Sorteringssystem för transportfickor SSI Carrier

Ett modulärt sorteringssystem för transportfickor för e-handels- och flerkanalsdistribution 

Med sorteringssystemet för transportfickor SSI Carrier erbjuder SSI SCHÄFER en ytterst kompakt och mångsidig hängtransportör som gör det möjligt att behandla olika försäljningskanaler parallellt. Den är därför särskilt lämplig för e-handeln. Det innovativa sorteringssystemet SSI Carrier imponerar framför allt med sin flexibilitet. Med en enda lastbärare går det att transportera, sortera och sekvensera hängande och liggande varor i ett och samma system – och med en hög genomströmningseffekt.

HUR OPTIMERAR SSI CARRIER DIN LEVERANSKEDJA?

Sorteringssystemet för transportfickor kan användas i olika branscher och optimerar returhanteringen.

SSI Carrier kan transportera artiklar på upp till 3 kg från områdena fashion, sjukvård, kosmetika eller detaljhandel på ett skonsamt sätt. Allt från kläder, skor, kosmetika och leksaker till hushållsartiklar och elektroniska artiklar.

Med RFID-teknik och hantering av enskilda artiklar kan inom ett och samma system både små ordrar som är typiska för e-handeln och större ordrar för detaljhandeln färdigställas i valfri kombination och önskad sekvens. 

Kärnan i SSI Carrier-systemet är matrissorteringen. De artiklar som behövs för kundordrar kan plockas i olika tidigare system och osorterade överlämnas till SSI Carrier-systemet. Där sorteras kundordrarna i batcher och placeras med hjälp av intelligent matrissortering i önskad sekvens – även inom en kundorder. På så vis kan ordrar av olika storlek och destination hanteras samtidigt och i önskad sekvens anlända till packstationen för att packas och göras klara för leverans. 

Tack vare att SSI Carrier-systemet är modulärt är det möjligt att med standardelementen sammanställa individuella lösningar på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt och uppnå en mycket hög sorteringsprestanda på tusentals eller ända upp till tiotusentals artiklar i timmen. Därmed kan systemet alltid utvidgas och anpassas till ändrade förhållanden i framtiden. 

Dessutom har SSI Carrier ett dynamiskt buffertsystem som är essentiellt för en effektiv returhantering. Returnerade artiklar med hög efterfrågan kontrolleras och lagras sedan direkt i den dynamiska bufferten. På så vis är de genast tillbaka i systemet och kan när som helst, helautomatiskt, användas för nya ordrar och ersättningsleveranser. En optimal lösning för just-in-time eller same-day delivery.

SSI Carrier övertygar även när det gäller hållbarhet: Förutom högre lagertäthet och permanent tillgång garanterar den intelligenta avaktiveringen och användningen av passivt drivna komponenter en hög energieffektivitet. Sorteringssystemet för transportfickor kännetecknas vidare av hög genomströmning, processäkerhet och lågt underhållsbehov.

SORTERINGSSYSTEM FÖR TRANSPORTFICKOR SSI CARRIER

Individuell lösning för helautomatisk sekvensering av hängande och liggande varor i ett och samma system

Avancerad intralogistik från en enda leverantör

Med modulbyggsatsen och det tillhörande SSI Carrier-systemet erbjuder SSI SCHÄFER en systemlösning för ett både dynamiskt och effektivt lager- och sorteringssystem. SSI SCHÄFERs beprövade och användarvänliga mjukvara och styrteknik gör användningen av hängtransportörsystemet otroligt smidig. Med den modernaste visualiseringstekniken och optimala gränssnitt till kundsystemen kan varje typ av lager integreras sömlöst.

SSI CARRIER – KOMPONENTER OCH FÖRDELAR

Pålitliga, mångsidiga och enastående

 • Transportör: en rulladapter som hämtar, transporterar och på ett tillförlitligt sätt identifierar transportfickor eller galgar med RFID-chip

 • Cirkulerande transportör: en transportör som förbinder de horisontella eller övergripande funktionsenheterna

 • Ackumuleringstransportör: flexibel transportör som används för att transportera, ackumulera, sortera och buffra på horisontella transportsträckor

 • Vinklad bandtransportör: för att övervinna stora höjdskillnader på korta sträckor

 • Kombinator: kopplingselement mellan den cirkulerande transportören och ackumuleringstransportören

 • Fyllningsstation: fyller de enskilda artiklarna i SSI Carrier-systemet

 • Packstation: artiklarna tas upp i önskad sekvens och packas

  

 • Sortering med hög noggrannhet, varuskydd och processäkerhet

 • Högre lagertäthet

 • Skonsam transport av varorna

 • Användarvänliga gränssnitt

 • Utrymmesbesparande lösning tack vare tvåvåningskonstruktion och minimal användning av gravitationstransportörer

 • Lågt underhållsbehov

 • Tack vare RFID undviks fel och en hög läskvot uppnås

 • Effektiv returhantering

 • Pre-picking möjligt tack vare dynamisk buffert

 • Allt detta från en enda leverantör – utveckling, produktion, planering, stålkonstruktion, skräddarsydd IT, installering, idriftsättning och service

Artiklar som kläder, skor, kosmetika, leksaker, hushållsartiklar eller elektroniska artiklar på högst 3 kg transporteras skonsamt av SSI Carrier. Därmed är den lämplig för hantering av både små e-handelsorder och stora order för detaljhandeln i olika kombination och sekvens. Sorteringssystemet för transportfickor SSI Carrier är särskilt lämpat för följande branscher:

REFERENS: FENIX OUTDOOR LOGISTICS

Flexibel flerkanalsdistribution med det högdynamiska sorteringssystemet för transportfickor SSI Carrier

Skräddarsydd logistiklösning för Fenix

För den som letar efter lämpliga kläder och utrustning för nästa friluftsäventyr erbjuder Fenix ett brett urval i det högre segmentet. För att på lång sikt kunna möta de ökande utmaningar som flerkanalsverksamheten stod inför hade Fenix Outdoor International AG startat ett eget logistikföretag – Fenix Outdoor Logistics GmbH. Denna logistikcentral förser dagligen såväl butiker i Tyskland och Skandinavien som e-handelskunder.

I egenskap av generalentreprenör antog SSI SCHÄFER utmaningen och utarbetade en skräddarsydd lösning för Fenix Outdoor Logistics, inklusive nyckelfärdig implementering. Det viktiga här var att på ett optimalt sätt hantera de olika specifikationerna för de olika försäljningskanalerna. Om det vid butiksleveranser framför allt handlar om att försortera och sekvensera varorna på rätt sätt, så är det vid e-handel viktigt att snabbt kunna hantera många små ordrar och returer. Hjärtat i anläggningen är det innovativa sorteringssystemet för transportfickor SSI Carrier från SSI SCHÄFER.
 

NEDLADDNINGAR

Broschyr SSI Carrier

Broschyr SSI Carrier

525.3 KB

br_conveying_en_low.pdf

null

1.2 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?