SSI Carrier, overhead conveying system, pouch sorter, pouch conveyor, conveying

Sorteringssystem SSI Carrier för transportfickor

Utrymmesbesparande och modulärt sorteringssystem med transportfickor för distribution via e-handel och omnichannel

SSI Schäfers sorteringssystem SSI Carrier för transportfickor är ett utrymmesbesparande och mångsidigt hängtransportsystem för parallell hantering av olika säljkanaler. Som en del av SSI:s hängtransportörproduktfamilj möjliggör det varutransport med frigjord golvyta genom att utnyttja oanvänt utrymme under taket.

Transport, buffring, sortering och sekvensindelning av platta och hängande artiklar i ett och samma system

SSI Carrier

 • säkerställer en skonsam transport av produkter

 • kräver minsta möjliga fotavtryck

 • garanterar högsta möjliga lagringstäthet

 • erbjuder hög skalbarhet och flexibla systemutbyggnader genom en modulär och anpassningsbar design

HUR KAN SORTERINGSSYSTEMET SSI CARRIER FÖR TRANSPORTFICKOR OPTIMERA ER LEVERANSKEDJA?

En systemlösning för individuell sortering av platta och hängande artiklar

Specialfunktionen i sorteringssystemet för transportfickor är den unika matrissorteringsalgoritmen. Matrissorteringen i kombination med det dynamiska buffringssystemet gör det möjligt

 1. att sammanställa artiklar plockade från olika lagringszoner till sorterade kundordrar

 2. att tillhandahålla snabb leverans till packstationerna i önskad ordningsföljd och inom en kort tid

Genom att använda RFID-teknik och att bearbeta enskilda artiklar kan systemet hantera flexibla orderstrukturer perfekt och kombinera små e-handelsordrar, stora detaljhandelsordrar och pick & collect-order för ett brett spektrum av artiklar. Det automatiserade systemet minskar beröringen av produkterna och uppfyller nyckelkraven för e-handel inom olika branscher.

Särskilt inom modebranschen är en snabb och effektiv hantering av returer av största vikt.

Efter en kvalitetskontroll placeras returnerade varor som är högt efterfrågade i SSI Carrier-systemets fickor och lagras direkt i SSI Carriers dynamiska buffert. Varorna återförs alltså omedelbart till systemet och blir automatiskt tillgängliga för nya ordrar och leveranser — vilket sparar värdefull tid.

Den här processen:

 • säkerställer permanent och tillförlitlig tillgänglighet av artiklarna

 • representerar en optimal lösning för leveranser just in time eller samma dag

SSI Carrier säkerställer en mycket skonsam transport av varor i fickor med hjälp av ett innovativt koncept för drivna ackumuleringstransportörer. Det förhindrar att fickorna kolliderar med varandra, vilket är vanligt förekommande på tyngdkraftsbaserade lutande transportörer. Detta är nyckeln till hantering av ömtåliga produkter och förpackningar, till exempel inom hälsovårds- och kosmetikabranscherna.

SSI Carrier-systemets smarta och modulära utformning ger en hög skalbarhet, eftersom standardkomponenter kan kombineras variabelt och ekonomiskt. Genom en smart kombination av olika moduler kan på så sätt en mycket hög sorteringskapacitet uppnås, från flera tusen upp till tiotusentals artiklar per timme. Det innebär att systemet är mycket flexibelt och att det när som helst kan anpassas till kommande affärsvolymer.

SSI Carrier är också känt för sin optimerade utrymmesanvändning. Systemet kan utformas i flera nivåer med en kompakt invändig stålkonstruktion som sparar värdefullt lagerutrymme. Dessutom möjliggör användning av drivna ackumuleringstransportörer en lägre konstruktionshöjd. Den reducerade storleken resulterar i ökad lagringstäthet, och därmed bidrar systemet avsevärt till ökad effektivitet och minskade kostnader.

Hängtransportörsystemet sparar energi genom att stänga av transportörer på kommando för områden som för tillfället inte används, vilket sparar energi. Energieffektiviteten förbättras också tack vare systemets effektivitet ur processynvinkel. Systemets flexibilitet och kapacitet gör att det uppfyller många olika krav inom ett och samma system, så att kunderna behöver mindre maskineri och energi för att uppfylla sina krav.

