haribo_grafschaft_2018_11.tif

Höglager

Höglager teknikens fördelar

Förutom semi automatiserade lösningar kan SSI SCHÄFER också erbjuda helautomatiska höglager. Det innebär flera fördelar, högre lagertäthet, direkt åtkomst till varje artikel, hög processhastighet och processäkerhet, överlägsen tillgänglighet (24/7) samt optimalt utrymmesutnyttjande.

Många utföranden för olika behov 

Lösningarna utformas så att dina ställage är perfekt anpassade till just Era förutsättningar. I höglager för pallar kan både vanliga typer av pallar och specialutformade lastbärare användas. De olika lagringsvarianterna – från enkellagring till flerdubbel inlagring – samt på motsvarande sätt anpassade djup och bredder på lagerfacken ger maximal flexibilitet i utnyttjandet av tillgängligt lagerutrymme. Förutom höglager för lastpallar erbjuder vi också helautomatiska lager för lagerlådor, kartonger eller tablar. Särskilt när det gäller kyl- eller fryslager med deras speciella krav kan vi hänvisa till ett stort antal referenser från hela världen.

 

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR MED HÖGLAGER

Lagerinredning med pallställ

Du får allt från oss som en färdig lösning, från design, den statiska utformningen av systemet, konstruktionen till produktionen. Våra stålkonstruktioner erbjuder lösningar som utnyttjar tillgängligt utrymme och andra förutsättningar optimalt. De uppfyller även de snävaste toleranser och bildar en säker grund för maximalt kapacitetsutnyttjande av de automatiska systemen. Våra internationellt erfarna projektledare utvecklar unika lösningar, exakt anpassade efter dina behov. SSI SCHÄFER garanterar dig en integrerad och systematisk planering och en pålitlig implementering. Dessutom svarar oberoende kvalitetssäkring inspektörer för att produkten överensstämmer med våra strikta kvalitetsnormer. 

Staplingskran Exyz

Ställagesystem finns i ett stort antal varianter. Mellan ett helautomatiskt höglager i silokonstruktion och ett manuellt hyllsystem finns ett stort antal blandformer. Principiellt skiljer vi mellan lager för uppställning i en hall (in-house) och så kallade siloanläggningar. På silomodellen utgör hyllsystemen den bärande underkonstruktionen för tak och väggar – vilket gör det överflödigt att bygga en separat hall.

SSI SCHÄFER, är en av få leverantörer av automatiska lagersystem, men i stånd att tillverka pallsiloanläggningar med en höjd på långt över 40 meter. Systemet har många fördelar, utrymmesbesparing genom den kompakta konstruktionen, snabb driftsättning tack vare kortare monteringstid och slutligen även låga driftkostnader. Från och med en bygghöjd av ca 20 meter kan det vara meningsfullt att uppföra höglagret i silokonstruktion.

Utöver den robusta stålkonstruktionen levererar SSI SCHÄFER även entresol, trappor och säkerhetsanordningar samt staplingskranar och shuttle-system. Alla komponenter tillverkas av oss själva och är individuellt och exakt anpassade till respektive höglager. Vi erbjuder även  tjänster för lagersystem så som tak- och väggbeklädnad, som en del av det totala produktpaketet.

 

Vilket alternativ som är den optimala lösningen för dig beror på flera olika faktorer. Vi ger dig gärna råd inom design, statistik, konstruktion och tillverkning. Som pålitlig partner står SSI SCHÄFER för långsiktig investeringssäkerhet. Till och med våra mest komplexa system kan utvidgas eller modifieras – även efter flera år. Vi åtar oss projektledningen för bygge av både höglager och smådelslager – från idéstadiet till överlämnande av färdiga system.

  • Eftermarknadsservice (reparationer, ställagebesiktningar reservdelar eller modifieringar) 

  • Klarar av extrema krav som exempelvis djupfrysningstemperaturer

  • Systemen kan utvidgas och modifieras – även efter flera år

  • Utförlig och omfattande installationsdokumentation

  • Realisering av specialutformade lager

  • Omfattande tillbehörssortiment

HÖGLAGER FRÅN SSI SCHÄFER

Spara plats genom optimalt utrymmesutnyttjande.

Lagring av konventionella lastpallar tillsammans med lastbärare

Höglager garanterar optimal lagertäthet, snabb åtkomst och säker lagring upp till 40 meter höjd.


Hur kan vi hjälpa?