Ergonomics®@work arbetsplats

ergonomics@work!® (arbetsplats)

Genomtänkta arbetsplatslösningar med ergonomics@work!®

SSI SCHÄFER insåg redan tidigt ergonomins viktiga betydelse. Den berömda ”SCHÄFER-lådan”, våra plocklådor, är ett resultat av genomtänkt ergonomi. Idag kan vi erbjuda det bredaste och mest avancerade urvalet av ergonomiska arbetsplatser för lager och företag.

Även i tider av toppmodern lagerautomatisering är det framför allt det mänskliga arbetet som avgör kvalitet, genomströmning och leveranstid. I lagret, i tillverkningen, i kontoret – överallt utförs de väsentliga uppgifterna i värdekedjan av människor.

Som leverantör av logistiklösningar har SSI SCHÄFER varit föregångare när det gäller ergonomiska arbetsplatser. Ergonomics@work!® har utvecklats som en del av ett koncept för arbetsplatser och är väldigt effektivt och samtidigt skonsamt för kroppen. Detta koncept har blivit en integrerad del i alla SSI SCHÄFER-produkter.

Vårt koncept omfattar bland annat

  • Optimal layout av manöverelement och indikeringar

  • Naturliga, hudvänliga men ändå robusta material

  • Integrerad felsökning och support vid felsökning

  • Klart, enkelt och logiskt användargränssnitt

  • Energibesparande materialflöde

  • Tyst drift

Vi analyserar arbetsprocesserna i förväg. I denna process registreras exempelvis manuella åtgärder i över 30 individuella steg. Dessa data ligger sedan till grund för den optimala ergonomiska lösning som vi utvecklar.

Goods in

Arbetsplatsstationer

Inga tillgängliga möjligheter

Hur kan vi hjälpa?