FRÅN INLASTNING TILL FÖRPACKNING MED SSI CARRIER

Det modulära systemet SSI Carrier går enkelt att integrera i befintliga eller nya lagerbyggnader.
En typisk systemlösning omfattar inlastnings-, buffrings-, transport-, sorterings- och förpackningsområden i en eller flera nivåer.

Oavsett om det gäller lagring av hängande varor, manuell lagring av platta varor eller höggradigt automatiserad lagring med skyttelsystem, kommer de plockade varorna och returerna fram till sorteringssystemet där de packas och sammanställs till kundorder:

1. Vid inlastningsstationerna placeras varje artikel för sig i en påse. Hängande klädesplagg fästs direkt med en hängare.

2. Artikeln scannas, varvid produktens streckkod överförs till respektive RFID transponder i systemet och därefter går att identifiera igenom hela systemet. RFID-teknikens noggrannhet säkerställer att systemet har hög tillförlitlighet och processtabilitet.

3. När artiklarna har lastats in genomförs alla följande moment automatiskt. Förplockade artiklar buffras i olika dynamiska buffertsystem och sorteringssatser bildas utifrån kundernas order.

4. Därefter kommer artiklarna till matrissorteraren, där de sorteras i önskad ordningsföljd – också utifrån en kundorder. Order med olika storlekar och destinationer kan behandlas samtidigt och lastas ut vid utlastningsstationerna.

5. Efter packning går ordern vidare till leverans.

SOFISTIKERAD MATERIALHANTERING FRÅN EN ENDA KÄLLA

Hela processen som nämns ovan styrs av den moderna och användarvänliga logistikprogramvaran, WAMAS®. Optimala gränssnitt mot kundens system säkerställer att programvaran kan integreras smidigt i så nästan alla typer av lager. Förutom att övervaka systemet och kontrollera materialflödet sköter WAMAS® också uppgiften att spåra varor och visualisera dem med WAMAS Lighthouse.

”E-handelsbranschen står inför en starkt dynamisk utveckling. Vi erbjuder våra kunder en kostnadseffektiv och kompakt lösning som kan anpassas flexibelt till framtida krav. Tillsammans med en skräddarsydd programvarulösning och den senaste visualiseringstekniken, samt kundanpassad service, ger SSI Schäfer kunden en heltäckande lösning från en och samma källa. ”

Dr.Michael Zacher, produktchef hängtransportörer, SSI Schäfer

SSI CARRIER – FÖRDELAR, TILLÄMPNINGAR OCH KOMPONENTER

Ett tillförlitligt, mångsidigt och unikt system

•    Skonsam transport av produkter
•    Optimerad användning av utrymme och hög lagringstäthet
•    Hög skalbarhet och flexibel utbyggnad tack vare en modulär och kundanpassbar utformning
•    Allt från en enda källa inklusive heltäckande programvarulösning och service
•    Uppfyllande av e-handels-, detaljhandels- och Click & Collect-order från ett och samma lager
•    Automatisk sortering och sekvensindelning i kundspecifika ordningsföljder med hög sorteringskapacitet
•    Hög sorteringsnoggrannhet, lastsäkring och processäkehet tack vare RFID-tekniken
•    Effektiv hantering av returer
•    Kläder på hängare och platta förpackade artiklar kan transporteras i ett och samma system
•    Minsta möjliga beröring av produkterna och effektivt personalutnyttjande
•    Användarvänligt tack vare det enkla användargränssnittet

SSI Carrier är särskilt lämplig för e-handel och omnichannel-applikationer inom mode, hälsovårds- och kosmetikabransherna och detalj- och partihandel. Artiklar som kläder, skor, kosmetika och husgeråd med vikter upp till 2,5 kg kan transporteras i fickorna. Om artiklarna fästs direkt i hängarna, till exempel klädesplagg på galgar, får de väga upp till 3 kg.

