Schäfer Carousel System

Taloudellisuus huipussaan

1 000 keräilytapahtumaa tunnissa, 50 % suurempi varastointitiheys ja modulaarinen järjestelmärakenne tekevät Schäfer Carousel Systemistä järjestelmäratkaisun, joka kasvaa yrityksesi mukana. Se auttaa keräilyprosessien dynaamisessa toteuttamisessa korkealla suorituskykytasolla ja erittäin taloudellisesti.

 

SCS sopii erinomaisesti pienosan sekä keskisuurella ja suurella nopeudella kiertävien tuotteiden käsittelyyn. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi lääkkeet, kosmetiikka, elektroniikkaosat, tallennusvälineet, elintarvikkeet ja pienosat.

SCHÄFER CAROUSEL SYSTEM – HUIPPUTEHOKKAAT VARASTO- JA KERÄILYPROSESSIT PIENESSÄ TILASSA

Innovatiivista tekniikkaa

Vakiomuotoiseen SCS-järjestelmään kuuluu neljä pyörivää karusellia, joissa kussakin on erillinen automaattinen täyttö- ja luovutusyksikkö. Hyllyjen tiiviin, tilaa säästävän täytön ansiosta neljän karusellin vakiojärjestelmällä saavutetaan jopa 6 000 kuorma-astian kapasiteetti.

 

Jokaisen järjestelmämoduulin perustan luo perusrakenteeltaan automaattisen pienosavaraston kaltainen vakiolaatikko. Käytettävissä olevat laatikot ovat omaa tuotantoamme. Ne voi jakaa enintään kahdeksaan lokeroon, ja niiden enimmäiskapasiteetti on 25 kg. Varastolaatikoita käsitellään täysautomaattisilla nostimilla, joissa on kuormankäsittelylaitteet.

 

Ne ottavat laatikot neljän käytävän varastopaikoista pysty- ja/tai vaakasuuntaisien kuljetinosuuksien varrella ja siirtävät laatikot kiertokuljetinjärjestelmään kuuluvalle integroidulle kuljetinsilmukalle. Silmukkaa pitkin laatikot siirtyvät keräilypisteisiin. Toisistaan eriytettyjen liikkeiden ansiosta jo yksin nostinten työskentelytiheyden perusteella saavutetaan kaksinkertainen työteho tavanomaisiin markkinoilla oleviin sisälogistiikkajärjestelmiin verrattuna. Lisäksi tuotetäydennykset voidaan integroida keräilyyn saumattomasti, ilman että ne hidastavat muuta toimintaa.

SCS on skaalautuvaksi suunniteltu moduulipohjainen vakiojärjestelmä, joten sen saa käyttöön nopeastikin. Järjestelmä mukautuu yrityskohtaisiin vaatimuksiin nopeasti, ja se on heti käyttövalmis. Hankinnan voi siis toteuttaa nopeasti, ja investointivarmuus on taattu pitkälle tulevaisuuteen.

 Kapasiteetin tarpeen kasvaessa SCS kasvaa helposti mukana, sillä järjestelmää on helppo laajentaa lisämoduulein ja -käytävin.

Goods to person -periaatteen johdonmukainen ja ergonominen noudattaminen on avainasemassa jatkuvasti korkean läpivirtauksen ja mahdollisimman vähän kuormittavan työn kannalta. Selkeä käyttäjäohjaus opastaa kaikissa keräilytoiminnoissa sekä vahvistaa ja tarkastaa ne Pick by Light-  ja Put to Light -menetelmien tuella. Keräilypisteissä voidaan käyttää Pick to Tote- tai Pick to Bucket-menetelmiä.

 

Optimoidun työnkulun ansiosta työntekijäkohtainen keräilynopeus voi olla jopa 1 000 tapahtumaa tunnissa nollaa lähentelevällä virheprosentilla.

Työpisteessä voidaan hoitaa kaikki varastotoiminnot: keräily, tavaran vastaanotto, palautusten käsittely, inventaari sekä muu nimikkeiden käsittely.

 • Yhdistetty lajittelu- ja keräilyjärjestelmä

 • Goods to person -keräilyjärjestelmä (hiljainen käyttää)

 • Optimaalinen tilankäyttö

 • Huomattava tehokkuuden kasvu

 • Optimoitu materiaalivirta, lyhentyneet tilausten käsittelyajat

 • Dynaaminen järjestelmä pienessä tilassa

 • Lähes virheetön keräily

 • Sama varastointi- ja varastostaottoteho täyttöasteesta riippumatta (> 250 kaksoistehtävää tunnissa)

 • Hellävarainen tuotteiden käsittely

 • Vähäinen energiankulutus ja kuluminen

 • Hyvä järjestelmän integroitavuus ja yhteensopivuus

 • Innovatiivista varastotekniikkaa, suuri varastointitiheys

 • Reaaliaikainen varastokirjanpito

 • Säilyvyysaikojen valvonta

 • Eräseuranta

 • Erinomainen luotettavuus ja käytettävyys

SCHÄFER CAROUSEL SYSTEM

Schäfer Carousel System (SCS) on innovatiivinen järjestelmäratkaisumme erittäin tehokkaisiin varasto- ja keräilyprosesseihin. Yrityksesi hyötyy tilausten läpivirtausaikojen lyhentymisestä ja keräilynopeuden selvästä kasvusta.

SCS-karusellijärjestelmä

SCS-karusellijärjestelmä parantaa keräilynopeutta 6–10-kertaiseksi ja minimoi virheet samalla nollaan. Monitoiminen työasema mahdollistaa keräily- ja varastointioperaatioiden keskittämiseen samaan paikkaan. Kapasiteetin 100-prosenttisen hyödyntämisen varmistamiseksi optiset anturit valvovat kaikkia liikkeitä. Monitoimiset työasemat on suunniteltu paitsi saapuvien tavaroiden varastointiin ja varastonimikkeiden keräilyyn, myös asiakaspalautusten käsittelyyn. Kuljetusastiakeräilyn ansiosta nimikkeet voidaan keräillä ja kuljettaa hihnakuljettimella keskitetyssä täyttöpisteessä sijaitsevaan tilauslaatikkoon. Suuria, raskaita tai helposti särkyviä nimikkeitä varten SCS-järjestelmässä on myös laatikkokeräilymahdollisuus. Valojärjestelmä osoittaa nimikkeiden määrän keräilykerroittain. Käyttäjä näkee myös määränpään. Tilauslaatikoiden vaihto tapahtuu täysin automaattisesti.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

[---Error_NoJavascript---]