiken i ett flexibelt Warehouse Management System.

I dessa omvandlingsprocesser har mjukvarulösningen en utomordentligt strategisk betydelse. Den spelar en nyckelroll för den intelligenta sammankopplingen av materialflöden och processer. Idag efterfrågas inte längre rena programmoduler utan systemlösningar för specifika behov.

I samband med förändringarna i de logistiska uppgifterna och den ökande komplexiteten ökar kravet på koordinering mellan de enskilda delprocesserna.

En överordnad instans för optimering, styrning och övervakning av alla data- och varuflöden inom leveranskedjan krävs för att kunna genomföra alla relevanta varuförflyttningar och varubokningar på ett överskådligt sätt.

All order, basdata, bestånd och lagerändringar, utförandeinstanser samt alla berörda parters status måste kopplas samman i realtid. På så sätt kan hela kedjan aktivt kontrolleras och styras i sin helhet.

Mjukvarulösningen måste ses som en totallösning. Det gör att systemet kan drivas så effektivt som möjligt samtidigt som potentiella gränssnittsproblem elimineras.

SSI SCHÄFER utmärker sig med sin mjukvaruprodukt WAMAS® och tillhandahåller en leveransklar programlösning som mer än väl uppfyller dessa krav. Vår mjukvarulösning WAMAS® säkerställer den vertikala integrationen av alla intralogistikkomponenter och erbjuder kunderna ett komplett högpresterande  system.

NEDLADDNING

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB
Hur kan vi hjälpa?