 • Lastbärare: Rulladapter som håller fast och transporterar fickor eller hängare och som kan identifieras tillförlitligt med RFID-chip

 • Cirkulationstransportör: En transportör som kopplar samman horisontala eller plattformsöverlappande funktionsenheter

 • Ackumuleringstransportör: Flexibel transportör för transport, ackumulering, sortering och buffring på horisontala transportöravsnitt

 • Vinkeltransportör: Används för att klara avsevärda höjdskillnader på korta avsnitt

 • Växel: Förbindelseelement mellan cirkulationstransportör och ackumuleringstransportör

 • Inlastningsstation: Intag av artiklar i SSI Carrier-systemet

 • Utlastningsstation: Artiklar lastas ut och packas i önskad ordningsföljd

SSI CARRIER I FUNKTION HOS FENIX OUTDOOR LOGISTICS FÖR DISTRIBUTION VIA OMNICHANNEL DISTRIBUTION

Case Study: en flexibel lösning tack vare sorteringssystemet SSI Carrier för transportfickor.

SKRÄDDARSYDD LOGISTIKLÖSNING FÖR E-HANDEL OCH BUTIKSLEVERANSER

Om du letar efter lämpliga kläder och bra utrustning till ditt nästa friluftsäventyr kan Fenix erbjuda ett brett urval av kvalitetsvaror. Fenix Outdoor Logistics GmbH levererar dagligen till butiker i Tyskland och Norden och till e-handelskunder från sitt nya logistikcentrum i Ludwigslust.

SSI SCHÄFER fungerade som generalentreprenör och tog fram en skräddarsydd logistiklösning, inklusive nyckelfärdigt genomförande, för att svara upp mot de gemensamma säljkanalernas växande utmaningar.

En optimal hantering av säljkanalernas olika egenskaper spelade en viktig roll i detta. Butiksleveranser kräver framför allt en korrekt försortering och sekvensindelning av varorna, medan e-handeln lägger tonvikten vid snabb behandling av många små och en mycket effektiv hantering av returer. Kärnan i systemet är det innovativa sorteringssystemet SSI Carrier för transportfickor från SSI SCHÄFER.

”Sorteringssystemet år en viktig komponent i vårt koncept med en logistikfunktion som är ’bäst i sin klass’. Det används för att behandla huvuddelen av våra order med en hög automatiseringsgrad. Resultatet är mycket korta genomströmningstider med avsevärt sänkta kostnader och tillförlitlig behandling.”

Felix Köhler, lagerchef hos Fenix Outdoor Logistics

SSI CARRIER ANVÄNDS FÖR AUTOMATISERAD E-HANDELSDISTRIBUTION HOS DSV

Case Study: Hög kapacitet och effektiv hantering av ordertoppar med SSI Carrier

För att kunna hantera en ständigt växande e-handel behövde det globala 3PL-transport- och logistikföretaget DSV höja kapaciteten vid sitt befintliga distributionscentrum i Brampton i Kanada. Som generalentreprenör genomförde SSI SCHÄFER en skräddarsydd logistiklösning som innefattar det innovativa sorteringssystemet SSI Carrier för transportfickor och som ger en höggradigt automatiserad och effektiv orderuppfyllelse.

En betydande utmaning var att lösningen måste passa in i ett befintligt system och genomföras parallellt med verksamheten i lagret.  Den heltäckande lösningen gjorde att DSV inte bara kunde fortsätta sin normala uppfyllelseverksamhet utan också skapa den ökade e-handelskapacitet som DSV behövde för att både säkra en smidig orderuppfyllelse och klara toppbelastningar.

Låter det intressant? Ladda ned våra filer så får du veta mer, eller ring oss.

NEDLADDNINGAR

Case Study DSV Kanada

Innovativ heltäckande lösning som grundval för framgång inom e-handel

511.8 KB

Sorteringssystem SSI Carrier för transportfickor

Det starkt dynamiska sorteringssystemet för transportfickor för distribution via e-handel och omnichannel distribution

525.3 KB

Transportörbroschyr

Smarta transportörer - Modulära transportörlösningar för alla lastbärare som optimerar materialflödet

1.2 MB

Referens Fenix Outdoor Logistics, Tyskland

Flexibel Omnichanneldistribution tack vare det starkt dynamiska sorteringssystemet SSI Carrier Pouch Sorter

992.3 KB
Hur kan vi hjälpa?