Pick by Voice

Pick by Voice to rozwiązanie do kompletacji, które umożliwia pracownikom sterować procesem kompletacji z użyciem komend głosowych. Twoja korzyść: Podczas samej kompletacji pracownicy muszą korzystać tylko z rąk i oczu. Ten system nie tylko zwiększa dokładność kompletacji, ale także jej prędkość.

Pick by Voice

Pick by Voice

Elektroniczna kompletacja zapewniająca lepszą wydajność i rentowność

Pick by Voice to rozwiązanie do kompletacji, które umożliwia pracownikom sterować procesem kompletacji z użyciem komend głosowych. Głosowe informacje zwrotne potwierdzają prawidłowość kompletacji i umożliwiają skorygowanie ilości. W wyniku tego podczas samej kompletacji pracownicy muszą korzystać tylko z rąk i oczu.

Zwiększa to nie tylko dokładność kompletacji, ale także jej prędkość.

System do kompletacji SSI SCHAEFER jest wyjątkowo przyjazny użytkownikowi, a pracownicy szybko się go nauczą. Dzięki temu możesz wdrożyć rozwiązanie Pick by Voice bez konieczności organizacji obszernych szkoleń. Pracownicy nie muszą już pracować z drukowanymi listami do kompletacji ani zdalnymi terminalami danych. Zamiast tego korzystają z przewodowego lub bezprzewodowego zestawu głośnomówiącego Blutetooth. Dodatkowo pracownicy mogą także wprowadzać informacje albo dokonywać zmian poprzez komendy głosowe.