Pick by Voice

Pick by Voice

Papirløs plukking – mer effekt og mer lønnsomhet

Pick by Voice er en løsning til plukking der dine medarbeidere ledes gjennom plukkeprosessen ved hjelp av en stemme og der de kan bekrefte korrekt plukking eller korrigere stykktall via akustiske tilbakemeldinger. På denne måten holdes hendene frie for den egentlige oppgaven – plukkingen.

På denne måten forbedrer du ikke bare kvaliteten på plukkingen, men også dens hastighet.

Vårt plukkesystem er ytterst brukervennlig – opplæringen av medarbeiderne er ukomplisert. Derfor kan Pick by Voice settes raskt i drift, uten langvarig kursing. Medarbeiderne arbeider ikke lenger med utskrifter av plukkelister eller dataterminaler, men med en kabelbundet eller trådløst bluetooth headset. Dessuten er det mulig at medarbeiderne sender inndata eller foretar endringer med talte kommandoer.

 

PAPIRLØS PLUKKING – MER EFFEKT OG MER LØNNSOMHET

Vårt Pick by Voice system gjør det mulig for deg å avvikle plukkearbeidet i ditt selskap i direkte samspill med lagerstyringen og å ha flere medarbeidere som arbeider samtidig på det samme lagerstedet.

Pick by Voice er godt egnet for en hel rekke applikasjoner:

 • Registrering av varemottak

 • Plukking

 • Vareopptelling

 • Gaffeltrucktransport

 • Lastekontroll

Sammenlignet med en ren dataradio kan plukkeytlesen økes med inntil 20 %. For å oppnå en enda høyere ytelse, kan Pick by Voice systemet fra SSI SCHÄFER også kombineres med en strekkodeskanner eller en inntasting av data på bildeskjerm.

 • Papirløst plukkesystem

 • Talestyrt plukking

 • Hendene er frie

 • Flere plukkeoperasjoner kan ferdiggjøres parallelt

 • Arbeid til plukking i direkte samspill med lagerstyringen

 • Ukomplisert og raskt innføringskurs

 • Fleksibelt antall personer kan arbeide sammen

 • Enkel tilpasning til nødvendig plukkeytelse ved sesongmessige endringer av arbeidsmengden

 • Kombinasjon med strekkodeskanner og inndata via bildeskjerm mulig

 • Økning av ytelsen sammenlignet med dataradio: inntil 20 %

 • Skalerbar og kostnadseffektiv løsning

MANUELL PLUKKNING: PERSON-TIL-GODS PRINSIPPET

Pick by voice løsning ved NETTO

Pick by Voice for paperless, voice-controlled picking

SSI SCHAEFER has implemented a state of the art pick by voice method for order picking at Netto. The storage system Ant directly provides the employee with precise instructions via a head set. The instructions tell which goods should be picked, where and in which quantity.

Hvordan kan vi hjelpe?