schäfer_coop_eskilstuna-198.jpg

Miksi ja miten Coop siirtyy manuaalisista toiminnoista kohti automaatiota

Manuaalisesta varastosta, yhteen maailman suurimmista automatisoiduista jakelukeskuksista

Ruotsin johtaviin elintarvikealan vähittäiskauppaketjuihin lukeutuva Coop ja yksi maailman johtavista sisälogistiikan tuotteiden ja järjestelmien ratkaisutoimittajista, SSI Schäfer, ilmoittivat lokakuussa 2020 aloittavansa pitkäaikaisen yhteistyön.

Jututimme Coopin strategisten toimitusketjujen projektipäällikköä Mats Tornardia hankkeesta, sen nykytilasta sekä Coopin tulevaisuuden tavoitteista. Mats avasi hankintapäätöksen taustoja ja kertoi, miten ja miksi Coopilla päätettiin siirtyä täysin manuaalisesta varastosta yhteen maailman suurimmista automatisoiduista jakelukeskuksista.

Mats Tornard_Coop PM

”Toimialallamme on nähty monta siirtymää kohti automaatiota. Automatisoitujen prosessien mahdollistamiin tuottavuustasoihin on käytännössä mahdotonta yltää manuaalisella käsittelyllä.” – Mats Tornard toteaa.

Coop teki strategisen päätöksen investoida uuteen, pitkälle automatisoituun logistiikkakeskukseen. Taustalla oli muun muassa työntekijöiden työympäristöön, yrityksen pitkän aikavälin kehitykseen ja jatkuvaan tehokkuuteen liittyviä pohdintoja.

Varastosaldot kohdillaan: kuinka 77 000 m2 kattava järjestelmä toimii

Jos organisaatiolla on selvät ja tinkimättömät arvot, ne on syytä kirjata ylös ennen laajan projektin aloittamista. Näin teki myös Coop, joka halusi pitää hankkeen pääfokuksen henkilöstössä ja kestävässä kehityksessä. Nämä arvot pidettiin mielessä jokaisen päätöksen yhteydessä. Esimerkiksi tavaratoimitukset linkitetään valtakunnalliseen rautatieverkostoon, jolloin saadaan vähennettyä autojen käyttöä ja siten pienennettyä hiilijalanjälkeä.

Suurin osa tuotteista saapuu jakelukeskukseen junalla, ja ne puretaan sisäänsyöttöalueen välittömässä läheisyydessä. Tavaroiden vastaanottoalueella on kuljetinjärjestelmä, joka sisältää laaduntarkastuspisteen sekä lavantarkastusaseman, joilla varmistetaan lavojen oikeanlainen käärintä ja tukevuus. Tämän jälkeen tuotteet toimitetaan korkeavarastoon säilytettäviksi, kunnes niitä tarvitaan keräilyssä. Tilaukseen tarvittavat lavat saapuvat lavanpurkuasemalle, jossa tuotteet jaetaan yksittäisiin laatikoihin säilytettäväksi tulevia asiakastoimituksia varten.

Asiakkaan “keräilyvarastoksi” kutsuma SSI Schäferin 3D-MATRIXSolution® hoitaa laatikkojen varastoinnin. Varastopaikkoja hallinnoidaan SSI Flexi -shuttleilla, joilla hoidetaan varaston täydennys ja tuotenoudot. Asiakastilauksien lavauskuviot muodostetaan automaattisesti etukäteen, ja niitä hallitaan SSI Schäferin omalla WAMAS®-logistiikkaohjelmistolla tilausten sisältöjen mukaisesti. Näin taataan lavojen tukevuus sekä maksimaalinen täyttöaste. SSI Flexi siirtää laatikot lavausasemalle, jossa lavausrobotti hoitaa tilausten kokoamisen lähetystä varten.

Valmiit lavat toimitetaan lähetyspuskuriin, jossa kaikki tietylle asiakkaalle tai tiettyyn kohteeseen toimitettavat lähetykset yhdistetään odottamaan noutoa. Rekkojen saavuttua lavat toimitetaan lähettämön oville oikeassa lastausjärjestyksessä.

”Asioiden helpoksi tekeminen on joskus monimutkaista. Minusta olemme kuitenkin onnistuneet rakentamaan yhdessä uskomattoman hienon ratkaisun.” – Mats Tornard kertoo hymyillen.

Tästä olemme täsmälleen samaa mieltä.

Nykytilanne

”Kaikista pandemian mukanaan tuomista haasteista huolimatta projekti etenee aikataulussa eikä viiveitä ole tähän mennessä ollut ollenkaan.” – Mats Tornard kertoo.

”Olemme juuri saaneet valmiiksi jakelukeskuksen rakennustyöt. SSI Schäfer rakentaa parhaillaan korkeavarastoa ja SSI Flexin shuttlehyllystöä. Samalla suunnittelemme uudelleen myös sisäisiä prosessejamme, jotta saamme hyödynnettyä uutta järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla.”

Pitkäaikaista yhteistyötä, pitkäaikaista hyötyä

”On hienoa, että molemmissa yrityksissä nähdään yhteistyö nimenomaan pitkäaikaisena kumppanuutena. Meitä ilahduttaa, että SSI Schäfer esittelee aina uusimpia ratkaisujaan – myös niitä, jotka eivät olleet vielä saatavilla esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tai pohjaratkaisua piirrettäessä. Tällainen proaktiivinen ja innovatiivinen ajattelu auttaa meitä hyödyntämään jakelukeskuksemme täyden potentiaalin.”

