A-Frame

1. Henkilötyön järkeistäminen:

Prosessien automatisointi ja ergonomiset työpisteet mahdollistavat varastotyöntekijöiden raskaiden, fyysisten työtehtävien automatisoinnin sekä henkilötyövoiman käytön optimoinnin. Siten ne auttavat myös täyttämään maakohtaiset, joskus hyvinkin tiukat varastotyötä (esimerkiksi pakkasvarastotyötä) koskevat turvallisuusvaatimukset.