Orderplockning

Effektiv logistik och snabb orderplockning

Plockning av varor är en av de mest kostnads- och arbetsintensiva processerna för både lager- och distributionscentraler. Därför har SSI SCHÄFER utvecklat en rad olika orderplocknings system som effektivt reducerar det manuella arbetet i lagret, så att orderhanteringen kan bli effektivare och snabbare.

Varje SSI SCHÄFER orderplocknings system ger maximal produktivitet och optimalt materialflöde i ditt lager. Dra nytta av den pålitliga kvaliteten – även under perioder av toppbelastning i plockningen. Flexibilitet är vår styrka, sedan många år är vi marknadsledande i orderhanteringslösningar för läkemedelsgrossister och nätapotek. Men vi begränsar oss inte bara till sjukvård och hälsa utan överför våra beprövade system och lösningar till andra branscher.

PLOCKSYSTEM SOM EFFEKTIVT REDUCERAR MANUELLA AKTIVITETER I LAGRET

Trots all teknik är och förblir människan en väsentlig och ekonomisk faktor när det gäller plockningsaktiviteter. Överallt där människor arbetar med våra system lägger vi stor vikt vid att erbjuda ergonomiskt optimerade arbetsplatser. Detta är utgångspunkten för konceptet ergonomics@work!®. I våra halvautomatiska plocksystem fokuserar vi exempelvis på beröringsvänliga kontaktytor och enkla användargränssnitt.

Flexibilitet är ett viktigt kriterium vid val av plocksystem. Det gör att du kan reagera snabbt och enkelt på variationer i efterfrågan eller ändrade sortiment. Vi ger dig gärna råd om vilken tillämpning som passar bäst till dina logistiska behov. Vilket system du än beslutar dig för kan du alltid förlita dig på den avancerade och beprövade tekniken från SSI SCHÄFER.

SSI SCHÄFER system är kombinerbara och finns tillgängliga för alla vanliga produktgrupper och varutyper. Plocksystemen är utformade för att harmonisera perfekt med transportörsystemen och andra SSI SCHÄFER-komponenter. Även styrsystem och programvara levereras av oss och sträcker sig från SAP-kompetens , WAMAS® till materialflödesräknare.  • Den rätta lösningen för varje bransch, från manuell plockning till avancerad högkapacitetsplockning 

  • Enkel integration i befintliga system

  • Högsta produktivitet och flexibilitet

  • Effektiv och snabb orderhantering

  • Ergonomiska arbetsplatser

  • Minimerar felfrekvensen

  • Optimalt materialflöde

  • Heltäckande support

  • Konstant kvalitet

  • Enkelt underhåll

FLEXIBEL ORDERPLOCKNING FÖR VARJE BRANSCH

Produkter och lösningar för manuell, semi- och automatisk plockning

Manuell plockning av hängande gods med RFID skanner

Orderplocking

Papperslösa system

Halvautomatisk plockning Batch Pick’n Scan Sorter

Orderplocking

Semi automatisk plockning

Automatiserad orderplockning A-Frame

Orderplocking

Automatisk plockning

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]