Företagslösning

Den integrerade lösningen för din supply chain

Affärssegmentet Enterprise solution hos SSI SCHÄFER definieras som det logistiska styrinstrumentet mellan lager, transport och materialstyrning. Med andra ord handlar det om att på ett integrerat och hållbart sätt uppfylla kundernas önskemål.

Enterprise solutions från SSI SCHÄFER innebär omvandling från en programvarustyrd och lösningsbunden intralogistik via nätverksansluten supply chain till en enhetlig logistikplattform för alla distributionsvägar. Detta inbegriper också en övergripande planering, tidsdispostion och styrning av logistiken som en del av ett flexibelt lagerhanteringssystem.

Fokus på kunden

Vi stöder dig i denna omvandling och tillhandahåller en omfattande rådgivning. Härvid utnyttjar vi vår omfattande logistik- och processexpertis som bygger på talrika kundinstallationer. Och vi talar ditt språk.

SSI SCHÄFER har som mål att skapa en enhetlig logistikplattform för alla säljkanaler och därmed en kanalövergripande planering, disposition och styrning av logistiken i ett flexibelt lagerhanteringssystem.
KONCERNLÖSNINGAR – INTEGRERAD LÖSNING FÖR DIN SUPPLY CHAIN

E-handel och förvandlingen från säljarens till köparens marknad har lett till hög tillväxt, framför allt inom handeln. Följden är anpassad produktion, ökade förväntningar från kunderna och allt kortare produktlivscykler samt snabba produkt- och kollektionsändringar. Mindre ordermängder med högre orderfrekvens är en utmaning för intralogistiken när det gäller att tillgodose kundernas krav.

För att anpassa sig efter marknaden krävs en heltäckande logistikplattform för alla handelsvägar och tillhörande planering, disposition och styrning av logistiken i ett flexibelt Warehouse Management System.

I dessa omvandlingsprocesser har mjukvarulösningen en utomordentligt strategisk betydelse. Den spelar en nyckelroll för den intelligenta sammankopplingen av materialflöden och processer. Idag efterfrågas inte längre rena programmoduler utan systemlösningar för specifika behov.

I samband med förändringarna i de logistiska uppgifterna och den ökande komplexiteten ökar kravet på koordinering mellan de enskilda delprocesserna.

En överordnad instans för optimering, styrning och övervakning av alla data- och varuflöden inom leveranskedjan krävs för att kunna genomföra alla relevanta varuförflyttningar och varubokningar på ett överskådligt sätt.

All order, basdata, bestånd och lagerändringar, utförandeinstanser samt alla berörda parters status måste kopplas samman i realtid. På så sätt kan hela kedjan aktivt kontrolleras och styras i sin helhet. Det betyder: Mjukvarulösningen måste ses som en totallösning. Det gör att systemet kan drivas så effektivt som möjligt samtidigt som potentiella gränssnittsproblem elimineras.

SSI SCHÄFER utmärker sig med sin mjukvaruprodukt WAMAS® och tillhandahåller en leveransklar programlösning som mer än väl uppfyller dessa krav. Vår mjukvarulösning WAMAS® säkerställer den vertikala integrationen av alla intralogistikkomponenter och erbjuder kunderna ett komplett högpresterande  system.

LOGISTIKPROGRAMMET WAMAS

Den perfekta mjukvarulösningen på alla logistik krav.

WAMAS®

Med hjälp av WAMAS®-logistikmjukvara- bygger SSI SCHÄFER ett effektivare lager. Från lagerstyrning till övervakningssystem. Oavsett om det handlar om ett mauellt eller väldigt komplext automatiserat logistiksystem.

WAMAS® är det perfekta svaret på alla logisitkkrav. Programmet tillhandahåller en mängd funktioner, allt från lagerstyrning till transparanta övervaknings och kontrollfunktioner samt gränssnitt till det bredaste utbudet av ERP-system.

Möjligheterna med WAMAS® är inte begränsade till lagring och administration av artiklar. WAMAS® hanterar och kontrollerar alla processer som är involverade i intralogistik. Det bidrar till att utföra jobbet på ett effektivt och flexibelt sätt, optimera artiklarnas rörelsemönster samt analysera och effektivisera logistiken. KPIs är bara några av de funktioner som erbjuds i WAMAS®-portföljen.

Software Solutions for your logistics

WAMAS® Logistikprogram

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

Mjukvarulösning Nyckeltal och Dashboards

Nyckeltal och dashboards

Software Solutions for your logistics

Automatiserade Programvaru Lösningar

Inga tillgängliga möjligheter

NEDLADDNING

Den rätta lösningen för alla marknadssektorer. SSI SCHÄFER kombinerar erfarenhet med skräddarsydda lösningar.

Broschyr Mjukvarulösningar

Broschyr Mjukvarulösningar  Intelligenta IT-lösningar för dagens och morgondagens intralogistiska utmaningar

859.1 KB

Broschyr Automation  Skräddasydda lösningar inom olika marknadssektioner.

Broschyr Automation 2017 Tyskland. Skräddarsydda lösningar inom olika marknadssektioner. SSI Schäfer skräddarsyr intralogistiska lösningar inom en mängd olika branscher. Lösningar som effektiviserar din lagring. 1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]