Orderhanteringssystem

Orderhanteringssystem – för effektiv logistik och snabb orderhantering

Plockning av varor är en av de mest kostnads- och arbetsintensiva processerna för både lager- och distributionscentraler. Därför har SSI SCHÄFER utvecklat en rad olika orderhanteringssystem som effektivt reducerar det manuella arbetet i lagret, så att orderhanteringen kan bli effektivare och snabbare. Vår produktportfölj omfattar hela spektrat från manuella till helt automatiserade lösningar:

Automatisk plockning

Halvautomatisk plockning (goods-to-man)

Manuell plockning (man-to-goods)

Varje SSI SCHÄFER orderhanteringssystem ger maximal produktivitet och optimalt materialflöde i ditt lager. Dra nytta av den pålitliga kvaliteten – även under perioder av toppbelastning i plockningen. 

Sedan många år är SSI SCHÄFER marknadsledare i orderhanteringslösningar för läkemedelsgrossister och nätapotek. Flexibilitet är vår styrka. Vi begränsar oss därför inte till vissa branscher. I stället kan vi också överföra våra beprövade system till andra branscher och tillämpningar.

FLEXIBLA PLOCKLÖSNINGAR FÖR VARJE BRANSCH

Produkter och lösningar för manuell, semi- och automatisk plockning

Manuell plockning av hängande gods med RFID skanner

Orderplocking

Papperslösa system

Halvautomatisk plockning Batch Pick’n Scan Sorter

Orderplocking

Semi automatisk plockning

Automatiserad orderplockning A-Frame

Orderplocking

Automatisk plockning

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]