Orderplocknings System

Orderplocknings system – för effektiv logistik och snabb orderhantering

Plockning av varor är en av de mest kostnads- och arbetsintensiva processerna för både lager- och distributionscentraler. Därför har SSI SCHÄFER utvecklat en rad olika orderplock system som effektivt reducerar det manuella arbetet i lagret, så att orderhanteringen kan bli effektivare och snabbare. Vår produktportfölj omfattar allt från manuella till helt automatiserade lösningar:

Varje SSI SCHÄFER orderplock system ger maximal produktivitet och optimalt materialflöde i ditt lager. Dra nytta av den pålitliga kvaliteten – även under perioder av toppbelastning i plockningen. 

Sedan många år är SSI SCHÄFER marknadsledare i orderhanteringslösningar för läkemedelsgrossister och nätapotek. Flexibilitet är vår styrka. Vi begränsar oss därför inte till vissa branscher. I stället kan vi också överföra våra beprövade system till andra branscher och tillämpningar.

PLOCKSYSTEM SOM EFFEKTIVT REDUCERAR MANUELLA AKTIVITETER I LAGRET

Trots all teknik är och förblir människan en väsentlig och ekonomisk faktor när det gäller plockningsaktiviteter. Överallt där människor arbetar med våra system lägger vi stor vikt vid att erbjuda ergonomiskt optimerade arbetsplatser. Detta är utgångspunkten för konceptet ergonomics@work!®. I våra halvautomatiska plocksystem fokuserar vi exempelvis på beröringsvänliga kontaktytor och enkla användargränssnitt.

Flexibilitet är ett viktigt kriterium vid val av plocksystem. Det gör att du kan reagera snabbt och enkelt på variationer i efterfrågan eller ändrade sortiment. Vi ger dig gärna råd om vilken tillämpning som passar bäst till dina logistiska behov. Vilket system du än beslutar dig för kan du alltid förlita dig på den avancerade och beprövade tekniken från SSI SCHÄFER.

SSI SCHÄFER system är kombinerbara och finns tillgängliga för alla vanliga produktgrupper och varutyper. Plocksystemen är utformade för att harmonisera perfekt med transportörsystemen och andra SSI SCHÄFER-komponenter. Även styrsystem och programvara levereras av oss och sträcker sig från SAP-kompetens , WAMAS® till materialflödesräknare.  • Den rätta lösningen för varje bransch, från manuell plockning till avancerad högkapacitetsplockning 

  • Effektiv och snabb orderhantering

  • Högsta produktivitet och flexibilitet

  • Konstant kvalitet

  • Minimerar felfrekvensen

  • Optimalt materialflöde

  • Enkel integration i befintliga system

  • Enkelt underhåll

  • Ergonomiska arbetsplatser

  • Heltäckande support

SCHÄFER CASE PICKING

Case Picking referens hos Migros

Schaefer Case Picking in a Cool Bay Warehouse

With the warehouse automation and picking system Schaefer Case Picking, short SCP, SSI SCHAEFER has developed a fully automated picking solution for retail. The system can also be used for handling frozen products in a cool bay warehouse. The visual logging of products allows a software based picking and palletizing in accordance to the store layout. The automated process reduces time and costs for delivery. The maximum utilization of space reduces energy and freight costs as well as costs for breakage.

FLEXIBLA PLOCKLÖSNINGAR FÖR VARJE BRANSCH

Produkter och lösningar för manuell, semi- och automatisk plockning

Manuell plockning av hängande gods med RFID skanner

Orderplocking

Papperslösa system

Halvautomatisk plockning Batch Pick’n Scan Sorter

Orderplocking

Semi automatisk plockning

Automatiserad orderplockning A-Frame

Orderplocking

Automatisk plockning

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]