Goods in

Arbetsplatsstationer i varumottagningen

Arbetsplatsstationer i varumottagningen utgör gränssnittet mellan det externa och det interna varuflödet. Varorna levereras in, kontrolleras och förbereds för senare lagring och packas om i standardlådor.

I varumottagningen förs varan i sidled från en höj- och sänkbar pallstation till arbetsbordet. Streckkoderna skannas och registreras i lagersystemet med en grafisk meny. Därefter flyttas varorna till lagerlådorna, och för transport till lagerplatsen skjuts lådorna över på ett conveyor system i samma höjd som arbetsbordet. Ovanför bordet, kör ett annat transportband bort de tomma kartongerna. Integrerade behållare för plast- och restavfall samt dämpande golvmattor för stående arbete kompletterar arbetsplatserna i varumottagningen.

Hög omsättning, men låg stress för personalen

Denna arbetsplatsmodell är designad för att minimera belastningen på medarbetarna, trots hög omsättning av varor. Den ergonomiska optimeringen möjliggör effektiv varuinlagring av olika artiklar med hög lagringskapacitet som samtidigt är skonsam för produkterna. Arbetsplatserna från SSI SCHÄFER anpassar sig till människorna som använder dem, inte tvärtom. Det är därför vi kan uppnå produktivitetsökningar upp till 20 procent med vårt system. Dessutom erbjuder SSI SCHÄFERs arbetsplatser i varumottagningen också möjlighet till snabbare inlagring av returer.

EFFEKTIV VARUINLAGRING

  • Genomtänkt avfallshantering (borttagningsintervall) för bortskaffning av kartonger (kartongband) samt plast- och restavfall (integrerade avfallsbehållare)

  • Visuellt programvarustöd för inlagringsprocessen genom lämplig menynavigering med grafik

  • Ytterligare en funktion som implementerats: Inlagring av returer från läkemedelsmarknaden

  • Geometriskt arrangemang av varorna och lagerbehållarna så nära varandra som möjligt

  • Lyft på arbetsplatsen undviks tack vare ett saxlyftbord

  • Ergonomiskt optimerat gränssnitt människa-maskin

  • Varorna levereras på pallar direkt till arbetsplatsen

  • Materialflödet följer konsekvent tyngdkraften

  • Dämpande golvmattor för stående arbete

Hur kan vi hjälpa?