Uudet tilat auttavat Coopia tehostamaan toimitusketjuaan. Coop saa nostettua merkittävästi päivittäistä lähetysmääräänsä, parannettua saavutettavuutta sekä ajoitettua lähetykset tarkasti parempien rautatieyhteyksien ansiosta.

Coop pyrkii lyhentämään tavaroiden purkamiseen kuluvaa aikaa myymälöissä. Siksi se toimittaa tuotteet asiakasystävällisillä lavoilla ja delegoi lavoille lastaamisen roboteille, jotka toimivat osana SSI Case Picking -järjestelmää. Näin varmistetaan aiempaa nopeampi ja järjestelmällisempi keräily lavoille.

Yksi uuden ratkaisun suurimmista eduista on se, että se parantaa työskentely-ympäristön turvallisuutta ja ergonomiaa. Nykyisessä varastossa kaikki toiminnot hoidetaan manuaalisesti, mukaan lukien raskaiden kuormien nostot ja siirtelyt. Kun uusi varastoratkaisu on otettu käyttöön, suurin osa haastavimmista työtehtävistä hoituu automaatiolaitteiden avulla ja vaatii työntekijöiltä lähinnä seurantaa ja toimintojen hallintaa. Näin Coop ja sen henkilöstö voivat keskittää huomionsa potentiaalisista terveysriskeistä strategiseen ajatteluun ja toiminnan jatkokehittämiseen.

Juuri näin tukitoimintojen, eli sisälogistiikan ja toimitusketjun, tulisikin toimia.

Meillä on vastuu – kestävä tulevaisuus on käsissämme

”Kestävä kehitys on yksi Coopin ydinarvoista” – Mats kertoo.

Ja asia on ollut näin jo kauan. Jo 30 vuotta sitten Coop oli Ruotsin ensimmäinen elintarvikealan ketju, joka lanseerasi oman luomubrändinsä, Änglamarkin. Brändi on Ruotsissa erittäin tunnettu, ja se on säilyttänyt vuosien mittaan alkuperäisen arvonsa – ympäristöystävällisyyden. Änglamark nimettiinkin vuoden 2020 Sustainable Brand Index -listauksessa Ruotsin kestävimmäksi brändiksi. Myös tänä vuonna palkinto meni Coopille.

Mats jatkaa – ”Mietimme aina ympäristöystävällisyyttä ja ekologisia näkökohtia ennen uuden projektin aloittamista.”

Samaa lähestymistapaa noudattaa myös SSI Schäfer. Vuonna 2020 SSI Schäfer liittyi 50 Sustainability and Climate Leaders -ohjelmaan ensimmäisenä materiaalikäsittelyalan yrityksenä. Ohjelman tavoitteena on taistella ilmastonmuutosta vastaan ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (UNSDG). Ohjelmassa kannustetaan osallistujia hyödyntämään innovaatioita ja kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamalleja. Coopin uusi logistiikkakeskus toteuttaa kestävän kehityksen konseptia, mikä tarkoittaa sitä, että rakennustyömaalla käytetään vain sertifioituja ja hyväksyttyjä materiaaleja, maaleja ja komponentteja.

Uusi ratkaisu tuo enemmän kestävyyshyötyjä myös yritykselle itselleen. Yhdistämällä huoneenlämpöiset alueet ja kylmävarastot samaan logistiikkakeskukseen Coop säästää kuljetusten määrässä ja pienentää siten hiilijalanjälkeään.

Ympäristösyistä Coop vastaanottaa tavaroita junilla jo nyt. Uuden jakelukeskuksen käyttöönoton myötä junakapasiteetti tuplataan ja kahdet junaraiteet johtavat aivan varaston viereen, jotta lähetysten purkaminen hoituu jouhevasti ja nopeasti. Junissa hyödynnetään suurin sallittu pituus, minkä ansiosta Coop pystyy vastaamaan myös tulevaisuuden kasvavaan kysyntään ilman muunlaisia kuljetustapoja, esimerkiksi rekkoja.

”Coop kulkee yrityksenä omia polkujaan, se noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja huolehtii lämmöllä työntekijöistään. Me SSI Schäferillä jaamme samat arvot, mikä onkin yksi syy menestyksekkäälle ja saumattomalle yhteistyöllemme. Meille on ilo olla mukana tässä innostavassa hankkeessa” – toteaa SSI Schäfer Ruotsin toimitusjohtaja Michael Hillström.

COOP INVESTOI YHTEEN MAAILMAN SUURIMMISTA AUTOMAATIORATKAISUISTA

Ruotsin eräs johtava elintarvikkeiden vähittäiskauppias Coop on valinnut SSI SCHÄFERin sisälogistiikan pääurakoitsijaksi toteuttamaan huippumodernin, energiatehokkaan ja pitkälle automatisoidun logistiikkaratkaisun uuteen 77000 neliömetrin Eskilstunan jakelukeskukseensa.

LUE LISÄÄ
Coop 2020

SSI FLEXI

Skaalautuva yksitasosukkula on suunniteltu käytettäväksi erittäin dynaamisissa, automaattisissa Miniload-järjestelmissä

LUE LISÄÄ
Produktneuheit 2018: SSI Flexi Shuttle

Yhteyshenkilö

Anastasiia Benko Marketing Manager Puhelinnumero: +358 44 720 37 40 Sähköposti: anastasiia.benko@ssi-schaefer.com