Innovatiivista tekniikkaa

Innovatiivista tekniikkaa

Vakiomuotoiseen SCS-järjestelmään kuuluu neljä pyörivää karusellia, joissa kussakin on erillinen automaattinen täyttö- ja luovutusyksikkö. Hyllyjen tiiviin, tilaa säästävän täytön ansiosta neljän karusellin vakiojärjestelmällä saavutetaan jopa 6 000 kuorma-astian kapasiteetti.

 

Jokaisen järjestelmämoduulin perustan luo perusrakenteeltaan automaattisen pienosavaraston kaltainen vakiolaatikko. Käytettävissä olevat laatikot ovat omaa tuotantoamme. Ne voi jakaa enintään kahdeksaan lokeroon, ja niiden enimmäiskapasiteetti on 25 kg. Varastolaatikoita käsitellään täysautomaattisilla nostimilla, joissa on kuormankäsittelylaitteet.

 

Ne ottavat laatikot neljän käytävän varastopaikoista pysty- ja/tai vaakasuuntaisien kuljetinosuuksien varrella ja siirtävät laatikot kiertokuljetinjärjestelmään kuuluvalle integroidulle kuljetinsilmukalle. Silmukkaa pitkin laatikot siirtyvät keräilypisteisiin. Toisistaan eriytettyjen liikkeiden ansiosta jo yksin nostinten työskentelytiheyden perusteella saavutetaan kaksinkertainen työteho tavanomaisiin markkinoilla oleviin sisälogistiikkajärjestelmiin verrattuna. Lisäksi tuotetäydennykset voidaan integroida keräilyyn saumattomasti, ilman että ne hidastavat muuta toimintaa.